Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel – Tlačivá a dokumenty


Logo - Genertel poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie online

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre asistenčné služby
Prehľad asistenčných služieb k povinnému zmluvnému poisteniu
Informačný dokument - PZP
Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku
Postup pri poistnej udalosti
Správa o nehode

Aktuality - Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017