Colonnade Insurance S.A. – Havarijné poistenie


Logo - Colonnade Insurance

Poisťovňa ponúka havarijné poistenie pre nové i ojazdené vozidlá viacerých druhov (osobné, nákladné, autobusy, prívesy, ...). Poistenie je možné dojednať v rozsahu krytia všetkých rizík tzv. ALLRISK (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie), ale aj bez krytia rizika odcudzenia.

Havarijné poistenie ALLRISK

Poistenie s rozsahom ALLRISK sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla následkom:

 • havárie
 • živelných udalostí
 • zásahu cudzej osoby (vandalizmus)

a zmocnenie sa vozidla, alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním.

Havarijné poistenie je možné dojednať aj s vylúčením rizika  zmocnenia sa vozidla, v tomto prípade poistenie kryje MV a jeho časti len pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku:

 • havárie
 • živelných udalostí
 • zásahu cudzej osoby (vandalizmus)

Totálna škoda až po prekročení 100 % všeobecnej hodnoty vozidla.

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy, mimo územia štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Spoluúčasť klienta

Klient si môže uzavrieť havarijné poistenie s nasledujúcimi spoluúčasťami:

 • 5 %, min. 66,00 EUR
 • 5 %, min. 166,00 EUR
 • 10 %, min. 332,00 EUR

Asistenčné služby spoločnosti Mondial Assistance sú automaticky zdarma v cene poistenia.

Doplnkové pripoistenia

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka ako doplnkové pripoistenie len pripoistenie batožiny.

Zľavy

Zľavy na havarijné poistenie:

 • maximálne 50 % bonus za bezškodový priebeh
 • obchodná internetová zľava vo výške 25 %
 • dodatočná zľava 5 % za iné poistenie

Pri področných splátkach sa neuplatňuje navýšenie poistného.


Aktuality - Colonnade Insurance S.A.

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?

Poisťovňa AIG prechádza pod Colonnade Insurance