pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Nové EČV: O koľko budú drahšie a na čo si dať pozor

22.01.2024 | Autor: Eva Majerská

Nový spôsob vydávania EČV tu máme od 1.1.2023. Hoci boli zmeny pri vydávaní EČV vítané, priniesli aj problémy. V tomto článku sa pozrieme na to, či sa už vyriešili a tiež na plánované zvýšenie cien za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (TEČ).

tabuľky s evidenčným číslom

Novela zákona o cestnej premávke avizovala už v roku 2021 zásadnú zmenu týkajúcu sa evidencie vozidiel a priraďovania evidenčného čísla vozidla (EČV, kedysi ŠPZ). Tá je v platnosti od minulého roka a priniesla to, že držitelia pri zmene údajov alebo zmene vozidla nemusia meniť aj tabuľky s evidenčným číslom. Jedny tabuľky po novom môžu ostať majiteľovi po celý čas, kedy bude mať v držbe nejaké vozidlo, alebo sa môže toto evidenčné číslo ponechať na danom vozidle, pričom nový majiteľ si ho po kúpe nemusí meniť ani v prípade iného okresu. Zopakujme si hlavné zmeny:

EČV je viazané stále na rovnaké vozidlo

V prípade zmeny majiteľa môžete TEČ ponechať na vozidle a nový majiteľ si ich nemusí meniť. Jedno vozidlo tak môže mať počas celej doby prevádzky jedny tabuľky s evidenčným číslom. Nezáleží pritom na okrese, do ktorého sa vozidlo prihlasuje. V praxi to znamená ešte to, že po novom nie je možné na prvý pohľad identifikovať, z akého okresu daný vodič pochádza.

EČV je prenositeľné na iné vozidlo majiteľa

Novela myslela aj na majiteľov vozidiel, ktorí by si chceli svoje pôvodne pridelené TEČ ponechať, napríklad ak majú personifikovanú značku a zaplatili za ňu poplatok. Pri predaji vozidla tak môžu urobiť a pripevniť si na svoje nové vozidlo staršie evidenčné číslo. Toto je však možné aj neskôr v priebehu jedného roka.

Evidenčné číslo vo formáte AA000AA

Formát nových evidenčných čísiel na základe nových zmien vôbec nereflektuje skratky okresov. Ide o tvar AA000AA, čiže prvým vydaným novým evidenčným číslom je tvar AA001AA. Ďalšie idú podľa číselného poradia a neskôr budú postupovať aj písmená. Aj naďalej bude možnosť výberu vlastnej poznávacej značky, pričom budú platiť podmienky ako doteraz, a to najmä v prípade osobitných alebo zvláštnych EČV, diplomatických vozidiel a podobne. Dobrou správou je, že nová vlastná poznávacia značka môže využívať všetkých 7 znakov, keďže už nie sú 2 potrebné pre skratku okresu.

Aký je formát tabuliek s novým EČV?

  • nový dizajn aj systém označovania – bez skratky okresu,
  • pozostáva z 2 písmen, štátneho znaku, 3 čísel, 2 písmen (AA000AA),
  • všetky tabuľky s EČV sú s bielym podkladom,
  • pre elektrické vozidlá je použitý zelený formát (písmo a čísla) s označením EV alebo EL,
  • pre špeciálne vozidlá existujú tiež rozličné označenia: P pre Políciu, H pre historické vozidlá a podobne,
  • pre personifikované EČV (vytvorené na základe požiadavky občana) sa môže využiť všetkých 7 znakov.

Ako to teraz vyzerá v praxi?

Mnohí vodiči, ktorí si odložili prihlásenie alebo prepis vozidla až po spustení vydávania nových EČV možno ostali sklamaní. Dopravné inšpektoráty mali na sklade veľké množstvo starých tabuliek, a tak vydávali tie. Tabuľky s novým formátom dostali iba tí vodiči, ktorí si o ne vopred požiadali. Táto situácia trvala približne do polovice roka 2023, kým sa zásoby TEČ s pôvodným formátom minuli.

