0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

COVID-19: Aktuálne informácie o cestovnom poistení

22.05.2020 | Autor: Netfinancie.sk

Hoci aj naďalej pandémia vo svete pretrváva, krajiny, ktoré neboli až takým závažným spôsobom zasiahnuté a zvládajú situáciu lepšie, začínajú uvoľňovať pravidlá. Reaguje na to aj Slovensko a otvára niektoré hranice. Samozrejme, neznamená to, že by sa ľudia mali teraz rozpŕchnuť do sveta a začať húfom cestovať.

Aj naďalej sa odporúča necestovať. Ak to je však už z nejakého dôvodu nutné, je potrebné si dopredu overiť nielen u nás (za akých podmienok môžete opustiť krajinu a vrátiť sa), ale aj v daných štátoch, do ktorých sa chystáte, všetky podmienky. Môžu totiž požadovať aj iné povinnosti, aké platia pre Slovensko (napr. negatívny test, potvrdenie od zamestnávateľa, o pobyte a podobne).

Zároveň vám prinášame aktuálne informácie o tom, ktoré poisťovne cestovné poistenie poskytujú a s akými výnimkami.

Poskytovanie cestovného poistenia zo strany poisťovní

Spoločnou výnimkou pre väčšinu poisťovní zostáva výluka tých poistných udalostí, ktoré súvisia s ochorením Covid-19. Ak teda vycestujete a náhodou sa nakazíte, poisťovňa vám liečbu na zahraničnej klinike nemusí preplatiť.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Momentálne poisťovňa neuvádza žiadny oznam ohľadom obmedzenia poistenia. Cestovné poistenie v Allianz sa riadi bežnými podmienkami ako inokedy.

AXA ASSISTANCE CZ

Poisťovňa umožňuje uzatvoriť cestovné poistenie. Jediným obmedzením je, že zmluvy po 11. marci 2020 nezahŕňajú preplatenie nákladov spojených s koronavírusom. AXA ASSISTANCE však všetky ostatné poistné udalosti rieši v rámci svojich bežných poistných podmienok.

Európska cestovná poisťovňa

Cestovné poistenie je v tejto poisťovni zatiaľ pozastavené až do odvolania.

Generali Poisťovňa

V poisťovni Generali naďalej pokračuje pozastavenie cestovného poistenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 až do odvolania.

Groupama poisťovňa

Cestovné poistenie poskytuje bez obmedzenia v zmysle svojich všeobecných poistných podmienok.

Poštová poisťovňa

Poisťovňa nijakým spôsobom neobmedzuje klientov, aby si aktuálne uzatvorili cestovné poistenie. Všetky výluky, ktoré si uplatňuje, sú aj za normálnych okolností a vychádzajú zo všeobecných poistných podmienok poisťovne.

Union poisťovňa

Poisťovňa odporúča sledovať všetky odporúčania príslušných orgánov. Cestovné poistenie však poskytuje v plnom rozsahu. Obmedzuje len online klientov, ktorí chcú vycestovať ihneď, pretože zmluvu umožňuje uzatvoriť najskôr až 15 dní od aktuálneho dátumu. Čo sa týka rozsahu, na svojej stránke uvádza poisťovňa oznam, že liečebné náklady (pre ochorenie, úraz) sú plne kryté aj v prípade, ak cestujúci vycestoval napriek varovaniu MZVaEZ SR. Karanténa sa však, samozrejme, do toho nepočíta. Všetky ďalšie obmedzenia nájdete v poistných podmienkach.

UNIQA poisťovňa

Od 16.5.2020 spustila opäť možnosť uzatvoriť si cestovné poistenie do zahraničia. Rovnako zostáva možnosť aj pre klientov v zahraničí, aby si predĺžili cestovné poistenie podľa platných všeobecných poistných podmienok.

Wüstenrot poisťovňa

Poisťovňa umožňuje uzatvoriť cestovné poistenie bez špeciálnych obmedzení súvisiacich s koronavírusom. Riadiť sa treba platnými poistnými podmienkami.

(zdroj informácií: poisťovne)

Najlepšia možnosť je využiť online kalkulačku!

V prípade, že potrebujete nutne vycestovať a sú vám známe pravidlá a povinnosti v daných krajinách, môžete využiť našu online kalkulačku. Poskytne vám všetky aktuálne ponuky poisťovní, rovnako aj informácie o obmedzeniach pri niektorých. Ľahko sa tak poistíte na cestu a naďalej máte možnosť ušetriť čas aj peniaze.


Potrebujete cestovné poistenie? Využite našu kalkulačku so všetkými aktuálnymi ponukami.