pon-pia: 08:00-17:00

AXA - Havarijné poistenie


Logo - AXA pojišťovna

Uzavrieť havarijné poistenie AXA je možné pre nové aj ojazdené vozidlá (osobné a nákladné do 3,5 t s max. počtom sedadiel 9, okrem obytných vozidiel). Maximálna poistná suma je 120 000 €. Samotný produkt kryje škody na vozidle, ktoré vzniknú vplyvom náhodnej udalosti - poškodenie vozidla, zničenie vozidla alebo odcudzenie celého vozidla  a jeho časti.

V rámci hlavného poistenia sú v ponuke tri základné balíky – GO MINI, GO KLASIK a GO MAXI.

GO MINI
Riziká: živel *, odcudzenie a vandalizmus, poškodenie a stret so zverou, totálna škoda

GO KLASIK
Riziká: všetky riziká balíka GO MINI + havária

GO MAXI
Riziká: všetky riziká balíka GO KLASIK a GAP (krytie finančnej straty do limitu 50 tis. € pre auta do veku 5 rokov, všeobecná hodnota vozidla pri vstupe do poistenia min. 4 000 €, doba poistenia max. 3 roky)

*pád stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla, ďalej požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy alebo lavín, povodeň, záplava a voda z vodovodných zariadení

Doplnkové pripoistenia k havarijnému poisteniu AXA

Okrem základných balíčkov poistenia je tiež možné vybrať si z 5 pripoistení:

 • Poistenie skiel – kryté sú všetky sklá, ktoré boli k vozidlu pripevnené výrobcom (vrátane panoramatickej strechy) v dôsledku poškodenia, zničenia alebo odcudzenia akoukoľvek náhodnou udalosťou.
  Limit plnenia: 400 €/800 €/1 600 € na jednu a všetky poistné udalosti.
  Spoluúčasť: prvý rok 20 %, potom 80 €.
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb - kryté sú trvalé následky alebo smrť následkom úrazu osôb tvoriacich posádku vozidla.
  Limit plnenia: trvalé následky min. 4 000 € a max. 200 000 €, pre smrť je 50 % z limitu na trvalé následky.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby - poškodenie/zničenie batožiny v dôsledku živelnej udalosti či pri dopravnej nehode, ďalej odcudzenie z vozidla (vrátane strešného boxu) a odcudzenie batožiny spolu s vozidlom.
  Limit plnenia: 1 000 € (pre krádež zo strešného boxu je 500 €).
  Spoluúčasť: 0 € (pri krádeži zo strešného boxu je 150 €).
  Poistné plnenie je vyplácané v časovej cene t.j. cene, ktorú mala poškodená, zničená alebo odcudzená batožina v čase vzniku poistnej udalosti, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.
 • Poistenie náhradného vozidla - náhrada nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo.
  Limit plnenia: 400 €, na dobu max. 10 kalendárnych dní.
  Spoluúčasť: 0 €.
 • Poistenie rozšírených asistenčných služieb – rozšírenie rozsahu základnej asistencie o ďalšie riziká resp. vyššie limity plnenia (balík asistencie MAX). 

Riešenie škodovej udalosti

Pri riziku havárie sa uplatňuje bonusový systém za bezškodový priebeh. Ak bola škoda spôsobená vandalizmom (hláseným na polícii), tak nemá vplyv na bonusový systém.

V prípade totálnej škody je poistným plnením všeobecná hodnota vozidla v čase poistnej udalosti, znížená o hodnotu použiteľných zvyškov a dojednanú spoluúčasť. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu presiahnu 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla.

Ak v čase nehody riadila poistené vozidlo osoba mladšia ako 25 rokov, ktorá nie je držiteľom vozidla, tak je z poistného plnenia odpočítaná dodatočná spoluúčasť vo výške 200 €. Toto platí v prípade, že si klient uplatní zľavu na spoluúčasť mladého vodiča. 

Ďalšie informácie o havarijnom poistení AXA

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na Európu v geografickom zmysle, vrátane  ázijskej časti Turecka. 

Havarijné poistenie je možné dojednať s nasledujúcimi spoluúčasťami:

 • 80 €
 • 5 %, min. 150 €
 • 10 %, min. 330 € 

Pri oprave poškodeného vozidla v zmluvnom servise sa dohodnutá výška spoluúčasti zníži o 80 €. 

Bežná asistenčná služba je zdarma a k tomu aj odtiahnutie auta po celej ČR a SR a výmena pneumatík 2 x ročne až do výšky 120 €. Súčasťou základných asistenčných služieb sú služby:

 • technickej asistencie (napr. pri poruche vozidla, dopravnej nehode, odcudzení vozidla, zámene paliva, strate kľúčov, ...)
 • základnej právnej asistencie (správne a trestné konanie po nehode, spore z iného poistenia, ...)

Zľavy pre klientov

Zľavy na havarijné poistenie AXA: 

 • maximálne 60 % vstupný bonus
 • individuálna obchodná zľava
 • zľava 5 % za inú poistnú zmluvu
 • zľava za využívanie e-komunikácie
 • zľava 10 % pri ročnej platbe


Aktuality - AXA

počítač a maketa auta

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2024?

12.12.2023 | Autor: Katarína Zelinková

V budúcom roku si za povinné zmluvné poistenie priplatíme. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo zákonné poistenie zdražie a či sa dá vyhnúť tomu, aby ste za poistenie auta platili veľa.

Kalkulačka a drevený domček

Ako si uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti rýchlo a pohodlne?

01.08.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Každý deň si stovky klientov uzatvárajú PZP, havarijné poistenie či cestovné poistenie kompletne online. Oplatí sa takto uzatvoriť aj poistenie vášho bytu, domu, chaty či domácnosti?

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?