pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Dovolenkári pozor! Viete, aké nepríjemnosti cestovné poistenie nekryje?

23.06.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Jednou zo zásad bezpečného a pohodlného cestovania je uzatvorenie poistenia do zahraničia. To vás bude kryť v prípade mnohých nečakaných situácií a problémov. Má však stanovené výluky, ktoré by mal každý cestovateľ dobre poznať.

nešťastná žena na letisku

Pozor na alkohol

Požitie alkoholických nápojov vám v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie môže spôsobiť problémy. Niektoré poisťovne sa k alkoholu stavajú veľmi prísne a v poistných podmienkach majú stanovenú nulovú toleranciu. V praxi to znamená, že ak si dáte len pohár vína či jeden drink a následne sa zraníte, poisťovňa vám môže odmietnuť vyplatiť poistné plnenie. Za čiarou sú tiež prípady, keď niekto pod vplyvom alkoholu spôsobí škodu alebo ujmu na zdraví inej osobe. Ak má v rámci cestovného poistenia uzatvorené pripoistenie zodpovednosti za škodu, s poistným plnením rátať nemôže. Rovnaké pravidlá platia aj pri užití omamných a psychotropných látok.

Nie je krádež ako krádež

Pripoistenie batožiny sa vzťahuje na prípady, keď prišlo k strate, poškodeniu alebo odcudzeniu osobných vecí, batožiny či dokladov. V prípade krádeže je podmienkou pre uplatnenie poistného plnenia prekonanie prekážky, teda zlodej musí vaše veci ukradnúť napríklad z uzamknutej hotelovej izby. Ak sa príde na to, že ste svoju izbu alebo napr. skrinku v úschovni nemali riadne zamknutú, poisťovňa vám nevyplatí náhradu škody. Vo výlukách sú tiež aj krádeže, ku ktorým prišlo následkom vlámania do prívesu alebo stanu.

Požičané veci tiež nie sú kryté

Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni vtedy, keď niekomu inému spôsobíte škodu na jeho majetku. Majte na pamäti, že to neplatí pre zapožičané veci, ako sú napríklad športové potreby či náčinie. Ak si počas dovolenky v zahraničí požičiate napríklad korčule či bicykel a poškodíte ich, na poistenie do zahraničia sa spoľahnúť nemôžete. Požičovne poskytujú možnosť špeciálneho poistenia zodpovednosti, ktoré si môžete zaplatiť, prípadne je poplatok za takúto poistku automaticky zarátaný v cene služby.

TIP: Uvažujete nad výletom do Holandska? Zaanstad by ste určite nemali vynechať. Prečítajte si, čo sa tam oplatí vidieť.

Ošetrenie vopred známych úrazov a chorôb

Počas pobytu v zahraničí sa u vás môžu vyskytnúť aj komplikácie s chorobami alebo úrazmi, ktoré vám boli známe už pred vycestovaním. Ošetrenie takýchto zdravotných komplikácií vám poisťovňa z cestovného poistenia nemusí preplatiť. Poistná ochrana sa vzťahuje na náhle a neočakávané ochorenia a zranenia. Ak trpíte nejakým dlhodobým ochorením, môžete si uzatvoriť pripoistenie chronických chorôb. V rámci tohto doplnkového poistenia máte nárok na preplatenie liečebných nákladov spojených s liečením takéhoto ochorenia, ale len za špecifických podmienok, ktoré nájdete presne definované v poistných podmienkach.

Spory medzi blízkymi osobami

Pripoistenie zodpovednosti za škodu a tiež pripoistenie právnej pomoci, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci cestovného poistenia, nekryjú prípady, keď v zahraničí spôsobíte škodu alebo sa dostanete do právneho sporu s rodinným príslušníkom alebo vašou blízkou osobou.

Úmyselne spôsobené škody

Ako sme už spomenuli vyššie, v rámci poistenia do zahraničia si môžete pripoistiť aj právnu ochranu. Vaša poisťovňa vám na základe tohto doplnkového poistenia pomôže v prípade, keď vám bude spôsobená ujma následkom porušenia právnych predpisov alebo povinností. Tiež vám bude kryť chrbát, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody a budete obvinený z porušenia predpisov alebo spáchania trestného činu. Medzi výluky z tohto pripoistenia sú zaradené úmyselne spôsobené trestné činy a náročky porušené právne predpisy.

