pon-pia: 08:00-17:00

Poštová poisťovňa - Cestovné poistenie


Logo - Poštová poisťovňa

Poštová poisťovňa poskytuje krátkodobé cestovné poistenie pre klientov cestujúcich do všetkých svetových destinácií, a to bez obmedzenia veku. Klienti majú na výber hneď z troch produktových balíkov cestovného poistenia, pričom každý z nich ponúka iný rozsah poistného krytia, a teda inú formu ochrany. Poštová poisťovňa poskytuje aj viaceré možnosti pripoistenia a ku každému cestovnému poisteniu ponúka klientovi aj nonstop asistenčné služby.

Krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie od Poštovej poisťovne je určené pre ľudí, ktorí majú v pláne krátke výjazdy do zahraničia (maximálne 90 dní), buď za účelom dovolenky, administratívnej služobnej cesty alebo pracovnej cesty vo forme manuálnej práce či iných brigád. Toto cestovné poistenie je určené tak pre fyzické, ako aj právnické osoby a podnikateľov.

Krátkodobé cestovné poistenie od Poštovej poisťovne je možné dojednať v 3 rozličných produktových balíkoch:

 1. základný balík – obsahuje len poistenie liečebných nákladov
 2. rozšírený balík – obsahuje poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny a doplnkové asistenčné služby
 3. komplexný balík – obsahuje poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, doplnkové asistenčné služby, poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie

Poistenie liečebných nákladov

 • poskytuje sa z neho úhrada nevyhnutných nákladov na akútne ošetrenie poisteného, ktorému bol nútený sa podrobiť v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia vzniknutého počas trvania poistného krytia
 • nevyhnutnými nákladmi na ošetrenie sú z lekárskeho hľadiska náklady na neodkladnú liečbu, ošetrenie úrazu alebo náhle vzniknutého ochorenia poisteného
 • výška poistného krytia sa líši v závislosti od balíka poistenia a územnej platnosti cestovného poistenia (limity poistného plnenia platia pre jedného poisteného a pre jednu poistnú udalosť):
  • Chorvátsko: 60 000 € (zubné ošetrenie do sumy 200 €)
  • Európa: 120 000 € (zubné ošetrenie do sumy 400 €)
  • svet: 240 000 € (zubné ošetrenie do sumy 400 €)

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

 • predmetom poistenia je batožina poisteného, teda veci osobnej potreby, športové potreby, cennosti, ktoré si poistený vzal na cestu alebo ich preukázateľne zaobstaral počas nej
 • limity poistného plnenia vždy platia pre jedného poisteného a pre jednu poistnú udalosť, pričom ich výška opäť závisí od zvoleného poistného balíka a územnej platnosti cestovného poistenia:
  • Chorvátsko
   • celkový limit poistného plnenia: 330 €
   • limit na všetky športové potreby, limit na všetky cennosti, limit na všetky veci odcudzené z vozidla, strešného boxu pripevneného na vozidlo alebo prívesu z pevného materiálu: 170 €
   • limit na jednu vec odcudzenú z vozidla, strešného boxu pripevneného na vozidlo alebo prívesu z pevného materiálu: 90 €
  • Európa
   • celkový limit poistného plnenia: 800 €
   • limit na všetky športové potreby, limit na všetky cennosti, limit na všetky veci odcudzené z vozidla, strešného boxu pripevneného na vozidlo alebo prívesu z pevného materiálu: 330 €
   • limit na jednu vec odcudzenú z vozidla, strešného boxu pripevneného na vozidlo alebo prívesu z pevného materiálu: 170 €
  • svet
   • celkový limit poistného plnenia: 800 €
   • limit na všetky športové potreby, limit na všetky cennosti, limit na všetky veci odcudzené z vozidla, strešného boxu pripevneného na vozidlo alebo prívesu z pevného materiálu: 330 €
   • limit na jednu vec odcudzenú z vozidla, strešného boxu pripevneného na vozidlo alebo prívesu z pevného materiálu: 170 €

