Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

AXA pojišťovna, a.s.


Logo - AXA pojišťovna

O poisťovni AXA pojišťovna, a.s.

Poisťovňa AXA, ktorá patrí k rovnomennej finančnej skupine, začala pôsobiť na Slovensku v roku 2007. Hlavnou oblasťou pôsobenia poisťovne AXA je oblasť finančného zabezpečenia ľudí a majetku. Aj preto je finančná skupina AXA na Slovensku zastúpená životnou a neživotnou poisťovňou, doplnkovou dôchodkovou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a investičnou spoločnosťou.

Finančná skupina AXA poskytuje služby viac ako 65 miliónom klientov vo všetkých poistných oblastiach. Okrem množstva poistných produktov životného poistenia, poskytuje poisťovňa AXA od roku 2008 v rámci neživotného poistenia aj poistenie domova (stavby, domácnosti), automobilu (povinné zmluvné poistenie AXA a havarijné poistenie) a širokú ponuku rôznych pripoistení a asistenčných služieb.

Povinné zmluvné poistenie AXA poskytuje okrem zákonom stanovenej zodpovednosti za škody aj viacero praktických výhod. Medzi ne patrí napr. odomknutie dverí, privezenie benzínu, výmena pneumatík či poskytnutie ďalších asistenčných služieb – a to zadarmo. V rámci PZP AXA je možné uzavrieť aj rôzne formy pripoistení, ako napr. úrazové pripoistenie, pripoistenie skiel, batožiny či pripoistenie asistencie.


Kontaktné informácie AXA pojišťovna, a.s.

Úplný názov spoločnosti
AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Kolárska 6
811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa
Kolárska 6
812 64 Bratislava
IČO
36 857 521
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1576/B
Zákaznícky servis
(+421) 2 2929 2929
Fax
(+421) 2 5949 1112
Hlásenie škôd
(+421) 2 2929 2929
Asistenčná služba
(+421) 2 2929 2929
E-mail
Web stránky

Centrála AXA pojišťovna, a.s.

Sídlo centrály
AXA pojišťovna, a.s.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
Česká republika
IČO centrály
281 95 604
Obchodný register centrály
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826
Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN
SK5511110000001027071110
Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN
SK5511110000001027071110
Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN
SK5511110000001027071110

Aktuality - AXA pojišťovna, a.s.

Generic placeholder image

Kto nahradí poisťovňu AXA na Slovensku?

13.02.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Na slovenskom poistnom trhu sa opäť dejú zmeny a tentokrát odchádza jedna poisťovňa. Francúzska poisťovacia skupina AXA sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na Slovensku, v Česku a tiež Poľsku. Jej aktivity odkúpila UNIQA, ktorá sa stane jej nástupcom.

Generic placeholder image

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti máme komplet online

21.11.2019 | Autor: Eva Majerská

Skupinu našich komplet online produktov opäť rozširujeme. Odteraz si môžete okrem PZP, havarijného či cestovného poistenia, uzatvoriť aj poistenie vášho bytu, domu, chaty či domácnosti prostredníctvom zmluvy na diaľku – bez nutnosti podpisu!

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.