Komplikácie s novými EČV na seba nenechali dlho čakať. Kamerové systémy na platených parkoviskách mali problém s každým neštandardnými EČV, pretože ich nevedeli prečítať. Môže ísť napríklad o TEČ s vlastnou textovou formou alebo iným typom písma. Problém majú často aj elektromobily, ktorých poznávacia značka je zelená. Vodiči samozrejme na nič nečakali a vo veľkom sa sťažovali, dokonca spísali aj rôzne petície. Boli ubezpečovaní, že na odstránení tohto problému sa pracuje a celá nepríjemná situácia bude trvať len niekoľko mesiacov. Ak kamera na parkovisku nedokáže EČV prečítať, je potrebné aktualizovať jej softvér. Nejde teda o žiadny komplikovaný zásah, no podľa posledných správ môžu vodiči ešte stále natrafiť na kameru, ktorá nové EČV neprečíta. Odporcovia nových poznávacích značiek im okrem toho vyčítajú aj nelichotivý dizajn alebo príliš malé zobrazenie štátneho znaku.

Koniec dvojkrokovému oznamovaniu prevodu držby

Zjednodušene povedané, pôvodný majiteľ už nemusí odhlasovať vozidlo na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska a mať so sebou prítomného nového majiteľa alebo jeho splnomocnenie. Rovnako potom nemusí nový majiteľ prihlasovať vozidlo vo svojom okrese a meniť EČV.

Po novom sa prihlásenie a odhlásenie vozidla vykoná jednou návštevou na hociktorom dopravnom inšpektoráte. Ak by kupujúci nemohol byť prítomný, povinnosť splnomocnenia, samozrejme, ostáva. V prípade, že by náhodou na danom mieste tabuľky s evidenčným číslom, ak bude nutné ich vydávať, nemali, budú spolu s dokladmi zaslané majiteľovi kuriérom.

Navyše, za odhlásenie vozidla sa nič neplatí, nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu a do papierového technického preukazu sa priamo zapíšu údaje o novom vlastníkovi vozidla.

Čo môže byť problém pri novom postupe prevodu držby?

Skutočnosťou, na ktorú niektorí odborníci upozorňujú, je nedotiahnutie pravidiel ohľadom dokladov. Ak príde k spoločnému prepisu na jednom dopravnom inšpektoráte, vozidlo si z miesta odvezie už nový majiteľ. Nový technický preukaz – Osvedčenie o evidencii časť I, ak neprichádza k zmene aj TEČ, mu však príde kuriérom neskôr (presné lehoty nie sú známe). V prípade, ak bude musieť absolvovať cestu napr. z Bratislavy do Košíc, kde je jeho trvalé bydlisko, pri prípadnej policajnej kontrole mu poslúži len Osvedčenie o evidencii časť II, tzv. veľký technický preukaz. Samotnou kapitolou ostáva, čo sa stane, ak si pôvodný majiteľ bude chcieť nechať svoje tabuľky s EČV. V takom prípade to bude musieť pravdepodobne oznámiť, aby bol kupujúci pripravený na vybavenie nových TEČ.

Pôvodnému majiteľovi naopak nezostáva po novom žiaden doklad o uskutočnenom prevode držby, ani pôvodný veľký technický preukaz, kde bývala zmena vyznačená. Na základe neho potom mohol vo svojej poisťovni vypovedať PZP z dôvodu zmeny držby. Podľa nových pravidiel však nebude mať v rukách žiadny doklad, na základe ktorého by mohol poisťovni predložiť výpoveď PZP.

Poisťovne vychádzajú v ústrety klientom

Aj preto sa už niektoré poisťovne rozhodli a upravili svoje podmienky pri výpovedi poistnej zmluvy z dôvodu prepisu vozidla, a to tak, že už nebudú vyžadovať kópiu technického preukazu. Stačí zaslať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, ktorá bude obsahovať dôvod storna a číslo účtu (resp. adresu) na vrátenie nespotrebovaného poisteného. Samotná forma žiadosti, či postačí e-mail, alebo musí byť priložená alebo poštou zaslaná aj podpísaná žiadosť, sa v poisťovniach líši.

