pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

GAP poistenie: spoľahlivé poistenie finančnej straty

K čomu slúži 100 % GAP poistenie?

Je to poistenie finančnej straty alebo poistenia vašej investície pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel). Toto aj tzv. GAP poistenie (EuroGAP® , KASKO Total a SuperGAP) je samostatné základné poistenie, ktoré sa uzatvára ako vhodný doplnok k havarijnému poisteniu a od bežného havarijného poistenia sa odlišuje.

GAP poistenie a pokles trhovej hodnoty vozidla

Nové auto začína strácať svoju trhovú hodnotu už v okamihu, kedy ho kúpime. Týmto poistením a 100 % krytím hodnoty vozidla s poistením EuroGAP®, KASKO Total alebo SuperGAP chránite vaše auto viac ako len havarijným poistením a zabraňujete prudkému poklesu hodnoty a ceny vozidla počas prvých rokov po jeho zakúpení. Hodnota vozidla klesá najmä v prvých troch až piatich rokoch v závislosti od značky a modelu vozidla. GAP poistenia trvajú práve preto 3 – 5 rokov. 100 % poistenia EuroGAP®, KASKO Total a SuperGAP kryjú finančnú stratu a hodnotu vašej investície práve v tomto najrizikovejšom období.

Plnenie z havarijného poistenia

Havarijné poistenie kryje vaše riziko do výšky všeobecnej (trhovej) ceny auta v čase poistnej udalosti. Poistné plnenie z havarijného poistenia sa naviac znižuje o sumu spoluúčasti dojednanej v havarijnej poistke. Pri odcudzení vozidla môže v prvých 3 rokoch trhová hodnota vozidla poklesnúť tak dramaticky, že i s najlepším havarijným poistením dostanete poistné plnenie napr. len vo výške polovice z ceny, za ktorú ste vozidlo kúpili. Ale nemusí to tak byť!

Plnenie z poistenia EuroGAP®, KASKO Total a SuperGAP

Tieto poistenia vám v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla uhradia rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou (trhovou, časovou cenou) vozidla, ktorú vám vyplatí poisťovňa, kde máte vozidlo havarijne poistené. Naviac, poistenie EuroGAP®, KASKO Total a SuperGAP zároveň kryje aj straty, ktoré vám spôsobí spoluúčasť v havarijnom poistení – umožňujú totiž aj poistenie náhrady spoluúčasti.

Limuzíny – hodnota po 0 – 3 rokoch

GAP poistenie a poistné riziká

KRÁDEŽE ÁUT

 • ročne je odcudzených viac ako 5 000 automobilov
 • objasnenosť krádeží vozidiel na Slovensku je 20 % (v Bratislave iba 8 %)
 • škody spôsobené krádežami automobilov ročne predstavujú viac ako 49,8 mil. €

Plnenie z EuroGAP®, KASKO Total alebo SuperGAP poistenia nastáva, ak vozidlo je odcudzené a do 30 kalendárnych dní od udalosti nie je nájdené. Pri poistení daného rizika je plnenie do 100 % hodnoty vozidla.

HAVÁRIE VOZIDIEL

 • v priemere každých 9 minút je na Slovensku nahlásená dopravná nehoda
 • teda asi 165 nehôd denne a 60 300 nehôd ročne

ŽIVELNÉ UDALOSTI

 • povodne – august 2002, 2006, 2008
 • víchrice – zima 2007/2008
 • veterné smršte – jún, júl, november 2004, júl 2008
 • snehové kalamity – december 2005

Pri totálnej škode na vozidle spôsobenej haváriou alebo živelnou udalosťou nastáva plnenie z EuroGAP®, KASKO Total alebo SuperGAP poistenia vtedy, ak náklady na opravu vozidla prekročili jeho časovú cenu (všeobecnú hodnotu), do ktorej maximálne plní škodu havarijná poisťovňa.

Graf – ukážka 100% poistenia

Výhody 100% GAP poistenia

 • možnosť 100 % návratu vašej investície a dostatok prostriedkov na obstaranie nového auta
 • jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy a vybavenie poistnej udalosti
 • možné uzatvoriť pre nové i ojazdené vozidlá
 • poistné plnenie oboma poisťovňami je veľmi rýchle – už do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti
 • poistenie je uzatvárané v renomovaných a silných poisťovniach s výborným ratingom a pôsobiacich na celom svete
 • GAP poistenie je výhodnejšia investícia ako zabezpečovacie systémy, pretože tie nedokážu ochrániť automobil pred haváriou či živelnou pohromou
 • výborná cena poistenia – už za menej než 0,30 € na deň máte istotu, že váš majetok má naozaj 100 % krytie

Ako si uzatvoriť 100% GAP poistenie?

