Poštová poisťovňa, a.s.


Logo - Poštová poisťovňa

O poisťovni Poštová poisťovňa, a.s.

História Poštovej poisťovne siaha až do roku 1940, kedy bola v Bratislave založená poisťujúca účastinná spoločnosť Tatra. Tatra bola v tej dobe najväčšou poisťovňou na území Slovenského štátu a spočiatku ponúkala poistenie len proti škodám spôsobených požiarom a bleskom, neskôr aj povodňou a víchricou.

V roku 1995 bola zakladateľskou listinou založená Poisťovňa TATRA, ktorá o rok neskôr získala licenciu Ministerstva financií SR na poskytovanie poisťovacích služieb. V máji 2008 Poisťovňu TATRA odkúpila Poštová banka, a.s. a krátko na to sa zmenilo aj meno poisťovne na Poisťovňa Poštovej banky. Od mája 2015 vystupuje poisťovňa pod novým obchodným menom, a to Poštová poisťovňa, a.s.

Poštová poisťovňa, rovnako ako samotná Poštová banka, sa zameriava predovšetkým na klientelu v malých mestách a na dedinách, pre ktorú ponúka aj špecifické poistné produkty. Okrem klasických produktov poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, cestovného poistenia či životného poistenia, ponúka Poštová poisťovňa aj unikátny produkt – poistenie pohrebných nákladov.


Kontaktné informácie Poštová poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
Poštová poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
IČO
31 405 410
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 953/B

Zákaznícky servis
(+421) 2 330 00 031
Fax
(+421) 2 596 08 155
E-mail
Banka
Poštová banka a.s.
IBAN
SK7565000000270020295416
Banka
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN
SK6709000000005041782638
Banka
Tatra banka a.s.
IBAN
SK1011000000002627225536

Aktuality - Poštová poisťovňa, a.s.

365 - banka, ktorej služby budete mať stále so sebou

Poisťovňa Poštovej banky zmenila svoj názov