pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – úplné znenie

Chcete vedieť viac o zdravotnej starostlivosti, na ktorú máte z verejného zdravotného poistenia nárok? Uvedený zákon upravuje nielen samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb s tým súvisiacich, ale aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.

Časové úpravy zákona o zdravotnej starostlivosti

Zákon o zdravotnej starostlivosti je platný od 1.novembra 2004 a účinný od 1.apríla 2005. Prešiel viacerými úpravami a novelizáciami. Aktuálna verzia zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje najnovšie zmeny, je účinná od 1.9.2021 do 31.12.2021.


Stiahnite si aktuálne znenie zákona o zdravotnej starostlivosti!