Asistenčné služby a doplnkové asistenčné služby

 • ku každému uzatvorenému krátkodobému cestovnému poisteniu získava klient nonstop asistenčné služby, dostupné 24 hodín, 7 dní v týždni
 • asistenčná spoločnosť, poskytujúca tieto služby poistencovi zabezpečuje:
  • poradenstvo a asistenciu pri riešení všetkých poistných udalostí
  • komunikáciu s ošetrujúcim personálom v prípade jazykovej bariéry
  • vybavenie nevyhnutných krokov pre prevoz poisteného do zdravotníckeho zariadenia
 • v rámci komplexného balíka cestovného poistenia poskytuje Poštová poisťovňa doplnkové asistenčné služby, ako napríklad sprostredkovanie právnej pomoci v zahraničí, sprostredkovanie pomoci pri strate osobných a cestovných dokladov či platobných kariet, pri oneskorenom dodaní batožiny či oneskorení letu, pomoc pri predčasnom návrate a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • poistenie zodpovednosti za škodu sa dojednáva pre prípad škody, ktorá vznikla ako následok konania poisteného v priebehu poisteného pobytu v zahraničí
 • poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú na hnuteľných veciach ubytovacieho zariadenia, kde je poistený ubytovaný
 • poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na škody spôsobené poisteným inej osobe, a to vzniknutých tak na živote a zdraví, ako aj na veci
 • limity poistného plnenia:
  • náhrada škody na živote a zdraví: 80 000 €
  • náhrada škody na veci: 40 000 €

Úrazové poistenie

 • úrazové poistenie sa uzatvára ako ochrana pred poistnou udalosťou, ktorou je smrť poisteného následkom úrazu alebo úraz poisteného, pri ktorom bolo poškodené zdravie poisteného natoľko, že zanechalo trvalé následky uvedené vo všeobecných poistných podmienkach
 • limity poistného plnenia sú pre trvalé následky úrazu aj pre smrť následkom úrazu stanovené vo výške 4 000 Eur, pričom tieto limity platia pre jedného poisteného a pre jednu poistnú udalosť

Krátkodobé cestovné poistenie a možnosti pripoistenia

Ku každému balíku cestovného poistenia je možné uzatvoriť si aj rôzne druhy pripoistení. Poštová poisťovňa ponúka tieto tri základné balíky pripoistení:

Pripoistenie rekreačných zimných športov

Slúži na krytie úrazov spôsobených počas výkonu klasických zimných športov, akými sú napríklad lyžovanie, snowboarding, monoski, bežecké lyžovanie, sánkovanie, bobovanie a snowtubing po vyznačených trasách či korčuľovanie na vyhradených miestach.

Pripoistenie rizikových športov a súťažnej činnosti

Slúži na krytie úrazov spôsobených počas výkonu adrenalínových športov alebo počas účasti na súťažiach, spadajú sem také rizikové športy ako sú akrobatické lyžovanie a rokenrol, americký futbal, atletika, biatlon, bojové šproty a umenia, hokejbal, jazdecké športy, a mnohé ďalšie.

Pripoistenie stornovacích poplatkov

Slúži na krytie stornovacích poplatkov vzniknutých z dôvodu zrušenia alebo stornovania plánovanej a zaplatenej cesty.Aktuality - Poštová poisťovňa

logo poštovej banky a 365.bank

Skupina Poštovej banky sa dostala pod digitálnu 365.bank

08.02.2021 | Autor: Eva Majerská

Na finančnom trhu sa v tomto roku schyľuje k ďalšiemu výraznému zlúčeniu. Na svedomí to má tentokrát skupina Poštovej banky a 365.bank. Viac podrobností o tejto zmene, ktorá bola ohlásená už na jeseň 2020, vám prinášame v našom článku.

Logo Netfinancie - aktuality

365 - banka, ktorej služby budete mať stále so sebou

14.07.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Bankový trh je na Slovensku pomerne rozsiahly, čo umožňuje klientom širokú ponuku a možnosti voľby. Poštová banka však priniesla novinku v podobe prvej mobilnej banky s inteligentným bankovníctvom – Banku 365.

Logo Netfinancie - aktuality

Poisťovňa Poštovej banky zmenila svoj názov

18.05.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Na poistnom trhu prichádza opäť k menšej zmene. Poisťovňa Poštovej banky, a.s. mení svoj oficiálny názov a od dnes, t.j. 18.5.2015, už bude vystupovať pod novým – Poštová poisťovňa, a.s..