pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 461/2003 Z.z. vymedzuje sociálne poistenie, upravuje jeho rozsah, právne vzťahy pri jeho vykonávaní, jeho organizáciu, financovanie, dozor štátu nad jeho vykonávaním, ako aj konanie vo veciach sociálneho poistenia. Zákon o sociálnom poistení ďalej upravuje výber, registráciu a postúpenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Aktuálne znenie zákona o sociálnom poistení

Hľadáte aktuálne informácie o sociálnom poistení, výške sadzieb a povinnosti odvodov? Všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie informácie o sociálnom poistení, ako aj o povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Aktuálne si môžete pozrieť alebo stiahnuť verziu predpisu s účinnosťou od 5.8.2021 do 31.12.2021.


Stiahnite si celé a aktualizované znenie zákona o sociálnom poistení!