Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel – Povinné zmluvné poistenie


Logo - Genertel poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie v tejto poisťovni je možné dojednať pre viaceré druhy vozidiel (motocykle, osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t, nákladné vozidlá nad 3,5 t, prívesy, ... ).

Limity poistného plnenia

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia zo strany poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Povinné zmluvné poistenie kryje každého vodiča, ktorý zodpovedá za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Genertel uhradí škody poškodenému namiesto vodiča, ktorý škodu spôsobil, a to do výšky:

  • 5 000 000 € za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení a
  • 1 000 000 € za škodu na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie.

Územná platnosť PZP

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti týkajúce sa poistenia zodpovednosti, ku ktorým došlo na území Európy v geografickom zmysle, t.j. ázijské územie členských štátov bývalého Sovietskeho zväzu a ázijské územie Turecka poistná ochrana nepokrýva, pokiaľ v poistnej zmluve nie je uvedené inak. Pri preprave poisteného vozidla loďou sa poistenie neprerušuje, pokiaľ miestom nakladania a vykladania vozidla je územie Európy. V ostatných prípadoch končí poistenie ukončením nakladania vozidla na palubu lode.

Asistenčné služby

Praktické asistenčné služby zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti doma i v zahraničí. Sú k dispozícii 24 hodín denne a k poisteniu auta sú ZADARMO. Dôraz je kladený na udalosti ako sú:

  • odtiahnutie vozidla do najbližšej opravovne alebo miesta bydliska,
  • dočerpanie paliva,
  • dobitie batérie.

Zaujímavou službou je aj Alkohol taxi, ktorý vás bezpečne dopraví domov spolu s vaším autom v prípade, ak si doprajete pár pohárikov alkoholu.

Zľavy a iné výhody

  • výhodná cena pre zodpovedných vodičov bez škodovej udalosti
  • výhodná cena pre vybrané značky a modely áut
  • asistenčné služby platné doma aj v zahraničí zdarma automaticky k PZP


Aktuality - Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

14.02.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Namiesto 4 údajov doplníte už iba 1. Vďaka novinke, ktorú sme do našej kalkulačky zaviedli, stačí, ak viete poznávaciu značku svojho vozidla (EČV / ŠPZ). Všetky technické informácie o vozidle vyplní systém za vás. Čo vy na to?