pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako sa poistiť, aby vám preplatili aj škody po povodniach či záplavách? 4 praktické rady, čo nepodceniť

21.06.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Živelné pohromy si nevyberajú a povodne či záplavy už dnes nie sú výnimkou ani v oblastiach, kde by sme ich nečakali. Ide o situácie, na ktoré sa nemožno nijako pripraviť, a tak je poistenie majetku nevyhnutnosťou, ktorá nám dokáže do veľkej miery kompenzovať vzniknuté škody. Pozor však na to, čo presne do poistenia majetku spadá a aké je poistné krytie.

pohľad na zaplavené domy

Začneme vysvetlením, aký je rozdiel medzi povodňou a záplavou. O povodni hovoríme vtedy, keď je poistená nehnuteľnosť zaplavená vodou prechodne, teda na krátky čas. Môže ísť o vodu, ktorá sa vyliala z vodnej nádrže, prípadne ju pretrhla, alebo prišlo k vyliatiu z brehu vodného toku, či k jeho pretrhnutiu. K týmto situáciám dochádza často po veľmi intenzívnom daždi a prúd vody môže napríklad strhnúť plot či stenu rodinného domu, alebo jeho prvé poschodie či pivnicu zaniesť špinou a blatom.

O záplavu ide v prípade, keď sa na mieste poistenia vytvorí súvislá vodná plocha, ktorá po nejakú dobu stojí alebo prúdi na danom mieste či v jeho okolí. K záplave dochádza následkom živelnej udalosti, napríklad po prívalových dažďoch alebo pri topení snehu. V zaplavenom dome môže prísť k navlhnutiu obvodových múrov a tiež k zničeniu vybavenia domácnosti.

Samotné definície pojmov povodeň a záplava teda nie sú totožné, avšak poisťovne ich zväčša spájajú do jedného spoločného rizika a preto, ak poistíte svoj domov voči povodni, automaticky máte kryté aj záplavy. Ako si ale poistiť celý majetok tak, aby ste mali istotu a vyhli sa nepríjemným prekvapeniam? Zhrnuli sme pre vás informácie v nasledujúcich štyroch bodoch.

1. Zariadenie bytu či domu si musíte poistiť zvlášť

Najdôležitejšie je, aby ste si poistili nielen nehnuteľnosť, teda stavbu ako takú, ale aj jej vybavenie. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody súvisiace so samotnou budovou a jej stavebnými súčasťami, ako napríklad vlhké steny, podmyté základy, poškodenie múrov či inštalácií následkom silného prúdu vody. Pri uplatnení náhrady potom poisťovňa preplatí napríklad sušenie múrov, ich opravy, ale môže tiež zaistiť dočasné ubytovanie pre rodinu, ak je nehnuteľnosť v neobývateľnom stave.

Naopak, poistenie domácnosti pokrýva zničený hnuteľný majetok, ako je nábytok, domáce spotrebiče či športové vybavenie. Preto odporúčame pri uzavretí poistky vyberať komplexné poistenie nehnuteľnosti a jej vnútorného vybavenia. Zariadenie vášho domu alebo bytu má nesporne taktiež vysokú hodnotu, a tak vám vhodnou kombináciou poistení neostanú oči pre plač.

2. Poistenie v rizikovej lokalite môže byť problém

Poisťovne väčšinou pri určovaní podmienok poistnej zmluvy vychádzajú z takzvaných povodňových máp a podľa toho, v akej lokalite bývate, vám určia podmienky a môže sa tiež stať, že dom nepoistia. To sa stáva najmä pri domoch nachádzajúcich sa na miestach, kde je vysoké riziko výskytu povodne alebo záplavy. Poistenie proti živelným pohromám zväčša predpokladá, že takéto udalosti budú neočakávané, čo v záplavových oblastiach neplatí. Napriek tomu sa aj v takomto prípade s niektorými poisťovňami dá dohodnúť na výnimke. Rátajte ale s tým, že poistné bude podstatne vyššie.

