pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie storna zájazdu: Naozaj by ste ho mali mať?

20.05.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Nie je nič príjemné, keď kvôli úrazu, chorobe alebo iným komplikáciám nemôžete absolvovať zájazd, ktorý máte už dlho naplánovaný a zaplatený. K tomu všetkému môžete prísť o veľa peňazí, ak dovolenku zrušíte na poslednú chvíľu. Ako vám v takejto situácii môže pomôcť poistenie?

nešťastný muž sediaci pri kufri

Zrušenie zaplateného zájazdu, leteniek či ubytovania automaticky neznamená, že vám späť vrátia peniaze. Cestovná kancelária, ubytovacie zariadenie či prepravca vám v tom lepšom prípade vráti aspoň časť peňazí. Vo väčšine cestovných kancelárii alebo u prepravcov, ak zrušíte rezervované a zaplatené služby na poslednú chvíľu, nemáte nárok na vrátenie žiadnych financií. Nielen, že plánovanú cestu do zahraničia nemôžete absolvovať, svoje peniaze už naspäť nedostanete. Takémuto scenáru sa však môžete vyhnúť vďaka cestovnému poisteniu.

Ako funguje poistenie storna?

Pred odchodom do zahraničia sa odporúča uzatvoriť si poistenie na cesty, ktoré vás v prvom rade ochráni v prípade úrazu alebo choroby. K cestovnému poisteniu si môžete uzatvoriť aj rôzne pripoistenia, ktoré sa nevzťahujú priamo na krytie zdravotných ťažkostí, ale rôzne iné nepríjemnosti počas vášho pobytu v zahraničí. Hovoríme napríklad o poistení batožiny alebo zodpovednosti. Uzatvoriť si môžete aj poistenie storna, ktoré vás bude kryť v prípade, keď na plánovanú cestu nemôžete vyraziť. So zrušením cesty v cestovnej kancelárii, zarezervovaných leteniek alebo ubytovania sú spojené storno poplatky, ktoré nie sú najnižšie. S poistením storna máte nárok na preplatenie týchto storno poplatkov. Niektoré poisťovne vám vrátia 100 % z ich výšky, iné uplatňujú spoluúčasť spravidla vo výške 10 % alebo 20 %. Konkrétne podmienky závisia od danej poisťovne a tiež aj od zvoleného produktu cestovného poistenia.

Poistenie storna sa vzťahuje na tieto služby:

 • zájazd, pobyt
 • letenka, cestovný lístok na vlak, loď, trajekt alebo autobus
 • ubytovanie
 • študijný pobyt
Banner CP s maskotom

Pri uplatnení vášho nároku na vrátenie storno poplatkov je dôležitý dôvod, prečo ste nemohli využiť zaplatenú službu. Za relevantný dôvod sa nepovažuje napríklad to, keď sa vám na cestu vyraziť nechce alebo ste si to na poslednú chvíľu rozmysleli.

Za akceptovateľný dôvod zrušenia cesty sa považuje napríklad:

 • akútne ochorenie, úraz alebo hospitalizácia poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • úmrtie poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • dopravná nehoda počas cesty na zájazd,
 • zničenie majetku poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti alebo trestnej činnosti,
 • strata alebo zničenie cestovných dokladov následkom živelnej udalosti,
 • tehotenstvo zistené až po rezervácii služby.

Relevantných dôvodov je, samozrejme, viac a každá poisťovňa ich definuje podľa seba. Niektorí poisťovatelia vám nárok na vrátenie storno poplatkov uznajú napríklad aj v prípade straty zamestnania, rozvodu alebo neúspešných štátnic. Poistná ochrana sa vzťahuje predovšetkým na neplánované a nepredvídateľné problémy a komplikácie.

POZOR! Poistenie storna je potrebné dojednať najneskôr v deň zaplatenia služby, na ktorú sa má vzťahovať.

Ako je to so zrušením zájazdu z dôvodu koronavírusu?

Tento rok pri dovolenkovaní nebudeme musieť dodržiavať také prísne pravidlá ako po minulé dva roky. Ak sa však u vás potvrdí pozitivita na koronavírus, cestu absolvovať nemôžete. V takomto prípade si tiež môžete uplatniť poistenie storna zájazdu. Bude však záležať na tom, do akej krajiny ste chceli vycestovať. Niektoré poisťovne vám storno poplatky preplatia iba v prípade, že ste plánovali vycestovať do zdravotne bezpečnej krajiny. Sú však aj takí poisťovatelia, u ktorých si poistenie storno poplatkov môžete uplatniť bez ohľadu na to, aká bola vaša cieľová destinácia. Pred uzatvorením poistenia si preto dôsledne prečítajte všeobecné poistné podmienky a oboznámte sa s presnými podmienkami storna zájazdu v prípade koronavírusu. Upozorňujeme, že na uplatnenie nároku na preplatenie nákladov spojených so zrušením služby z dôvodu ochorenia COVID-19 musíte mať toto ochorenie lekársky potvrdené.

Poistenie storna vám môže pomôcť aj v situácií, keď vás z dôvodu potvrdenia koronavírusu nepustia do lietadla.

Dobré vedieť: Poistenie nevyužitých služieb nemožno uplatniť v prípade, keď budete mať obavu zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie v danej krajine a rozhodnete sa nevycestovať.

Ako si uplatniť poistenie storna zájazdu?

Poistnú udalosť bezodkladne nahláste vašej poisťovni a doložte nasledujúce doklady:

 • potvrdenie o zaplatení služby (zájazdu, leteniek, ubytovania a pod.),
 • potvrdenie o výške stanoveného storno poplatku,
 • lekárske potvrdenie alebo záznam od polície, hasičov a pod. v závislosti od toho, z akého dôvodu ste nemohli zaplatenú službu využiť.

Vznik poistnej udalosti môžete nahlásiť viacerými spôsobmi. Na výber máte elektronickú poštu, online formulár, telefonické nahlásenie alebo osobne na pobočke. Niektoré poisťovne svojim klientom ponúkajú aj možnosť online sledovania stavu šetrenia ich poistnej udalosti.

Cestovné poistenie nie je zbytočnosť

Základom pred odchodom do zahraničia by malo byť okrem zbalenej batožiny aj poistenie na cesty, v rámci ktorého budete chránený v prípade zdravotných ťažkostí a aj mnohých iných nepríjemností. Tiež vás cestovné poistenie bude chrániť v prípade, keď sa v zahraničí nakazíte koronavírusom. Viac si môžete prečítať v našom článku.

Pred dovolenkou aj počas nej sa môže prihodiť akákoľvek nepríjemnosť. Vďaka kvalitnej cestovnej poistke môžete cestovať bez stresov a vyhnúť sa neželaným výdavkom. Do zahraničia sa môžete poistiť za pár minút za tú najlepšiu cenu bez toho, aby ste museli kamkoľvek chodiť. Využite našu online kalkulačku cestovného poistenia, kde na vygenerovanom prehľade cien nájdete aj informácie o tom, či daná ponuka kryje riziko koronavírusu, zahŕňa poistenie storna a všetky ostatné informácie a podmienky.


Od výhodného cestovného poistenia s poistením storna vás delí len pár kliknutí!