Po-Pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako sa poistiť, aby vám preplatili aj škody po povodniach či záplavách? 4 praktické rady, čo nepodceniť

14.04.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Živelné pohromy si nevyberajú a povodne či záplavy už dnes nie sú výnimkou ani v oblastiach, kde by sme ich nečakali. Ide o situácie, na ktoré sa nemožno nijako pripraviť, a tak je poistenie majetku nevyhnutnosťou, ktorá nám dokáže do veľkej miery kompenzovať vzniknuté škody. Pozor však na to, čo presne do poistenia majetku spadá a aké je poistné krytie.

pohľad na zaplavené domy

Samotné definície pojmov povodeň a záplava nie sú síce totožné, avšak poisťovne ich zväčša spájajú do jedného spoločného rizika a preto, ak poistíte svoj domov voči povodni, automaticky máte kryté aj záplavy. Ako si ale poistiť celý majetok tak, aby ste mali istotu a vyhli sa nepríjemným prekvapeniam? Zhrnuli sme pre vás informácie v nasledujúcich štyroch bodoch.

1. Zariadenie bytu či domu si musíte poistiť zvlášť

Za azda najdôležitejší bod považujeme rozlíšenie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody súvisiace so samotnou budovou a jej stavebnými súčasťami, ako napríklad vlhké steny, podmyté základy, poškodenie múrov či inštalácií následkom silného prúdu vody. Pri uplatnení náhrady potom poisťovňa preplatí napríklad sušenie múrov, ich opravy, ale môže tiež zaistiť dočasné ubytovanie pre rodinu, ak je nehnuteľnosť v neobývateľnom stave.

Naopak, poistenie domácnosti pokrýva zničený hnuteľný majetok, ako je nábytok, domáce spotrebiče či športové vybavenie. Preto odporúčame pri uzavretí poistky vyberať komplexné poistenie nehnuteľnosti a jej vnútorného vybavenia. Zariadenie vášho domu alebo bytu má nesporne taktiež vysokú hodnotu, a tak vám vhodnou kombináciou poistení neostanú oči pre plač.

2. Poistenie v rizikovej lokalite môže byť problém

Poisťovne väčšinou na určenie podmienok poistnej zmluvy vychádzajú z takzvaných povodňových máp, čiže podľa toho, v akej lokalite bývate, vám určia podmienky a môže sa tiež stať, že dom nepoistia. To sa stáva najmä pri domoch nachádzajúcich sa na miestach, kde sú počas roka povodne či záplavy bežné. Poistenie proti živelným pohromám zväčša predpokladá, že takéto udalosti budú neočakávané, čo v záplavových oblastiach neplatí. Napriek tomu sa aj v takomto prípade s niektorými poisťovňami dá dohodnúť na výnimke. Rátajte ale s tým, že poistné bude podstatne drahšie.

3. Poistnú zmluvu pravidelne aktualizujte

Je dobré si, tak ako pri každom poistení, pravidelne porovnávať ponuky a aktualizovať vaše poistné zmluvy. Je dôležité myslieť na poistné sumy samotnej nehnuteľnosti, ale aj domácnosti, a zamerať sa tiež na limity plnenia pre jednotlivé riziká. Tie sa odvíjajú od hodnoty nehnuteľnosti a v prípade, že je nehnuteľnosť či domácnosť podhodnotená, nemusí vám byť vyplatená dostatočná suma na opravy.

O situácii so zmluvami a potrebe ich aktualizácie hovorí náš odborník, Vladimír Cvik: „Ceny nehnuteľností sa už dlhodobo každým rokom zvyšujú, a tým pádom sú hlavne staršie zmluvy z pohľadu poistných súm nevýhodné a prípadné opravy si klienti doplatia z vlastného vrecka. Pri výraznom podpoistení tak bude aj poistné plnenie predstavovať zanedbateľnú čiastku. Staré zmluvy je preto potrebné celkovo prerobiť. Z uvedeného dôvodu je podstatná aj tzv. indexácia, čo znamená zvyšovanie poistnej sumy nehnuteľnosti v súvislosti s infláciou. Samozrejme, indexáciou, teda pravidelným zvyšovaním poistných súm, rastie aj poistné, takže nie je úplne zadarmo. Určite sa však oplatí. Prehodnotiť nastavenia výšky krytia odporúčame aspoň raz za 5 rokov trvania každej takejto zmluvy.“

4. Nezabúdajte na štvorkolesového tátoša

Škody po povodniach či záplavách sa vo väčšine prípadov týkajú aj vozidiel. Vytopenie auta môže priniesť obrovské škody. Istota je v tomto prípade vsadiť na havarijné poistenie vozidla. Možno si poviete, že vaše auto je už staré a bývate v oblasti, kde nie je až také veľké riziko povodní. V takom prípade je možnosť pripoistenia k PZP špeciálne na živelné pohromy. Rátať ale musíte s nižším krytím. Niektoré poisťovne však poskytujú aj možnosť poistenia formou verejného prísľubu, kedy na určité riziko poskytnú krytie škôd na vozidle.

Pripoistenie formou verejného prísľubu vysvetľuje bližšie Vladimír Cvik: „Verejným prísľubom, ktorý klient od poisťovne automaticky dostane v rámci základného PZP, sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť v ňom dohodnutú maximálnu sumu. Sú v ňom uvedené aj všetky podmienky pre uplatnenie škody. Platí tu však to, čo aj pri uzatvorení takéhoto pripoistenia – poistné plnenie je ohraničené konkrétnym limitom, na rozdiel od havarijného poistenia, v ktorom dostane klient výplatu škody v plnej výške. Či už ide o verejný prísľub alebo si klient uzavrie pripoistenie, je potrebné, aby si pozorne prečítal rozsah živelných rizík, pri ktorých má nárok na náhradu škody.“

Škody po povodni či záplave nahláste čo možno najskôr

V prípade škôd na nehnuteľnosti v dôsledku povodne alebo záplavy ich čo najskôr nahláste poisťovni prostredníctvom asistenčnej služby. Poisťovňa vás bude navigovať, ako ďalej, aké dokumenty, potvrdenia a podklady bude potrebovať, a vyšlú k vám obhliadajúceho technika. Ak potrebujete urobiť neodkladné opravy na zamedzenie väčších škôd, všetko si priebežne foťte. Ak to nutné nie je, s opravami počkajte až po obhliadke pracovníka poisťovne. Škody, a teda škodovú udalosť, zväčša nemusíte hlásiť osobne na pobočke, stačí aj telefonicky alebo prostredníctvom online formulára.


Zabezpečte si svoj majetok vhodným poistením. Pomôžeme vám nájsť tú najvýhodnejšiu ponuku vďaka našej online kalkulačke.