pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.)

Zistite si všetko potrebné o zdravotnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení obsahuje všetky aktuálne informácie. Prvé znenie, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2005 bolo pravidelne aktualizované. Niektoré zmeny a aktualizácie boli začlenené v roku 2014 s účinnosťou od 1.1.2015 (zákon 364/2014). Ďalšie zmeny prináša predpis 153/2013 postupne, niektoré boli v platnosti skôr (od 1.7.2013 a 1.7.2014) a niektoré neskôr (od 1.7.2017). K 1.1.2017 bol zákon novelizovaný na základe predpisov 356/2016 Z.z. a 341/2016 Z.z.. Aktuálne znenie je platné od 1.10.2021.

Zákonná úprava zdravotného poistenia

Zákon o zdravotnom poistení v úplnom znení upravuje zdravotné poistenie ako také, právne vzťahy vznikajúce na jeho základe a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zdravotné poistenie by sa malo týkať každého, a preto je dobré mať o ňom informácie. V prípade potreby vám je k dispozícii aktuálne znenie zákona.


Stiahnite si zákon o zdravotnom poistení aktualizovaný k 1.10.2021!