pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Oboznámte sa s úplným znením Zákona o PZP, ktorý prešiel od svojho vydania 4. septembra 2001 niekoľkými zmenami a úpravami. Posledné boli zapracované na základe zákona č. 39/2015 Z. z. a nadobudli účinnosť od 1. apríla 2015.

V úplnom znení Zákona o PZP nájdete najmä základné informácie o povinnom zmluvnom poistení, vysvetlenie jednotlivých pojmov, informácie o poistnej zmluve, ako aj práva a povinnosti jednotlivých strán. Informuje však aj o pokutách či kontrole platnosti PZP a o orgánoch dozoru.

Aktuálne platný zákon o PZP

Pri povinnom zmluvnom poistení si nestačí iba splniť svoju zákonnú povinnosť, ale výhodou pre vás je aj oboznámenie sa s platným zákonom. Budete tak mať všetky potrebné informácie.


Stiahnite si zákon o povinnom zmluvnom poistení!