Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel


Logo - Genertel poisťovňa

O poisťovni Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Poisťovňa Genertel je najmladšou a zároveň 11. poisťovňou poskytujúcou povinné zmluvné poistenie na našom trhu. Vznikla v októbri 2010 a spoločne s poisťovňou Generali patrí do nadnárodnej poisťovacej skupiny Generali. Vďaka tomuto členstvu využíva poisťovňa Genertel know how z Nemecka, Francúzska, Talianska a Maďarska.V decembri 2014 prišlo k zmene názvu poisťovne na Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel.

Poisťovacia spoločnosť Genertel ponúka povinné zmluvné poistenie Genertel výlučne cez internet a telefón, čím sa stala prvou online poisťovňou na Slovensku. Tento online model umožňuje poisťovni Genertel ponúkať cieľovej skupine vodičov veľmi výhodné a konkurencieschopné ceny, ktorými sa snažia prilákať najmä „bezškodových“ vodičov. Zákazníci však môžu využiť aj služby kamennej pobočky Genertel, ktorá sa nachádza v Bratislave.

Pri výpočte ceny PZP prihliada poisťovňa Genertel na viacero parametrov. Okrem veku, škodovosti a bydliska vodiča, sledujú aj parametre vozidla. Moderný tarifný systém spoločnosti Genertel používa osobitný prístup, ktorý delí vodičov, ako aj výšku PZP Genertel nielen podľa výkonu motora, ale aj hmotnosti automobilu. Genertel sa tak zaradila medzi nemnohé poisťovne, ktoré pri určovaní výšky PZP berie do úvahy aj tento parameter.


Kontaktné informácie Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Úplný názov spoločnosti
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
IČO
35 709 332
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Zákaznícky servis
0850 555 555
(+421) 2 32 784 201
Fax
(+421) 2 321 44 099
Hlásenie škôd
0850 555 555
Asistenčná služba
(+421) 2 32 784 284
Web stránky
Sociálne siete
Banka
Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN
SK3502000000000048134112

Aktuality - Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017