pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Všetko o zrušení EČV podľa okresov, dokladoch aj o tom, ako zrušíte PZP na predané auto

18.01.2023 | Autor: Eva Majerská

Nový spôsob vydávania EČV tu máme od 1.1.2023. Prihlasovali ste už však vozidlo po novom roku a EČV bez okresu ste ešte nedostali? Prezradíme vám prečo aj všetky ďalšie zmeny, ktoré s tým súvisia, vrátane drobnej zmeny v poisťovniach.

tabuľky s evidenčným číslom

Novela zákona o cestnej premávke avizovala už v roku 2021 zásadnú zmenu týkajúcu sa evidencie vozidiel a priraďovania evidenčného čísla vozidla (EČV, kedysi ŠPZ). Konkrétnejšie ide o to, aby držitelia pri zmene údajov alebo zmene vozidla nemuseli meniť aj tabuľky s evidenčným číslom (TEČ). Jedny tabuľky by po novom mohli ostať majiteľovi po celý čas, kedy bude mať v držbe nejaké vozidlo, alebo sa môže toto evidenčné číslo ponechať na danom vozidle, pričom nový majiteľ si ho po kúpe nebude musieť meniť ani v prípade iného okresu.

EČV je viazané stále na rovnaké vozidlo

V prípade zmeny majiteľa môžete TEČ ponechať na vozidle a nový majiteľ si ich nemusí meniť. Jedno vozidlo tak môže mať počas celej doby prevádzky jedny tabuľky s evidenčným číslom. Nezáleží pritom na okrese, do ktorého sa vozidlo prihlasuje. V praxi to znamená ešte to, že po novom nie je možné na prvý pohľad identifikovať, z akého okresu daný vodič pochádza.

EČV je prenositeľné na iné vozidlo majiteľa

Novela myslela aj na majiteľov vozidiel, ktorí by si chceli svoje pôvodne pridelené TEČ ponechať, napríklad ak majú personifikovanú značku a zaplatili za ňu poplatok. Pri predaji vozidla tak môžu urobiť a pripevniť si na svoje nové vozidlo staršie evidenčné číslo. Toto je však možné aj neskôr v priebehu jedného roka.

Evidenčné číslo vo formáte AA000AA

Formát nových evidenčných čísiel na základe nových zmien vôbec nereflektuje skratky okresov. Ide o tvar AA000AA, čiže prvým vydaným novým evidenčným číslom je tvar AA001AA. Ďalšie idú podľa číselného poradia a neskôr budú postupovať aj písmená. Aj naďalej bude možnosť výberu vlastnej poznávacej značky, pričom budú platiť podmienky ako doteraz, a to najmä v prípade osobitných alebo zvláštnych EČV, diplomatických vozidiel a podobne. Dobrou správou je, že nová vlastná poznávacia značka môže využívať všetkých 7 znakov, keďže už nie sú 2 potrebné pre skratku okresu.

banner PZP s maskotom

Aký je formát tabuliek s EČV po novom?

  • nový dizajn aj systém označovania – bez skratky okresu
  • pozostáva z 2 písmen, štátneho znaku, 3 čísel, 2 písmen (AA000AA)
  • všetky tabuľky s EČV sú s bielym podkladom
  • pre elektrické vozidlá je použitý zelený formát (písmo a čísla) s označením EV alebo EL
  • pre špeciálne vozidlá existujú tiež rozličné označenia: P pre Políciu, H pre historické vozidlá a podobne
  • Pre personifikované EČV (vytvorené na základe požiadavky občana) sa môže využiť všetkých 7 znakov

Ako to však po novom roku vyzerá v praxi?

Mnohí vodiči, ktorí si odložili prihlásenie alebo prepis vozidla až po novom roku, možno ostali sklamaní. Na dopravnom inšpektoráte im bez predchádzajúcej vyslovenej žiadosti totiž priradili vo väčšine prípadov ešte starý typ evidenčného čísla. Ak sa pýtate prečo, odpoveď je jednoduchá.

