pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

GAP poistenie: spoľahlivé poistenie finančnej straty

K čomu slúži GAP poistenie?

Je to poistenie finančnej straty alebo poistenia vašej investície pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel). Toto aj tzv. GAP poistenie je samostatné základné poistenie, ktoré sa uzatvára ako vhodný doplnok k havarijnému poisteniu. Upozorňujeme, že GAP poistenie a havarijné poistenie sú dva samostatné druhy poistení. Vysvetlíme vám, aký je medzi nimi rozdiel.

GAP poistenie a pokles trhovej hodnoty vozidla

Nové auto začína strácať svoju trhovú hodnotu už v okamihu, kedy ho kúpite. Týmto poistením chránite vaše auto viac ako len havarijným poistením a zabraňujete prudkému poklesu hodnoty a ceny vozidla počas prvých rokov po jeho zakúpení. Hodnota automobilu klesá najmä v prvých troch až piatich rokoch v závislosti od značky a modelu vozidla. GAP poistenia sa práve preto uzatvárajú na 2 – 5 rokov. Jednotlivé varianty tejto poistky kryjú finančnú stratu a hodnotu vašej investície práve v tomto najrizikovejšom období.

Plnenie z havarijného poistenia

Havarijné poistenie kryje vaše riziko do výšky všeobecnej (trhovej) ceny auta v čase poistnej udalosti. Poistné plnenie z havarijného poistenia sa naviac znižuje o sumu spoluúčasti dojednanej v poistnej zmluve. Pri odcudzení vozidla môže v prvých 3 rokoch trhová hodnota vozidla poklesnúť tak dramaticky, že aj s najlepším havarijným poistením dostanete poistné plnenie napr. len vo výške polovice z ceny, za ktorú ste vozidlo kúpili. Ale nemusí to tak byť!

Plnenie z GAP poistenia

Tieto poistenia vám v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla uhradia rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou (trhovou, časovou cenou) vozidla, ktorú vám vyplatí poisťovňa, kde máte vozidlo havarijne poistené. Naviac, GAP poistenie zároveň kryje aj straty, ktoré vám spôsobí spoluúčasť v havarijnom poistení – umožňuje totiž aj poistenie náhrady spoluúčasti.

GAP poistenie a poistné riziká

KRÁDEŽE ÁUT

Každý rok sú na Slovensku odcudzené stovky automobilov. Zlodeji neustále prichádzajú s novým technikami či zariadeniami, vďaka ktorým sa dokážu dostať aj do novších a zabezpečených vozidiel. Preto je na mieste nielen investícia do kvalitných zabezpečovacích prvkov, ale aj poistenia.

Plnenie z poistenia finančnej straty nastáva, ak vozidlo je odcudzené a do 30 kalendárnych dní od udalosti nie je nájdené. Pri poistení daného rizika je plnenie do 100 % hodnoty vozidla.

HAVÁRIE VOZIDIEL

V roku 2023 sa na slovenských cestách stalo až 11 641 dopravných nehôd. Denne sa tak v našej krajine stane približne 31 kolízií, pri ktorých sa automobily môžu vážne poškodiť.

ŽIVELNÉ UDALOSTI

Za posledné roky sa extrémne výkyvy počasia stali čoraz bežnejšie, a to počas celého roka. Trápia nás povodne, záplavy, víchrice, veterné smršte a tiež aj snehové kalamity.

Pri totálnej škode na vozidle spôsobenej haváriou alebo živelnou udalosťou nastáva plnenie z tohto poistenia vtedy, ak náklady na opravu vozidla prekročili jeho časovú cenu (všeobecnú hodnotu), do ktorej maximálne plní škodu havarijná poisťovňa.

Výhody GAP poistenia

 • Možnosť 100 % návratu vašej investície a dostatok prostriedkov na obstaranie nového auta.
 • Jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy online a vybavenie poistnej udalosti.
 • Možné uzatvoriť pre nové aj ojazdené vozidlá.
 • Poistné plnenie oboma poisťovňami, ktorých ponuky nájdete v našej kalkulačke, je rýchle a bezproblémové.
 • Poistenie je uzatvárané v renomovaných a silných poisťovniach s výborným ratingom a pôsobiacich na celom svete.
 • GAP poistenie je výhodnejšia investícia ako zabezpečovacie systémy, pretože tie nedokážu ochrániť automobil pred haváriou či živelnou pohromou.

