pon-pia: 08:00-17:00

Colonnade - Úrazové poistenie osôb vo vozidle


Logo - Colonnade Insurance

Úrazové poistenie sedadiel chráni všetky osoby, ktoré sú vo vozidle prepravované pred škodami na zdraví, ktoré nastanú v dôsledku úrazu pri havárii alebo nehode motorového vozidla.

Aké riziká sú kryté poistením sedadiel?

 • Smrť prepravovanej osoby, ktorá nastala následkom úrazu
 • Trvalá invalidita osoby vo vozidle, ku ktorej došlo následkom úrazu
 • Odškodnenie za každý deň strávený pobytom v nemocnici následkom úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny, ktoré prepravovaná osoba utrpela v dôsledku úrazu

Limity poistného plnenia

Pri poistnej udalosti vyplatí poisťovňa náhradu škody maximálne do výšky limitu, ktorý je stanovený v poistnej zmluve, a to v závislosti od zvoleného variantu:

TYP X TYP A TYP B TYP C TYP D
Smrť prepravovanej osoby, ktorá nastala následkom úrazu 70 000 € 35 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 €
Trvalá invalidita osoby vo vozidle, ku ktorej došlo následkom úrazu 70 000 € 35 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 €
Odškodnenie za každý deň strávený pobytom v nemocnici následkom úrazu 35 € 20 € 15 € 10 € 8 €
Zlomeniny a popáleniny, ktoré prepravovaná osoba utrpela v dôsledku úrazu 3 500 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 8 000 €

Základná charakteristika úrazového poistenia sedadiel

Tento produkt poisťovne Colonnade sa neviaže na konkrétne osoby. Krytie sa vzťahuje na všetky sedadlá v aute podľa technického preukazu.

Pozícia konkrétneho miesta v motorovom vozidle nemá vplyv na výslednú cenu poistného. Pre rizikové miesto spolujazdca a tiež na menej rizikové miesto vzadu vo vozidle sa platí rovnaká poistná suma.

Poistná ochrana sa vzťahuje nielen na zrážku dvoch motorových vozidiel. Osoba vo vozidle je chránená aj v prípade, že utrpí úraz v týchto situáciách:

 • stret vozidla so zverou,
 • náraz do budovy alebo stromu,
 • nastupovanie alebo vystupovanie z vozidla,
 • uvedenie motora do chodu tesne pred začiatkom jazdy,
 • krátkodobé zastavenie vozidla za účelom opravy alebo odstránenia takej poruchy na vozidle, ku ktorej prišlo počas jazdy týmto vozidlom,
 • jazda na takých miestach vo vozidle, ktoré sú určené na prepravu osôb.

Prečo si zvoliť poistenie sedadiel od poisťovne Colonnade?

Hlavné výhody tohto poistného produktu sú:

 • Nie je potrebné uvádzať vstupný vek ani štátne občianstvo poistníka.
 • Neuvádza sa zdravotný stav.
 • Poistenie je platné na geografickom území Európy.
 • Poistné krytie je dostupné s vysokými limitmi – pre riziko smrti a trvalých následkov si poistník môže zvoliť poistné krytie až do výšky 70 000 €.
 • Nie je potrebné mať uzatvorené aj havarijné poistenie.
 • Poistenie možno uzatvoriť individuálne alebo prostredníctvom skupinovej zmluvy (v počte nad 5 motorových vozidiel).
 • Sadzba poistného sa určuje podľa počtu sedadiel vo vozidle.

Výluky a obmedzenie poistného krytia

Poistná ochrana sa nevzťahuje na tie škody na zdraví, ktoré prepravované osoby utrpeli v týchto situáciách:

 • počas predvádzacej alebo skúšobnej jazdy pri predaji alebo oprave motorového vozidla,
 • pri jazde v motorovom vozidle na takom mieste, ktoré na prepravu osôb nie je určené,
 • počas jazdy ma motorke, štvorkolke a inom vozidle podobného charakteru,
 • pri účasti na akomkoľvek type motoristických pretekov a súťažiach, pričom sa obmedzenie vzťahuje aj na tréningové a prípravné jazdy,
 • pri užívaní vozidla, ktoré bolo odcudzené alebo neoprávnene užívané a poistník o tejto skutočnosti vedel,
 • v priestoroch prívesného vozidla k motorovému vozidlu.

Poistiteľ môže pristúpiť k zníženiu poistného plnenia za týchto okolností:

 • prepravovaná osoba, ktorá utrpela úraz, nebola pripútaná bezpečnostným pásom,
 • motorové vozidlo, v ktorom prišlo k úrazu, nie je technicky spôsobilé na používanie v premávke na pozemnej komunikácii a tento nezodpovedajúci stav bol príčinou alebo prispel k úrazu,
 • ku škode na zdraví prišlo pri dopravnej nehode, ktorá mala byť, ale nebola, nahlásená polícii,
 • ak poistený bol v čase, keď utrpel škodu na zdraví, pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a táto skutočnosť mala priamy súvis so vznikom úrazu.

Predmetom poistenia zároveň nie sú úrazy, ktoré prepravované osoby vo vozidle utrpeli v dôsledku vojnových udalostí, konaním vonkajšieho nepriateľa, invázie, občianskej vojny, revolúcie, povstania, vzbury alebo vnútroštátnych nepokojov. Poistné plnenie taktiež nebude poskytnuté v prípade, že príde k úmyselnému poškodeniu zdravia, samovražde alebo k jej pokusu.


Uzatvorte si poistenie sedadiel za najlepšiu cenu online!

Aktuality - Colonnade

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

muž za počítačom

Phishing a podvodné emaily: Ako sa chrániť a dá sa voči nim poistiť?

27.06.2023 | Autor: Eva Majerská

Boj proti kybernetickým hrozbám sa v 21. storočí stáva bežnou realitou. Phishing je jednou z nich, podvodníci sa v tomto prípade snažia od ľudí vylákať citlivé údaje vrátane PIN kódov k účtom či údaje kreditných kariet. Najčastejšie to skúšajú formou e-mailov, ktoré sú pripravené čoraz dômyselnejšie a často sú na nerozoznanie od štandardných e-mailov z banky. Hoci sa phishingu prakticky nedá vyhnúť, môžeme sa ho naučiť rozoznávať a nenechať sa oklamať. Ako na to?

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?