Oficiálne síce zmena nastala od 1.1.2023, na sklade je však stále veľké množstvo starých tabuliek. Preto sa k bežnému vydávaniu podľa nového dizajnu pristúpi až po vyčerpaní týchto skladových zásob. A na niektorých dopravných inšpektorátoch je ich ešte veľké množstvo. Ak chcete vyslovene tie bez označenie okresu, môžete si o ne vopred požiadať.

Koniec dvojkrokovému oznamovaniu prevodu držby

Zjednodušene povedané, pôvodný majiteľ už nemusí odhlasovať vozidlo na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska a mať so sebou prítomného nového majiteľa alebo jeho splnomocnenie. Rovnako potom nemusí nový majiteľ prihlasovať vozidlo vo svojom okrese a meniť EČV.

Po novom sa prihlásenie a odhlásenie vozidla vykoná jednou návštevou na hociktorom dopravnom inšpektoráte. Ak by kupujúci nemohol byť prítomný, povinnosť splnomocnenia, samozrejme, ostáva. V prípade, že by náhodou na danom mieste tabuľky s evidenčným číslom, ak bude nutné ich vydávať, nemali, budú spolu s dokladmi zaslané majiteľovi kuriérom.

Navyše, za odhlásenie vozidla sa nič neplatí, nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu a do papierového technického preukazu sa priamo zapíšu údaje o novom vlastníkovi vozidla.

Aké problémy vznikajú po novom pri prevode držby v praxi?

Skutočnosťou, na ktorú niektorí odborníci upozorňujú, je nedotiahnutie pravidiel ohľadom dokladov. Ak príde k spoločnému prepisu na jednom dopravnom inšpektoráte, vozidlo si z miesta odvezie už nový majiteľ. Nový technický preukaz – Osvedčenie o evidencii časť I, ak neprichádza k zmene aj TEČ, mu však príde kuriérom neskôr (presné lehoty nie sú známe). V prípade, ak bude musieť absolvovať cestu napr. z Bratislavy do Košíc, kde je jeho trvalé bydlisko, pri prípadnej policajnej kontrole mu poslúži len Osvedčenie o evidencii časť II, tzv. veľký technický preukaz. Samotnou kapitolou ostáva, čo sa stane, ak si pôvodný majiteľ bude chcieť nechať svoje tabuľky s EČV. V takom prípade to bude musieť pravdepodobne oznámiť, aby bol kupujúci pripravený na vybavenie nových TEČ.

Pôvodnému majiteľovi naopak nezostáva po novom žiaden doklad o uskutočnenom prevode držby, ani pôvodný veľký technický preukaz, kde bývala zmena vyznačená. Na základe neho potom mohol vo svojej poisťovni vypovedať PZP z dôvodu zmeny držby. Aktuálne tak nemá urobiť na základe čoho.

Poisťovne vychádzajú v ústrety klientom

Aj preto sa už niektoré poisťovne rozhodli a upravili svoje podmienky pri výpovedi poistnej zmluvy z dôvodu prepisu vozidla, a to tak, že už nebudú vyžadovať kópiu technického preukazu. Stačí zaslať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, ktorá bude obsahovať dôvod storna a číslo účtu (resp. adresu) na vrátenie nespotrebovaného poisteného. Samotná forma žiadosti, či postačí e-mail, alebo musí byť priložená alebo poštou zaslaná aj podpísaná žiadosť, sa v poisťovniach líši.

Samotné overenie, či k zmene držiteľa naozaj prišlo, bude už na strane poisťovne. Tá si to vie elektronicky preverí v príslušnom registri, kde by sa táto zmena mala prejaviť do 2 dní od reálneho vykonania zápisu na dopravnom inšpektoráte. Poistná zmluva na PZP alebo havarijné poistenie tým pádom zanikne dňom zápisu nového držiteľa vozidla.

