0850 555 000

PO-PIA: 08:00-17:00

Zásadné zmeny pri EČV podľa okresov platia až od roku 2023

30.11.2021 | Autor: Eva Majerská

Začiatkom roka sa mnohí motoristi potešili zmenám ohľadom nového spôsobu vydávania EČV od marca 2022. Po najnovších úpravách však novinky začnú platiť až od 1.1.2023. Čo boli hlavné dôvody na posun?

tabuľky s evidenčným číslom

Novela zákona o cestnej premávke avizovala zásadnú zmenu týkajúcu sa evidencie vozidiel a priraďovania evidenčného čísla vozidla (EČV, kedysi ŠPZ). Konkrétnejšie ide o to, aby držitelia pri zmene údajov alebo zmene vozidla nemuseli meniť aj tabuľky s evidenčným číslom (TEČ). Jedny tabuľky by po novom mohli ostať majiteľovi po celý čas, kedy bude mať v držbe nejaké vozidlo, alebo sa môže toto evidenčné číslo ponechať na danom vozidle, pričom nový majiteľ si ho po kúpe nebude musieť meniť ani v prípade iného okresu.

EČV bude viazané stále na rovnaké vozidlo

V prípade zmeny majiteľa môžete TEČ ponechať na vozidle a nový majiteľ si ich nebude musieť meniť. Jedno vozidlo tak môže mať počas celej doby prevádzky jedny tabuľky s evidenčným číslom. Nebude pritom záležať na okrese, do ktorého sa vozidlo prihlasuje. V praxi to bude znamenať ešte to, že po novom už nebudeme vedieť na prvý pohľad identifikovať, z akého okresu daný vodič pochádza.

EČV bude prenositeľné na iné vozidlo majiteľa

Novela myslela aj na majiteľov vozidiel, ktorí by si chceli svoje pôvodne pridelené TEČ ponechať. Pri predaji vozidla tak budú môcť urobiť a pripevniť si na svoje nové vozidlo staršie evidenčné číslo. Toto môžu urobiť aj neskôr v priebehu jedného roka.

Evidenčné číslo vo formáte AA000AA

Formát nových evidenčných čísiel by na základe nových zmien nemal vôbec reflektovať skratky okresov. Pôjde o tvar AA000AA, čiže prvým vydaným novým evidenčným číslom by malo byť AA001AA. Ďalšie pôjdu podľa číselného poradia a neskôr budú postupovať aj písmená. Aj naďalej bude možnosť výberu vlastnej poznávacej značky, pričom budú platiť podmienky ako doteraz. Tie majú obmedzenia najmä v prípade osobitných alebo zvláštnych EČV, diplomatických vozidiel a podobne. Rovnako si však už nevytvoríte ani vlastnú poznávaciu značku v štandardnom formáte.

banner PZP s maskotom

Koniec dvojkrokovému oznamovaniu prevodu držby

Zjednodušene povedané, už nebude musieť pôvodný majiteľ odhlasovať vozidlo na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska a mať so sebou prítomného nového majiteľa alebo jeho splnomocnenie. Rovnako potom nemusí nový majiteľ prihlasovať vozidlo vo svojom okrese a meniť EČV. Po novom sa prihlásenie a odhlásenie vozidla vykoná jednou návštevou na hociktorom dopravnom inšpektoráte. Ak by náhodou na danom mieste tabuľky s evidenčným číslom, ak bude nutné ich vydávať, nemali, budú spolu s dokladmi zaslané majiteľovi kuriérom.

Aké boli dôvody na uvedené zmeny?

Hlavnými dôvodmi na prijatie uvedených zmien EČV boli najmä finančná úspora a ekologická stránka. Tým, že si budete môcť evidenčné číslo ponechať, ušetríte poplatok za nové vydanie vo výške 33 €. Rovnako tak aj v prípade, ak by ste kupovali auto z iného okresu. Nemalé finančné prostriedky ušetrí aj štát, keďže nebude musieť vyrábať toľko tabuliek s evidenčnými číslami. O ekológii v tomto prípade bližšie hovoriť ani nemusíme, pretože každá odovzdaná tabuľka je zbytočným odpadom.

A prečo sú zmeny EČV s takým časovým posunom?

Keďže ide pri oboch pohľadoch o pozitívne zmeny, naskytuje sa otázka, prečo sa pôvodná účinnosť tejto novely posúva z pôvodného termínu 1. marca 2022 až na 1. január 2023. Ešte celý ďalší rok tak budú musieť držitelia vozidiel fungovať po starom s vynakladaním týchto výdavkov a vytváraním odpadu.

Hoci bola novela o zmenách EČV pomerne rýchlo podpísaná všetkými potrebnými predstaviteľmi, predsa len prišlo k zmene. Autori uvádzajú, že je to najmä z dôvodu nepripravenosti našich informačných systémov a krátkeho času na celkovú prípravu. Riziko vidia najmä v tom, že ak by informačný systém nefungoval správne, v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti by pokuty posielali nesprávnym majiteľom vozidiel. Napríklad aj v prípade už zakúpených diaľničných známok na dané evidenčné číslo. Je teda pravdou, že pri takejto výraznej zmene je prerobenie informačných systémov nutnosťou. Ďalej je potrebné doriešiť aj zmluvné záležitosti so spoločnosťou, ktorá doteraz poznávacie značky s EČV vyrábala, keďže išlo o jedinú takúto firmu na Slovensku. Po novom bude pravdepodobne prebiehať verejná súťaž na nového výrobcu.

Zaujímavosť: Vedeli ste, že font evidenčného čísla (tvar písmen a čísiel) mala registrovaný firma, ktorá ich vyrábala, nie štát? Pri zmene výrobcu by tak mohol nastať problém. Našťastie sa podarilo dohodnúť, síce po dlhších rokovaniach, prevod vlastníckych práv k dizajnu registračných značiek, a to bezodplatne. Od leta 2019 je tak font a dizajn už vo vlastníctve štátu.

Čo na to poisťovníctvo?

V rámci našej oblasti sme sa informovali v poisťovniach, či vidia z ich strany nejaké problematické situácie. Nič závažné sa však z ich pohľadu neočakáva. Na systémy doťahovania údajov podľa EČV by to nemalo mať žiaden dopad. V prípade potreby však nie je problém s úpravami. Kontrola okresu nebude v niektorých poisťovniach na základe EČV, ale na základe PSČ držiteľa. Práve to poisťovne zohľadňujú pri stanovení ceny PZP, a to s evidenčným číslom nesúvisí. Ide o údaj držiteľa.

Aké ďalšie zmeny prináša novela zákona o cestnej premávke?

  • Obciam štát rozšíri kompetencie v oblasti objektívnej zodpovednosti, ktorú mohla doteraz využívať len polícia. Ide najmä o možnosť pokutovania za porušenia pravidiel cestnej premávky v oblasti parkovania. Týkať sa to bude najmä rezidenčného parkovania.
  • Spájacie zariadenie k vozidlu alebo alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov si už budete môcť zapísať do technického preukazu aj elektronicky.

Keďže účinnosť hlavných bodov v novele bola posunutá, aktuálne ešte nie je jasné, kedy nadobudnú účinnosť uvedené menšie zmeny.


Pomôžeme vám ušetriť na PZP. Overte si aktuálne ceny a zistite, či máte to najvýhodnejšie poistenie. Stačí zadať EČV a údaje o vozidle za vás doplníme.