pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

100 % GAP poistenie

GAP poistenie poskytne vášmu autu nadštandardnú ochranu!
Uzatvorte si 100 % GAP poistenie a chráňte vozidlo
pred prudkým poklesom jeho hodnoty.

Maskot kalkulačka – GAP poistenie
Volajte 0850 555 000

Charakteristika a výhody GAP poistenia

Colonnade Insurance

EuroGAP® – poistenie finančnej straty


 • pre nové (najazdených maximálne 6 000 km) aj ojazdené (maximálne 6-ročné) osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg
 • poistenie je možné dojednať na 3 roky, 4 roky alebo na 5 rokov 
 • poistenie je možné uzatvoriť do 180 dní od dátumu kúpy vozidla (vystavenia faktúry alebo kúpno-predajnej zmluvy)
 • je možné vybrať poistenie bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 120 000 €
 • limit poistného plnenia je 50 000 € u nových aj u ojazdených vozidiel; limit plnenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je 4 000 €
 • možnosť ročnej splátky alebo jednorazovej úhrady poistného na celé obdobie (ročná splátka poistného s prirážkou 5 %)
 • nie je možné poistiť vozidlá, ktoré boli individuálne dovezené do SR (ak nemali udelenú výnimku na vstup do poistenia od Colonnade)
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v primárnom havarijnom poistení
 • pri poisťovaní jazdených vozidiel s obstarávacou cenou (hodnotou) nad 30 000 € je nutná vstupná obhliadka
 • poistenie EuroGAP® je možné uzatvoriť k havarijnému poisteniu, ktoré je v ktorejkoľvek poisťovni

Wüstenrot poisťovňa

SuperGAP – poistenie finančnej straty


 • pre nové (vozidlo do 3 mesiacov od 1.evidencie) aj ojazdené (maximálne 5-ročné) osobné a nákladné vozidlá vybraných značiek s hmotnosťou do 3,5 t
 • poistenie možno dojednať na 3 roky (nové alebo ojazdené MV), 4 roky alebo 5 rokov (len pre nové MV)
 • poistenie je už automaticky s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia (najviac do 3 300 €)
 • maximálna obstarávacia cena nového vozidla môže byť 50 000 €, maximálna všeobecná hodnota ojazdeného vozidla 40 000 €
 • limit poistného plnenia je 30 000 € u nových a 20 000 € u ojazdených vozidiel
 • poistné je možné realizovať jednorazovo na celé poistné obdobie alebo v ročných splátkach
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je územie Európy
 • vstupná fotodokumentácia je nutná v prípade vozidiel (nových i jazdených), ktoré majú najazdených viac ako 50 km
 • je možné ho uzavrieť len ako pripoistenie v rámci zmluvy havarijného poistenia v poisťovni Wüstenrot, samostatne ho nie je možné uzavrieť

KOOPERATIVA poisťovňa

GAP – poistenie finančnej straty

 • pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg, pričom od dátumu výroby neuplynulo viac ako 5 rokov, a zároveň:
  • a)   dátum evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz), na poisteného ako držiteľa, nie je starší ako 3 mesiace od uzatvorenia poistenia (platí pre vozidlá v osobnom vlastníctve) alebo
  • b)   zmluva je uzavretá najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o financovaní (leasingová zmluva alebo obdobná zmluva, ktorej predmetom je financovanie nového, resp. ojazdeného MV do 3 500 kg)
 • je možné vybrať poistenie bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia
 • poistenie je možné dojednať v 4 variantoch:
  1. Poistenie GAP typu Variant I. – doba trvania poistenia sú 3 roky, pričom výška poistného plnenia počas celej doby sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti.
  2. Poistenie GAP typu Variant II.  – doba trvania poistenia je 5 rokov, pričom výška poistného plnenia počas prvých troch rokov trvania poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV, počas štvrtého roka trvania poistenia ako 70 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV, počas piateho roka trvania poistenia ako 50 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV.
  3. Poistenie GAP typu Variant III.  – doba trvania poistenia sú 4 roky, pričom výška poistného plnenia počas celej doby sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti.
  4. Poistenie GAP typu Variant IV.  – doba trvania poistenia je 5 rokov, pričom výška poistného plnenia počas celej doby sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti.
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 100 000 €
 • maximálny limit poistného plnenia je u všetkých 25 000 € (u nových aj u ojazdených vozidiel); limit náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je 4 000 €
 • možnosť ročnej splátky alebo jednorazovej úhrady poistného na celé obdobie
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je rovnaká ako je dojednaná pre základné havarijné poistenie
 • je možné uzatvoriť len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu Auto komplet od poisťovne KOOPERATIVA

Allianz-Slovenská poisťovňa

Poistenie finančnej straty

 • len ako súčasť najvyššieho balíka poistného krytia MAX, samostatne ho nie je možné uzavrieť
 • platí pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov od dátumu 1. evidencie a po dobu maximálne 24 mesiacov od začiatku poistenia
 • poistným plnením je finančný rozdiel medzi obstarávacou cenou MV uvedenou v poistnej zmluve a jeho všeobecnou hodnotou v čase poistnej udalosti
 • maximálna výška poistného plnenia je do výšky limitu uvedeného v poistnej zmluve;
 • územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v primárnom havarijnom postení

KOMUNÁLNA poisťovňa

Poistenie finančnej straty (GAP)

 • len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu v KOMUNÁLNEJ poisťovni, samostatne ho nie je možné uzavrieť
 • pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg, pričom od dátumu výroby neuplynulo viac ako 5 rokov, a zároveň dátum evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz), na poisteného ako držiteľa, nie je starší ako 3 mesiace od uzatvorenia poistenia
 • poistenie je možné dojednať v 4 variantoch:
  • a)  variant A – poistná doba je 36 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
  • b)  variant B – poistná doba je 48 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
  • c)  variant C – poistná doba je 60 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
  • d)  variant D – poistná doba je 60 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví počas prvých troch poistných období ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti, počas štvrtého poistného obdobia ako 70 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti, počas piateho poistného obdobia ako 50 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 100 000 €
 • maximálny limit poistného plnenia je u všetkých 25 000 € (u nových aj u ojazdených vozidiel)
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v primárnom havarijnom postení

Generali Poisťovňa

Poistenie finančnej straty (GAP)

 • len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu AUTOMAX v poisťovni Generali, samostatne ho nie je možné uzavrieť
 • pre nové aj jazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg do 6 mesiacov od dátumu 1.registrácie, ktoré majú najazdené max. 6 000 km
 • poistnou sumou je obstarávacia cena vozidla - maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 150 000 €
 • poistenie je možné dojednať na obdobie 2, 3, 4 alebo 5 rokov – pri uzatvorení havarijného vozidla na nové vozidlo zdarma poistenie GAP na 2 roky
 • je možné ho zvoliť ako variant bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z primárneho havarijného poistenia
 • limit poistného plnenia je max. 30 000 € (u nových aj jazdených vozidlách)
 • nie je možné dojednať v kombinácii s obmedzeným poistným krytím a poistným plnením