Ak by nastal prípad, že nebude možné zmenu overiť alebo poisťovňa príde na to, že k zmene neprišlo, bude to musieť klient na jej výzvu zdokladovať. Aj pre samotného držiteľa vozidla je možné vyžiadať si výpis z registra, je to však spoplatnené sumou 2 €. Práve takýmto spôsobom chcú poisťovne odbremeniť klientov od poplatkov a prvotné overenie riešia vo vlastnej réžii.

Aké boli dôvody na uvedené zmeny?

Hlavnými dôvodmi na prijatie uvedených zmien EČV boli najmä finančná úspora a ekologická stránka. Tým, že si môžete evidenčné číslo ponechať, ušetríte poplatok za nové vydanie vo výške 33 €. Rovnako tak aj v prípade, ak by ste kupovali auto z iného okresu. Nemalé finančné prostriedky ušetrí aj štát, keďže nebude musieť vyrábať toľko tabuliek s evidenčnými číslami. O ekológii v tomto prípade bližšie hovoriť ani nemusíme, pretože každá odovzdaná tabuľka je zbytočným odpadom.

A prečo boli zmeny EČV s takým časovým posunom?

Keďže ide pri oboch pohľadoch o pozitívne zmeny, naskytuje sa otázka, prečo sa pôvodná účinnosť tejto novely posunula z pôvodného termínu 1. marca 2022 až na 1. január 2023. Ešte celý rok museli držitelia vozidiel fungovať po starom s vynakladaním týchto výdavkov a vytváraním odpadu.

Hoci bola novela o zmenách EČV pomerne rýchlo podpísaná všetkými potrebnými predstaviteľmi, predsa len prišlo k zmene. Autori uvádzajú, že je to najmä z dôvodu nepripravenosti našich informačných systémov a krátkeho času na celkovú prípravu. Riziko videli najmä v tom, že ak by informačný systém nefungoval správne, v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti by pokuty posielali nesprávnym majiteľom vozidiel. Napríklad aj v prípade už zakúpených diaľničných známok na dané evidenčné číslo. Je teda pravdou, že pri takejto výraznej zmene je prerobenie informačných systémov nutnosťou. Ďalej bolo potrebné doriešiť aj zmluvné záležitosti so spoločnosťou, ktorá doteraz poznávacie značky s EČV vyrábala, keďže išlo o jedinú takúto firmu na Slovensku.

Zaujímavosť: Vedeli ste, že font evidenčného čísla (tvar písmen a čísiel) mala registrovaný firma, ktorá ich vyrábala, nie štát? Pri zmene výrobcu by tak mohol nastať problém. Našťastie sa podarilo dohodnúť, síce po dlhších rokovaniach, prevod vlastníckych práv k dizajnu registračných značiek, a to bezodplatne. Od leta 2019 je tak font a dizajn už vo vlastníctve štátu.

Očakáva sa nejaký ďalší dopad na poisťovníctvo?

Informovali sme sa ešte v poisťovniach, či vidia okrem spomínaného overovania zmeny držby v registri z ich strany nejaké problematické situácie. Nič závažné sa však z ich pohľadu už neočakáva. Na systémy doťahovania údajov podľa EČV by to nemalo mať žiaden dopad. V prípade potreby však nie je problém s úpravami. Kontrola okresu nebude v niektorých poisťovniach na základe EČV, ale na základe PSČ držiteľa. Práve to poisťovne zohľadňujú pri stanovení ceny PZP, a to s evidenčným číslom nesúvisí. Ide o údaj držiteľa.

Aké ďalšie zmeny priniesla novela zákona o cestnej premávke?

  • Obciam štát rozšíril kompetencie v oblasti objektívnej zodpovednosti, ktorú mohla doteraz využívať len polícia. Ide najmä o možnosť pokutovania za porušenia pravidiel cestnej premávky v oblasti parkovania. Týka sa to najmä rezidenčného parkovania.
  • Spájacie zariadenie k vozidlu alebo alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov si už môžete zapísať do technického preukazu aj elektronicky.


Pomôžeme vám ušetriť na PZP. Overte si aktuálne ceny a zistite, či máte to najvýhodnejšie poistenie. Stačí zadať EČV a údaje o vozidle za vás doplníme.