AXA pojišťovna, a.s. - Havarijné poistenie


Logo - AXA pojišťovna

Uzavrieť havarijné poistenie v tejto poisťovni je možné pre nové aj ojazdené vozidlá (osobné a nákladné do 3,5 t). Samotný produkt kryje všetky riziká tzv. ALLRISK (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie). Pri jazdených MV je havarijné poistenie na všeobecnú (trhovú) cenu.

Havarijné poistenie ALLRISK

Havarijné poistenie dojednané s rozsahom ALLRISK kryje MV a jeho časti pre prípad:

 • odcudzenia MV alebo jeho časti krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • poškodenia alebo zničenia v dôsledku:
  • havárie
  • živelných udalostí
  • zásahu cudzej osoby (vandalizmus)

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na Európu v geografickom zmysle, vrátane  ázijskej časti Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.

Spoluúčasť klienta

Havarijné poistenie je možné dojednať s nasledujúcimi spoluúčasťami:

 • 2 %, min. 66 EUR
 • 5 %, min. 166 EUR
 • 10 %, min. 332 EUR

Súčasťou havarijného poistenia sú zdarma aj asistenčné služby:

 • technickej asistencie (napr. pri poruche vozidla, dopravnej nehode, odcudzení vozidla, zámene paliva, strate kľúčov, ...)
 • základnej právnej asistencie (správne a trestné konanie po nehode, spore z iného poistenia, ...)

Doplnkové pripoistenia

Poisťovňa ponúka aj nasledovné doplnkové pripoistenia:

 • pripoistenie rozšírenej právnej asistencie – KOMFORT
 • úrazové pripoistenie
 • pripoistenie náhradného vozidla
 • pripoistenie batožiny
 • pripoistenie skiel

Zľavy na havarijné poistenie od AXA pojišťovny

Zľavy na havarijné poistenie:

 • maximálne 60 % bonus alebo obchodná zľava do 50 %
 • zľava 10 % pri ročnej platbe

Aktuality - AXA pojišťovna, a.s.

Novinka: Porovnanie cien PZP je ešte jednoduchšie

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?