pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako zvoliť správne 100% GAP poistenie?

Na aké vozidlá možno uzatvoriť GAP poistenie?

Poistenie EuroGAP, KASKO Total a SUperGAP je možné uzatvoriť:

 • pre nové i ojazdené vozidlá
 • pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá do 3 500 kg
 • podmienkou dojednania 100% GAP poistenia je, že poisťované vozidlo už má uzatvorené primárne havarijné poistenie alebo sa havarijné poistenie uzatvára súčasne s týmto poistením
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, vozidlá s právom prednostnej jazdy a pod.
 • poistiť je možné nové i ojazdené vozidlá, ktorých kúpna cena (vrátane DPH) nepresiahla 100 000 € (v prípade poistenia SuperGAP od Wüstenrot je pri nových vozidlách suma 50 000 €, pri ojazdených vozidlách suma 40 000 €)
 • maximálny vek vozidla pri vstupe do poistenia je 5 rokov (táto podmienka neplatí pre poistenia KASKO Total)

Poistenie EuroGAP® má ďalšie podmienky:

 • od kúpy, resp. dátumu vystavenia faktúry nového alebo ojazdeného vozidla neubehlo viac ako 90 dní (v KASKO Total a SuperGAP bez časového limitu medzi dátumom uzavretia poistenia a dátumom kúpy vozidla)
 • poistenie je možné aplikovať iba na vozidlo predané zákazníkovi výlučne subjektom, ktorého predmetom registrovanej činnosti je nákup a predaj vozidiel

Na základe čoho vyberať 100% GAP poistenie

Poistenia EuroGAP® i KASKO Total ponúkajú pre Vaše vozidlo celkom po 6 variantov poistenho krytia, celkom teda až 12 možností poistenia:

a) podľa dĺžky poistnej doby – 3 varianty – na 3 roky, 4 roky alebo až 5 rokov
b) každý z variantov vyššie navyše s možnosťou bez poistenia náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia

Poistenie SuperGAP od poisťovne Wüstenrot je možné uzavrieť podľa toho, či vozidlo je nové (vozidlo, ktoré má v čase uzavretia poistenia najviac 3 mesiace od dátumu pridelenia prvého EČV) na dobu 3, 4 alebo 5 rokov alebo ojazdené na obdobie 3 rokov.

Preto je vhodné na začiatku zvážiť, na aké obdobie chcete mať vozidlo 100% poistené a či je pre Vás zaujímavé kryť aj riziko náhrady spoluúčasti. Obe kritériá odporúčame zvažovať s ohľadom na kúpnu cenu vozidla a jeho vek.

Samozrejme, dôležitou súčasťou Vášho výberu bude aj celková cena poistenia v jednotlivých variantoch alebo možnosti platenia poistného – jednorazové alebo ročné.

GAP poistenie na obdobie 3 rokov

EuroGAP® Classic, KASKO Total, SuperGAP

EuroGAP® Classic, KASKO Total a SuperGAP na obdobie 3 rokov sú základné poistenia – znamená 100% finančnú ochranu Vašej investície do vozidla a poistenie finančnej straty.

Graf – 100% poistenie na 3 roky

Odporúčame:

 • majiteľom ojazdených vozidiel vo veku od 2 – 4 rokov
 • majiteľom nových vozidiel, ktorý financujú kúpu vozidla prostredníctvom 3-ročného leasingu alebo spotrebným úverom

100 % GAP poistenie na dobu 4 rokov

EuroGAP® Classic, KASKO Total, SuperGAP

EuroGAP® Classic od Colonnade Insurance, KASKO Total od Allianz-SP a SuperGAP od Wüstenrot umožňuje poistnú ochranu na 4 roky – znamená to 100% krytie Vašej investície do vozidla a poistenie finančnej straty.

Graf – 100% poistenie na 4 roky

Odporúčame:

 • majiteľom nových vozidiel, ktorý financujú kúpu vozidla prostredníctvom 4-ročného leasingu alebo spotrebným úverom
 • majiteľom ojazdených vozidiel vo veku od 1 do 3 rokov

100 % poistenie GAP na 5 rokov

KASKO Total, SuperGAP

KASKO Total od Allianz SP a SuperGAP od Wüstenrot umožňujú poistnú ochranu až na 5 rokov – znamená to maximálne krytie Vašej investície a prípadnú finančnú stratu. Na rozdiel od variantov EuroGAP® na 5 rokov stále kryje 100% rozdiel medzi plnením havarijnou poisťovňou a kúpnou cenou vozidla. Určené predovšetkým pre náročnejších zákazníkov, ktorí využívajú dlhodobý lízing alebo používanie vozidiel.

Graf – 100% poistenie na 5 rokov

EuroGAP® Smart

EuroGAP® Smart je ďalším variantom poistenia, ktoré chráni investíciu klienta až po dobu 5 rokov. Na rozdiel od variantu Classic nie je táto investícia chránená vždy až do 100% nákupnej ceny vozidla, ale krytie mierne lineárne klesá zo 100% v momente kúpy na 50% kúpnej hodnoty na konci 5-ročného obdobia.

Graf – EuroGAP Smart na 5 rokov

EuroGAP PREMIUM

EuroGAP Premium je 5-ročné komplexné poistenie pre tých najnáročnejších zákazníkov. Je kombináciou maximálneho 100% poistného krytia hodnoty vozidla v prvých 3 rokoch a až 70% krytia hodnoty vozidla v ďalších 2 rokoch.

Graf – EuroGAP PREMIUM na 5 rokov

GAP poistenie na 5 rokov odporúčame:

 • predovšetkým majiteľom vozidiel, ktorí sa rozhodli financovať kúpu auta 4 až 5 ročným leasingom alebo úverom
 • majiteľom nových vozidel
 • majiteľom drahších vozidel a luxusných značiek
 • firmám a podnikateľom

Poistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia

Pre vyššie zabezpečenie Vašej investície si môžete zvoliť GAP poistenie aj s poistením náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia:

 • EuroGAP® poistenia – pripoistenie krytia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je možné dojednať vo všetkých variantoch – Classic, Smart i Premium
  • limit poistného plnenia náhrady spoluúčasti je u EuroGAP® poistenia maximálne do 4 000 €
 • KASKO Total poistenia – pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je možné dojednať u všetkých variantov
  • limit poistného plnenia náhrady spoluúčasti je u KASKO Total poistenia maximálne do 3 320 €
 • SuperGAP poistenia – náhrada spoluúčasti je automaticky vo všetkých variantoch
  • limit poistného plnenia náhrady spoluúčasti je u SuperGAP poistenia maximálne do 3 300 €

Zistite si ceny 100% GAP poistenia a uzatvorte si ho u nás jednoducho po telefóne!