3. Poistnú zmluvu pravidelne aktualizujte

V prípade poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je dôležité pravidelne aktualizovať poistnú zmluvu. Dbajte na správne stanovenie poistných súm samotnej nehnuteľnosti, ale aj domácnosti, a zamerajte sa tiež na limity plnenia pre jednotlivé riziká. Tie sa odvíjajú od hodnoty nehnuteľnosti a v prípade, že je nehnuteľnosť či domácnosť podhodnotená, nemusí vám byť vyplatená dostatočná suma na opravy.

O situácii so zmluvami a potrebe ich aktualizácie hovorí náš odborník, Vladimír Cvik: „Ceny nehnuteľností sa už dlhodobo každým rokom zvyšujú, a tým pádom sú hlavne staršie zmluvy z pohľadu poistných súm nevýhodné a prípadné opravy si klienti doplatia z vlastného vrecka. Pri výraznom podpoistení tak bude aj poistné plnenie predstavovať zanedbateľnú čiastku. Staré zmluvy je preto potrebné celkovo prerobiť. Z uvedeného dôvodu je podstatná aj tzv. indexácia, čo znamená zvyšovanie poistnej sumy nehnuteľnosti v súvislosti s infláciou. Samozrejme, indexáciou, teda pravidelným zvyšovaním poistných súm, rastie aj poistné, takže nie je úplne zadarmo. Určite sa však oplatí. Prehodnotiť nastavenia výšky krytia odporúčame aspoň raz za 5 rokov trvania každej takejto zmluvy.“

Čítajte viac:Riziko podpoistenia by ste rozhodne nemali podceniť, bez ohľadu na to, akú nehnuteľnosť si poisťujete. V tomto rozhovore sa dočítate všetko dôležité o tom, prečo je podpoistenie nebezpečné a ako sa mu vyhnúť.

4. Nezabúdajte na štvorkolesového tátoša

Škody po povodniach či záplavách sa vo väčšine prípadov týkajú aj vozidiel. Vytopenie auta môže priniesť obrovské škody. Ako spoľahlivá ochrana proti nim vám poslúži havarijné poistenie vozidla. Možno si poviete, že vaše auto je už staré a bývate v oblasti, kde nie je až také veľké riziko povodní. V takom prípade je možnosť pripoistenia k PZP špeciálne na živelné pohromy. Rátať ale musíte s nižším krytím. Niektoré poisťovne však poskytujú aj možnosť poistenia formou verejného prísľubu, kedy na určité riziko poskytnú krytie škôd na vozidle.

Pripoistenie formou verejného prísľubu vysvetľuje bližšie Vladimír Cvik: „Verejným prísľubom, ktorý klient od poisťovne automaticky dostane v rámci základného PZP, sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť v ňom dohodnutú maximálnu sumu. Sú v ňom uvedené aj všetky podmienky pre uplatnenie škody. Platí tu však to, čo aj pri uzatvorení takéhoto pripoistenia – poistné plnenie je ohraničené konkrétnym limitom, na rozdiel od havarijného poistenia, v ktorom dostane klient výplatu škody v plnej výške. Či už ide o verejný prísľub alebo si klient uzavrie pripoistenie, je potrebné, aby si pozorne prečítal rozsah živelných rizík, pri ktorých má nárok na náhradu škody.“

Škody po povodni či záplave nahláste čo možno najskôr

V prípade škôd na nehnuteľnosti v dôsledku povodne alebo záplavy ich čo najskôr nahláste poisťovni prostredníctvom asistenčnej služby. Poisťovňa vás bude navigovať, ako ďalej, aké dokumenty, potvrdenia a podklady bude potrebovať, a vyšlú k vám obhliadajúceho technika. Ak potrebujete urobiť neodkladné opravy na zamedzenie väčších škôd, všetko si priebežne foťte. Ak to nutné nie je, s opravami počkajte až po obhliadke pracovníka poisťovne. Škody, a teda škodovú udalosť, zväčša nemusíte hlásiť osobne na pobočke, stačí aj telefonicky alebo prostredníctvom online formulára.