Ako si uzatvoriť GAP poistenie?

1. Výpočet a porovnanie ponúk

Vyplňte základné údaje:

 • druh vozidla – môže ísť o osobný automobil, motocykel, úžitkové alebo nákladné vozidlo
 • dátum prvej evidencie vozidla – uveďte dátum, ktorý nájdete osvedčení o evidencii – časť II
 • účel použitia automobilu – je potrebné uviesť, či budete vozidlo využívať na osobné účely, alebo bude používané napr. na rozvoz tovaru,
 • značka a model auta
 • VIN číslo vozidla 
 • celkový počet najazdených kilometrov 
 • dátum kúpy automobilu – zadajte buď dátum z faktúry alebo kúpnej zmluvy
 • kúpna cena vozidla – vypíšte konečnú cenu automobilu po všetkých zľavách. Tento údaj nájdete napr. na faktúre, daňovom doklade a pod.
 • DPH – označte, či je cena auta uvedená s DPH
 • začiatok poistenia
 • dostupné zľavy – označte, či máte záujem o uplatnenie možných zliav. Po zaznačení možnosti „áno“ sa zobrazia dodatočné otázky

Po vyplnení týchto údajov sa vám zobrazí porovnanie cien GAP poistenia. Kalkulačka vám vygeneruje prehľad všetkých ponúk, ktoré sú dostupné pre dané auto. Ak sa tam niektorá z možností EuroGAP®, DEFEND MAX, DEFEND MAX+XS a DEFEND D2C nevyskytuje, znamená to, že niektorý zo zadaných parametrov o vozidle nespĺňa podmienky poistenia v Colonnade alebo DEFEND INSURANCE (napr. vek vozidla, väčší časový rozdiel medzi dátumom kúpy a začiatku poistenia).

Pri každej ponuke je uvedená cena a ďalšie dôležité údaje, ako je poistná suma, limit plnenia a dĺžka poistenia. V hornej časti kalkulačky si môžete atribúty poistenia navoliť podľa vašich preferencií. Ak niektorú z položiek zmeníte, kliknite na „Prepočítať“.

2. Vyplnenie údajov o poistení a uzatvorenie zmluvy

Poistná kalkulačka pre vás vypočíta a porovná všetky možnosti GAP poistenia.

Keď si vyberiete optimálny variant GAP poistenia, kliknutím na ikonu „Poistiť sa“ pokračujete vo vyplnení návrhu vybraného poistenia. Po zadaní niekoľkých identifikačných údajov o poistníkovi a poisťovanom vozidle kliknite na „Pokračovať“. Následne sa vám na obrazovke zobrazí rekapitulácia všetkých zadaných údajov a tiež základné informácie o GAP poistení, ktoré ste si vybrali. Keď skontrolujete zadané údaje, uzatvorte poistenie.

3. Doručenie poistnej zmluvy na e-mail a úhrada poistného

Po uzatvorení GAP poistenia nájdete na e-mailovej adrese, ktorú ste zadali do formulára, poistnú zmluvu a všetky ostatné dokumenty. Pre úhradu poistného si môžete vybrať online platbu kartou, alebo využiť službu CardPay.

Poisťovne, ktoré poskytujú GAP poistenie

Colonnade Insurance S.A.

Poistenie EuroGAP® je poistením od spoločnosti Colonnade Insurance S.A. (predtým QBE Insurance (Europe) Limited), ktorá patrí do skupiny Fairfax Financial Holdings Limited. Tá je zaradená medzi popredných poisťovateľov a zaisťovateľov na svete.

DEFEND INSURANCE s.r.o. 

Táto poisťovňa poskytuje viaceré varianty GAP poistenia - DEFEND MAX, DEFEND MAX+XS a DEFEND D2C. Od roku 2019 je členom amerického poisťovateľa Fortegra Financial Corporation, ktorý bol ohodnotený prestížnym ratingom A-.


Porovnajte si ceny GAP poistenia a uzatvorte si ho u nás pohodlne online za výhodnú cenu!