Samotné overenie, či k zmene držiteľa naozaj prišlo, bude už na strane poisťovne. Tá si to elektronicky preverí v príslušnom registri, kde by sa táto zmena mala prejaviť do 2 dní od reálneho vykonania zápisu na dopravnom inšpektoráte. Poistná zmluva na PZP alebo havarijné poistenie tým pádom zanikne dňom zápisu nového držiteľa vozidla.

Ak by nastal prípad, že nebude možné zmenu overiť alebo poisťovňa príde na to, že k zmene neprišlo, bude to musieť klient na jej výzvu zdokladovať. Aj pre samotného držiteľa vozidla je možné vyžiadať si výpis z registra, je to však spoplatnené sumou 2 €. Práve takýmto spôsobom chcú poisťovne odbremeniť klientov od poplatkov a prvotné overenie riešia vo vlastnej réžii.

banner PZP s maskotom

Aké boli dôvody na uvedené zmeny?

Hlavnými dôvodmi na prijatie uvedených zmien EČV boli najmä finančná úspora a ekologická stránka. Tým, že si môžete evidenčné číslo ponechať, ušetríte poplatok za nové vydanie vo výške 33 €. Rovnako tak aj v prípade, ak by ste kupovali auto z iného okresu. Nemalé finančné prostriedky ušetrí aj štát, keďže nebude musieť vyrábať toľko tabuliek s evidenčnými číslami. O ekológii v tomto prípade bližšie hovoriť ani nemusíme, pretože každá odovzdaná tabuľka je zbytočným odpadom.

POZOR! Od apríla 2024 si za nové EČV priplatíme

O niekoľko mesiacov sa na Slovensku budú plošne zvyšovať správne poplatky. Pre vodičov to znamená, že zaplatia viac za nové TEČ. Cena za jednu tabuľku za z 16,5 € zvýši na 25 €. Keďže pre každé vozidlo je potrebné zadovážiť dve tabuľky, žiadateľ za obe zaplatí 50 €.

Poplatok za voliteľné evidenčné číslo, teda za vlastnú kombináciu znakov, sa zvýši z terajších 165,5 € na 250 €. Aj v tomto prípade je potrebné zaobstarať si dve tabuľky, takže vodič spolu zaplatí 500 €.

Zmena sa nevyhne ani cene za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla, ktoré sa prideľuje napríklad historickým vozidlám. Od apríla tohto roka zaplatí žiadateľ 50 € za jednu tabuľku, teda 100 € za dve.

Drahšie budú aj duplikáty pôvodných tabuliek s evidenčným číslom, ktoré sa vydávajú napríklad v prípade krádeže lebo straty jednej TEČ. Každý duplikát je riadne označený a preto si vodič musí vymeniť obidve tabuľky. Za jednu po úprave cien poplatkov zaplatí 100 €, teda 200 € za obe.

Malo zavedenie nových EČV nejaký dopad na poisťovníctvo?

Informovali sme sa ešte v poisťovniach, či vidia okrem spomínaného overovania zmeny držby v registri z ich strany nejaké problematické situácie. Nič závažné sa však z ich pohľadu už neočakáva. Na systémy doťahovania údajov podľa EČV by to nemalo mať žiaden dopad. V prípade potreby však nie je problém s úpravami. Kontrola okresu nebude v niektorých poisťovniach na základe EČV, ale na základe PSČ držiteľa. Práve to poisťovne zohľadňujú pri stanovení ceny PZP, a to s evidenčným číslom nesúvisí. Ide o údaj držiteľa.

Aké ďalšie zmeny priniesla novela zákona o cestnej premávke?

  • Obciam štát rozšíril kompetencie v oblasti objektívnej zodpovednosti, ktorú mohla doteraz využívať len polícia. Ide najmä o možnosť pokutovania za porušenia pravidiel cestnej premávky v oblasti parkovania. Týka sa to najmä rezidenčného parkovania.
  • Spájacie zariadenie k vozidlu alebo alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov si už môžete zapísať do technického preukazu aj elektronicky.


Pomôžeme vám ušetriť na PZP. Overte si aktuálne ceny a zistite, či máte to najvýhodnejšie poistenie. Stačí zadať EČV a údaje o vozidle za vás doplníme.