Ak po vzniku škody nebudete vedieť, čo presne máte robiť, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne. Operátorovi vysvetlite, čo sa stalo, a popíšte mu, ako vyzerá miesto škody. Následne postupujte podľa jeho pokynov. Tiež je dobré myslieť na to, že asistenčné služby v rámci poistenia majetku vám vedia zabezpečiť pomoc a podporu v prípade rôznych nepríjemných situácií. Odporúčame, aby ste sa vo svojej poisťovni informovali, aký je rozsah asistenčných služieb, ktorý máte k dispozícii. Vaša poisťovňa vám môže pomôcť napríklad s náhradným ubytovaním alebo pri upratovaní miesta poistenia.

Ako sa pripraviť na povodeň alebo záplavu?

Nemáte im ako zabrániť, ale môžete zmierniť ich následky. Stačí dodržať tieto zásady.

  • Sledujte predpovede počasia a meteorologické výstrahy. Ako sme v tomto článku už spomenuli, niektoré oblasti majú väčšie riziko povodne než iné. V posledných rokoch sa však extrémne výkyvy počasia môžu vyskytnúť kdekoľvek, preto je dôležité vždy byť informovaný o predpokladanom vývoji počasia a prípadných výstrahách. Môžete ich sledovať nielen v televízii, ale aj na webe či prostredníctvom mobilných aplikácií.
  • Prívalové dažde je síce možné predpovedať, varovanie pred povodňami alebo záplavami však v mnohých prípadoch prichádza o niečo neskôr. Ľahko sa môže stať, že na to, aby ste sa pripravili, budete mať len niekoľko hodín. Preto nič nepokazíte, ak si dopredu vytvoríte núdzový plán. Je dôležité, aby každý člen rodiny vedel, akú bude mať úlohu a čo presne má robiť. Hlavnou zásadou pri tvorbe tohto plánu je uprednostnenie bezpečnosti ľudí a zvierat pred majetkom.
  • Bezprostredne po povodni je dobré skontaktovať sa so záchrannými zložkami a postupovať podľa ich pokynov. Ak vám budú radiť, aby ste zostali tam, kde ste, určite ich poslúchnite. Zatopené oblasti predstavujú veľké nebezpečenstvo v tom, že v kalnej vode nemusíte vidieť napríklad úlomky skla alebo strhnuté elektrické vedenie. Zároveň platí aj pravý opak, ak vám hasiči či záchranári prikážu, aby ste sa evakuovali, určite tak urobte.
  • V prípade, že vás silný dážď zastihol počas cesty autom, v žiadnom prípade sa nesnažte obchádzať varovné barikády ani s nimi manipulovať. Sú totižto na to, aby vás chránili pred skrytým nebezpečenstvom. Na strechu auta vylezte iba v prípade, že sa kabína začne plniť vodou.
  • Pripravte si balíček pre prípad núdze. Ten by mal obsahovať nejaký zdroj svetla, ideálne sviečku a zápalky, ktoré sa vám budú hodiť v prípade, že príde k výpadku prúdu. Ďalej by balíček mal obsahovať lekárničku a nejaké jedlo, ktoré je možné skladovať vo vzduchotesnej nádobe, napríklad proteínové tyčinky. Pri povodni alebo záplave môže prísť ku kontaminácii pitnej vody, preto si odložte aj nejaké zásoby vody vo fľašiach.
  • Dbajte na pravidelné čistenie odkvapových žľabov. Ak pri silnom daždi bude odkvap upchatý, voda bude rýchlejšie pretekať cez odkvap, čím sa zvyšuje riziko, že sa dostane do domu.
  • Po tom, čo sa voda zo zaplaveného alebo zatopeného miesta odplaví, vráťte sa domov až vtedy, keď vám to bezpečnostné zložky dovolia. Akékoľvek jedlo, ktoré bolo v kontakte s vodou, vyhoďte. V prípade, že prišlo k výpadku prúdu, kontaktujte elektrárne a dohodnite sa s nimi na ďalšom postupe. Podlahy a steny dôsledne vydezinfikujte. Oblečenie, nábytok, koberce a bytový textil si nechajte profesionálne vyčistiť. Ak dôsledné vyčistenie vášho domova zanedbáte, môžu sa u vás doma objaviť plesne alebo huby, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre vaše zdravie.


Zabezpečte si svoj majetok vhodným poistením. Pomôžeme vám nájsť tú najvýhodnejšiu ponuku vďaka našej online kalkulačke.