Colonnade Insurance S.A. – Tlačivá a dokumenty


Logo - Colonnade Insurance

Havarijné poistenie

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania pre havarijné poistenie
Poistné podmienky asistenčných služieb pre havarijné poistenie
Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy havarijného poistenia

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti zamestanca
Oznámenie o škodovej udalosti poistenia zodpovednosti zamestnanca
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia zodpovednosti zamestnanca

100% poistenie vozidla

Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky pre EuroGAP poistenie
Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia EuroGAP
Formulár o podmienkach uzavretia zmluvy poistenia EuroGAP