1. Výpočet a porovnanie ponúk

Vyplňte základné údaje:

 • dátum kúpy vozidla – uveďte dátum vystavenia faktúry alebo podpisu kúpnej zmluvy
 • dátum začiatku 100 % poistenia – uveďte dátum, od ktorého má platiť vaše GAP poistenie
 • rok výroby vozidla – uveďte rok výroby (prvej evidencie) vozidla podľa osvedčenia o evidencii
 • kúpna cena vozidla – vložte cenu vozidla v € vrátane DPH uvedenú na faktúre
 • vozidlo je kúpené ako – vyberte správnu z možností „nové“ alebo „ojazdené
 • v prípade, ak zvolíte „ojazdené“ zadajte aj dátum 1. evidencie
 • máte toto vozidlo havarijne poistené – kedže podmienkou uzatvorenia GAP poistenia je existencia primárneho havarijného poistenia, vyberte možnosť „áno
 • továrenskú značku vozidla – vyberte jednu z ponúkaných značiek

Po vyplnení týchto údajov sa vám zobrazí ponuka a porovnanie možností 100 % GAP poistenia. Uvidíte všetky výsledky zodpovedajúce zadaným parametrom. Ak sa tam niektorá z možností EuroGAP® , KASKO Total a SuperGAP nevyskytuje, znamená to, že niektorý zo zadaných parametrov o vozidle nespĺňa podmienky poistenia v Allianz SP, Colonnade alebo Wüstenrot (napr. vek vozidla, väčší časový rozdiel medzi dátumom kúpy a začiatku poistenia).

2. Vyplnenie údajov k návrhu poistenia

Poistná kalkulačka pre vás vypočíta a porovná všetky možnosti 100 % GAP poistenia. Výsledky sú zoradené do 2 blokov podľa poistenia spoluúčasti z havarijného poistenia:

a) najskôr sa zobrazia všetky možnosti 100 % poistenia bez náhrady spoluúčasti;
b) nasledujú všetky varianty 100 % poistenia aj s náhradou spoluúčasti;

a to vzostupne podľa ceny poistenia, pričom zvýraznené sú cenovo najvýhodnejšie varianty poistenia pri ročnej platbe i pri jednorazovej platbe bez ohľadu na dobu poistenia.

Odporúčame preto pozrieť si, na akú dobu je poistný variant, či je to poistenie s náhradou spoluúčasti alebo bez spoluúčasti z havarijného poistenia. Pre základné informácie o konkrétnom variante kliknite na „Info o poistení“.

Keď si vyberiete optimálny variant 100 % GAP poistenia, kliknutím na ikonu „Poistite sa…“ pokračujete vo vyplnení návrhu vybraného poistenia. Po zadaní niekoľkých identifikačných údajov o poistníkovi, motorovom vozidle či spôsobe platby do poistného formulára odošlete elektronický návrh do Netfinancie.sk.

3. Zaslanie poistnej zmluvy

Váš návrh poistenia EuroGAP® , KASKO Total alebo SuperGAP je ihneď registrovaný a spracovávaný pracovníkom správy zmlúv. V prípade potreby s vami skontroluje správnosť údajov z návrhu poistenia, dohodne spôsob obhliadky alebo informuje, aké doklady je potrebné priložiť ku zmluve (kópia faktúry, osvedčenia o evidencii). Originálne návrhy poistných zmlúv spolu s ostatnými náležitosťami vám zasielame expresne 1. triedou na vami zadanú poštovú adresu k podpisu nasledujúci pracovný deň po odoslaní elektronického návrhu, najneskôr však do 48 hodín.

Poisťovne poskytujúce 100 % GAP poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistenie KASKO Total vo variantoch podľa dĺžky poistnej doby – 3 roky, 4 roky alebo 5 rokov – je poistením od spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá je najväčšou poisťovňou na Slovensku.

Colonnade Insurance S.A.

Poistenie EuroGAP® v troch variantoch – Classic, Smart a Premium – je poistením od spoločnosti Colonnade Insurance S.A. (predtým QBE Insurance (Europe) Limited), ktorá patrí do skupiny Fairfax Financial Holdings Limited, ktorá patrí medzi popredných poisťovateľov a zaisťovateľov na svete.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poistenie SuperGAP vo variantoch podľa dĺžky poistnej doby – 3 roky, 4 roky alebo 5 rokov – je poistením od spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s., ktorá patrí medzi významných poisťovateľov s komplexným portfóliom poistných produktov.


Zistite si ceny 100 % GAP poistenia a uzatvorte si ho u nás jednoducho po telefóne!