Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Colonnade Insurance S.A.


Logo - Colonnade Insurance

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance pôsobila do konca apríla 2016 na trhu ako QBE Insurance (Europe) Limited. Po zmene vlastníckych práv (prevode organizačných zložiek, poistných kmeňov a poisťovacej činnosti) vystupuje QBE od 1.5.2016 už pod spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. (členom medzinárodnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings Limited so sídlom v Kanade). K 1.5.2017 prišlo k ďalšej zmene – prevzatiu poisťovacích aktív poisťovne AIG Europe Limited, ktorú odteraz nahrádza Colonnade. Poisťovacia spoločnosť sa zameriava najmä na oblasť neživotného poistenia, kde poskytuje svojim klientom, občanom, ale aj firmám mnohé poistné produkty.

Pre bežných občanov poskytuje poisťovňa Colonnade poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu, poistenie budov a zodpovednosti za škodu, ako i poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania. Pre podnikateľov zasa ponúka možnosť poistenia majetku, ako i poistenie prepravy, technických rizík, finančných rizík či stavebnomontážnych rizík. Rovnako tak sa môžu podnikatelia poistiť aj proti škode spôsobenej na poistenom majetku a proti všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Poisťovňa Colonnade poskytuje aj úrazové poistenie a poistenie dopravných prostriedkov – konkrétne motorových vozidiel a lietadiel. Predmetom poistenia motorových vozidiel sú osobné a úžitkové motorové vozidla, prípojné vozidlá, doplňujúca výbava a batožina, pričom ich poistenie chráni pred poškodením, zničením či odcudzením. Poistenie je možné dojednať pre územie Slovenskej republiky alebo s rozšírenou platnosťou pre územie Európy.


Kontaktné informácie Colonnade Insurance S.A.

Úplný názov spoločnosti
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Moldavská cesta 8 B
042 80 Košice – mestská časť Juh
Slovenská republika
IČO
50 013 602
DIČ
4120026471
IČ DPH
SK4120026471
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Po, vložka č.591/V
Infolinka Colonnade Insurance
(+421) 55 68 26 222
Fax
(+421) 55 68 26 250
Hlásenie škôd
(+421) 55 68 26 237
Asistenčná služba
(+421) 2 444 53 097
Webová stránka

Centrála Colonnade Insurance S.A.

Sídlo centrály
Colonnade Insurance S.A.
Rue Jean Piret 1
L-2350 Luxemburg
Luxembursko
Obchodný register centrály
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod číslom B 61605
Banka
Citibank (Slovakia) a.s.
IBAN
SK2181300000001102100701
Banka
Citibank (Slovakia) a.s.
IBAN
SK6481300000001102100509

Aktuality - Colonnade Insurance S.A.

Generic placeholder image

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu netreba podceňovať

09.08.2021 | Autor: Eva Majerská

V práci sa niekedy môže stať prípad, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Práve na takéto situácie je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Má však aj viacero praktických pripoistení, ktoré vám viac predstavíme v našom článku.

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.

Generic placeholder image

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?

20.10.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Pravidelné podujatia SIBAF zabezpečujú odborné vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia. Po desiaty raz sa v rámci tejto konferencie konalo aj vyhlasovanie výsledkov ankety SIBAF Award 2017. Ako sa umiestnili jednotlivé poisťovne?