pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Pomôže vám cestovné poistenie aj v prípade, kedy ste nesplnili stanovené COVID-19 pravidlá vstupu na palubu lietadla?

24.03.2022 | Autor: Netfinancie.sk

Pandémia je tu s nami už dva roky a prakticky všetky poisťovne sa svojou ponukou prispôsobili sťaženým podmienkam spojeným s cestovaním. Pripoistenie nákladov, napríklad v dôsledku karantény, storna pobytu alebo cesty kvôli ochoreniu COVID-19, sa stalo bežnou súčasťou cestovného poistenia. Počas neustále sa meniacich opatrení je cestovanie bez takéhoto pripoistenia kaskadérskym kúskom, preto ho aj vrelo odporúčame, najmä na cesty do rizikových krajín. Ale môžete sa naň spoľahnúť aj v prípade, ak vás z rôznych dôvodov nepustili do lietadla?

žena plače na letisku

Na úvod ešte informácia: klasické cestovné poistenie pokrýva určité liečebné náklady spojené s koronavírusom, má to však svoje hranice a je dobré si ich vopred v konkrétnej poisťovni overiť. Ak sa nakazíte v krajine, ktorá nie je riziková, s úhradou nákladov nebýva problém, avšak len do určitej výšky. Iné je však cestovať do krajiny, ktorá je vysoko riziková a riešiť problémy s nástupom do lietadla, pre tieto prípady už skutočne odporúčame zaplatiť si pripoistenie.

Pozor, to však neznamená, že do pripoistenia spadá všetko.

Nepustili ma do lietadla kvôli zvýšenej teplote

Cestovné poistenie COVID-19 je vlastne pripoistenie bežného cestovného poistenia, ktoré si môžete doplatiť, ak sa obávate komplikácií spojených s obmedzeniami. Krajiny i letecké spoločnosti majú rôzne opatrenia, môžete sa stretnúť s kontrolami testov, príjazdových formulárov, očkovania, ale i meraním teploty. Jednoducho teda môže nastať situácia, že vás na palubu lietadla nepustia a tým nesplníte podmienku krajiny a letu. V niektorých poisťovniach, ako je napríklad AXA ASSISTANCE, Generali, Európska cestovná poisťovňa či Union, si môžete uplatniť v takom prípade poistenie storna cesty. Bližšie vysvetľuje podmienky Vladimír Cvik:

„Podmienkou toho, či klient dostane späť prostriedky vynaložené na cestu do zahraničia, ktorú v takomto prípade nie je možné absolvovať, je tá, že musí mať uzatvorené cestovné poistenie s krytím storna, keďže bežné cestovné poistenie s liečebnými nákladmi klientovi v tomto konkrétnom prípade nepomôže. Uzatvorenie poistenia storna cesty musí byť ešte pre samotným dátumom vycestovania, naviac každá poisťovňa má svoje podmienky v závislosti od dátumu zakúpenia zájazdu či letenky. Týka sa to hlavne prípadu, keď sú zájazd či letenka zakúpené pred uzatvorením poistenia storna.“

Odporúčame si preveriť, čo všetko a do akej výšky vám v tomto prípade poisťovňa uhradí.

Nepustili ma do lietadla, pretože som nesplnil podmienky určené cieľovou krajinou

Iná je situácia v prípade, ak ste napríklad nesplnili, či už rôzne byrokratické podmienky nástupu do lietadla, alebo ste sa nedali otestovať, hoci krajina, kam letíte, to vyžaduje. Veľmi častou požiadavkou krajín je vyplnenie príjazdového formulára, ktorým preukazujete svoju bezinfekčnosť. Ak si takéto potvrdenie zabudnete vyplniť a pri vstupe do lietadla ho budú od vás vyžadovať, môže vám byť odopretý let. Prepadnutie letu vám hrozí aj v prípade, že nemáte so sebou výsledok testu a neviete preukázať, že nie ste infekčný.

V prípade, že za vylúčenie z leteckej prepravy môže vaša vlastná nedôslednosť alebo nedodržanie podmienok krajiny, náklady vám poisťovňa neuhradí, ani ak máte uzavreté a zaplatené pripoistenie. Aby ste sa takejto situácii vyhli, odporúčame naozaj dôsledne skontrolovať, aké podmienky požaduje letecká spoločnosť a príjazdová krajina a riadiť sa nimi.


Cestovné poistenie s krytím rôznych rizík si môžete za pár minút dojednať kompletne online!