Dôvod na storno zájazdu musí byť relevantný

Vaše cestovné poistenie môže zahŕňať aj pripoistenie storna zájazdu a iných zaplatených služieb. Pri uplatňovaní nároku na preplatenie storno poplatkov bude poisťovňa skúmať dôvod, prečo ste uhradené služby zrušili. Platí, že dôvod zrušenia musí byť relevantný, inak vám nárok na preplatenie storno nákladov nevznikne. Napríklad môžete vy, alebo vaša blízka osoba náhle ochorieť alebo byť hospitalizovaná. Ďalším akceptovateľným dôvodom je aj zničenie cestovných a osobných dokladov pri živelnej udalosti, poškodenie vášho majetku následkom trestného činu a pod.. Za relevantný dôvod sa nepovažuje napríklad strach z vycestovania alebo zmena názoru na poslednú chvíľu a pod..

TIP: Čaká vás dovolenka s deťmi? V tomto článku pre vás máme niekoľko rád, ako sa čo najlepšie pripraviť.

Rizikové športy musia byť pripoistené

Základné poistenie do zahraničia zahŕňa aj úrazy, ku ktorým prišlo pri vykonávaní rekreačných alebo nenáročných druhov športu. Rizikové a adrenalínové športové aktivity sú z poistného krytia vylúčené. Pre tých, ktorí sa takýmto druhom športu plánujú venovať, to však neznamená, že ich cestovné poistenie nemôže chrániť v prípade, že sa pri takejto činnosti zrania. Musia si však uzatvoriť pripoistenie športovej aktivity, ktoré zahŕňa aj krytie rizikových a adrenalínových športov. Upozorňujeme, že zoznam športových činností, ktoré sú z tohto doplnkového poistenia kryté, je v každej poisťovni iný. Pri jeho uzatvorení si overte, či vami zvolená ponuka zahŕňa ten šport, ktorý budete vykonávať.

Cestovné poistenie sa oplatí mať, aj napriek výlukám

V tomto článku sme vám priblížili najčastejšie výluky z poistenia do zahraničia, s ktorými sa môžete stretnúť. Každá poisťovňa si výnimky z poistného krytia definuje podľa seba, preto je možné, že sa pri uzatvorení cestovného poistenia stretnete aj s inými. Ako vidíte, výluk nie je málo, ale rozhodne to neznamená, že poistenie na dovolenku je zbytočné. Práve naopak, zoznam rizík, pred ktorými vás bude chrániť, je podstatne dlhší než zoznam výnimiek. Ako si môžete všimnúť, kryté nie je predovšetkým nezodpovedné správanie, ktoré môže spôsobiť škody na majetku alebo ujmu na zdraví iným osobám.

Na cestovné poistenie sa môžete spoľahnúť v prípade rôznych nečakaných a nepredvídateľných problémov, ktoré by vás bez tejto poistky mohli stáť stovky, možno aj tisíce eur. Preto neriskujte zbytočne a pred každou vašou cestou za hranice Slovenska sa poistite. Najvýhodnejšiu ponuku nájdete pomocou našej kalkulačky cestovného poistenia. Stačí zadať iba pár údajov, navoliť si riziká, ktoré má vaša poistka kryť, a porovnať si ceny. Uzatvorenie poistenia do zahraničia je úplne jednoduché a na záver len uhradíte poistné. Na e-mail, ktorý ste zadali do formulára, vám príde poistná zmluva a všetky ostatné potrebné dokumenty. A máte hotovo, môžete sa zbaliť a vyraziť do sveta.


Či už si cestovné poistenie chcete uzatvoriť s dostatočným časovým predstihom, alebo na poslednú chvíľu pred odchodom, s našou kalkulačkou to hravo zvládnete. Poistite sa na dovolenku rýchlo, pohodlne a kompletne online.