Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Colonnade - Úrazové poistenie osôb vo vozidle


Logo - Colonnade Insurance

Úrazové poistenie sedadiel chráni všetky osoby, ktoré sú vo vozidle prepravované pred škodami na zdraví, ktoré nastanú v dôsledku úrazu pri havárii alebo nehode motorového vozidla.

Aké riziká sú kryté poistením sedadiel?

 • Smrť prepravovanej osoby, ktorá nastala následkom úrazu
 • Trvalá invalidita osoby vo vozidle, ku ktorej došlo následkom úrazu
 • Odškodnenie za každý deň strávený pobytom v nemocnici následkom úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny, ktoré prepravovaná osoba utrpela v dôsledku úrazu

Limity poistného plnenia

Pri poistnej udalosti vyplatí poisťovňa náhradu škody maximálne do výšky limitu, ktorý je stanovený v poistnej zmluve, a to v závislosti od zvoleného variantu:

TYP X TYP A TYP B TYP C TYP D
Smrť prepravovanej osoby, ktorá nastala následkom úrazu 70 000 € 35 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 €
Trvalá invalidita osoby vo vozidle, ku ktorej došlo následkom úrazu 70 000 € 35 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 €
Odškodnenie za každý deň strávený pobytom v nemocnici následkom úrazu 35 € 20 € 15 € 10 € 8 €
Zlomeniny a popáleniny, ktoré prepravovaná osoba utrpela v dôsledku úrazu 3 500 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 8 000 €

Základná charakteristika úrazového poistenia sedadiel

Tento produkt poisťovne Colonnade sa neviaže na konkrétne osoby. Krytie sa vzťahuje na všetky sedadlá v aute podľa technického preukazu.

Pozícia konkrétneho miesta v motorovom vozidle nemá vplyv na výslednú cenu poistného. Pre rizikové miesto spolujazdca a tiež na menej rizikové miesto vzadu vo vozidle sa platí rovnaká poistná suma.

Poistná ochrana sa vzťahuje nielen na zrážku dvoch motorových vozidiel. Osoba vo vozidle je chránená aj v prípade, že utrpí úraz v týchto situáciách:

 • stret vozidla so zverou,
 • náraz do budovy alebo stromu,
 • nastupovanie alebo vystupovanie z vozidla,
 • uvedenie motora do chodu tesne pred začiatkom jazdy,
 • krátkodobé zastavenie vozidla za účelom opravy alebo odstránenia takej poruchy na vozidle, ku ktorej prišlo počas jazdy týmto vozidlom,
 • jazda na takých miestach vo vozidle, ktoré sú určené na prepravu osôb.

Prečo si zvoliť poistenie sedadiel od poisťovne Colonnade?

Hlavné výhody tohto poistného produktu sú:

 • Nie je potrebné uvádzať vstupný vek ani štátne občianstvo poistníka.
 • Neuvádza sa zdravotný stav.
 • Poistenie je platné na geografickom území Európy.
 • Poistné krytie je dostupné s vysokými limitmi – pre riziko smrti a trvalých následkov si poistník môže zvoliť poistné krytie až do výšky 70 000 €.
 • Nie je potrebné mať uzatvorené aj havarijné poistenie.
 • Poistenie možno uzatvoriť individuálne alebo prostredníctvom skupinovej zmluvy (v počte nad 5 motorových vozidiel).
 • Sadzba poistného sa určuje podľa počtu sedadiel vo vozidle.

Výluky a obmedzenie poistného krytia

Poistná ochrana sa nevzťahuje na tie škody na zdraví, ktoré prepravované osoby utrpeli v týchto situáciách:

 • počas predvádzacej alebo skúšobnej jazdy pri predaji alebo oprave motorového vozidla,
 • pri jazde v motorovom vozidle na takom mieste, ktoré na prepravu osôb nie je určené,
 • počas jazdy ma motorke, štvorkolke a inom vozidle podobného charakteru,
 • pri účasti na akomkoľvek type motoristických pretekov a súťažiach, pričom sa obmedzenie vzťahuje aj na tréningové a prípravné jazdy,
 • pri užívaní vozidla, ktoré bolo odcudzené alebo neoprávnene užívané a poistník o tejto skutočnosti vedel,
 • v priestoroch prívesného vozidla k motorovému vozidlu.

Poistiteľ môže pristúpiť k zníženiu poistného plnenia za týchto okolností:

 • prepravovaná osoba, ktorá utrpela úraz, nebola pripútaná bezpečnostným pásom,
 • motorové vozidlo, v ktorom prišlo k úrazu, nie je technicky spôsobilé na používanie v premávke na pozemnej komunikácii a tento nezodpovedajúci stav bol príčinou alebo prispel k úrazu,
 • ku škode na zdraví prišlo pri dopravnej nehode, ktorá mala byť, ale nebola, nahlásená polícii,
 • ak poistený bol v čase, keď utrpel škodu na zdraví, pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a táto skutočnosť mala priamy súvis so vznikom úrazu.

Predmetom poistenia zároveň nie sú úrazy, ktoré prepravované osoby vo vozidle utrpeli v dôsledku vojnových udalostí, konaním vonkajšieho nepriateľa, invázie, občianskej vojny, revolúcie, povstania, vzbury alebo vnútroštátnych nepokojov. Poistné plnenie taktiež nebude poskytnuté v prípade, že príde k úmyselnému poškodeniu zdravia, samovražde alebo k jej pokusu.


Uzatvorte si poistenie sedadiel za najlepšiu cenu online!

Aktuality - Colonnade

muž za počítačom

Phishing a podvodné emaily: Ako sa chrániť a dá sa voči nim poistiť?

21.04.2022 | Autor: Eva Majerská

Boj proti kybernetickým hrozbám sa v 21. storočí stáva bežnou realitou. Phishing je jednou z nich, podvodníci sa v tomto prípade snažia od ľudí vylákať citlivé údaje vrátane PIN kódov k účtom či údaje kreditných kariet. Najčastejšie to skúšajú formou e-mailov, ktoré sú pripravené čoraz dômyselnejšie a často sú na nerozoznanie od štandardných e-mailov z banky. Hoci sa phishingu prakticky nedá vyhnúť, môžeme sa ho naučiť rozoznávať a nenechať sa oklamať. Ako na to?

sklad s krabicami

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu netreba podceňovať

09.08.2021 | Autor: Eva Majerská

V práci sa niekedy môže stať prípad, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Práve na takéto situácie je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Má však aj viacero praktických pripoistení, ktoré vám viac predstavíme v našom článku.

Logo Netfinancie - aktuality

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.