AXA pojišťovna, a.s.


Logo - AXA pojišťovna

O poisťovni AXA pojišťovna, a.s.

Poisťovňa AXA, ktorá patrí k rovnomennej finančnej skupine, začala pôsobiť na Slovensku v roku 2007. Hlavnou oblasťou pôsobenia poisťovne AXA je oblasť finančného zabezpečenia ľudí a majetku. Aj preto je finančná skupina AXA na Slovensku zastúpená životnou a neživotnou poisťovňou, doplnkovou dôchodkovou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a investičnou spoločnosťou.

Finančná skupina AXA poskytuje služby viac ako 65 miliónom klientov vo všetkých poistných oblastiach. Okrem množstva poistných produktov životného poistenia, poskytuje poisťovňa AXA od roku 2008 v rámci neživotného poistenia aj poistenie domova (stavby, domácnosti), automobilu (povinné zmluvné poistenie AXA a havarijné poistenie) a širokú ponuku rôznych pripoistení a asistenčných služieb.

Povinné zmluvné poistenie AXA poskytuje okrem zákonom stanovenej zodpovednosti za škody aj viacero praktických výhod. Medzi ne patrí napr. odomknutie dverí, privezenie benzínu, výmena pneumatík či poskytnutie ďalších asistenčných služieb – a to zadarmo. V rámci PZP AXA je možné uzavrieť aj rôzne formy pripoistení, ako napr. úrazové pripoistenie, pripoistenie skiel, batožiny či pripoistenie asistencie.


Kontaktné informácie AXA pojišťovna, a.s.

Úplný názov spoločnosti
AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Kolárska 6
811 06 Bratislava
IČO
36 857 521
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1576/B

Zákaznícky servis
(+421) 2 2929 2929
Fax
(+421) 2 5949 1112
Hlásenie škôd
(+421) 2 2929 2929
Asistenčná služba
(+421) 2 2929 2929
E-mail
Web stránky

Centrála AXA pojišťovna, a.s.

Sídlo centrály
AXA pojišťovna, a.s.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
Česká republika
IČO centrály
281 95 604
Obchodný register centrály
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826
Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN
SK5511110000001027071110

Aktuality - AXA pojišťovna, a.s.

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov