0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Cestovné poistenie s COVID-19 aj pre rizikové krajiny

08.03.2021 | Autor: Eva Majerská

Už vyše roka ovplyvňuje svet pandémia koronavírusu. Aktuálne je situácia v jednotlivých štátoch rozdielna vzhľadom na prijaté opatrenia aj mieru zaočkovania. Poisťovne sa preto rozhodli vytvoriť balíky cestovného poistenia COVID-19. My vám prinášame aktualizované informácie o dostupných možnostiach.

cestovný kufor na letisku

Aj naďalej sa odporúča necestovať. Ak to je však už z nejakého dôvodu nutné, je potrebné si dopredu overiť nielen u nás (za akých podmienok môžete opustiť krajinu a vrátiť sa), ale aj v daných štátoch, do ktorých sa chystáte, všetky podmienky. Môžu totiž požadovať aj iné povinnosti, aké platia pre Slovensko (napr. negatívny test, potvrdenie od zamestnávateľa, o pobyte a podobne).

Zároveň vám prinášame aktuálne informácie o tom, ktoré poisťovne cestovné poistenie poskytujú a s akými výnimkami. A ktoré poisťovne vytvorili nové balíky cestovného poistenia COVID-19.

AXA Assistance a Union poisťovňa už kryjú aj COVID-19

Uvedené poisťovne reagovali na situáciu, keď pandémia ani u nás neutícha a ľudia z nejakých dôvodov musia alebo chcú cestovať a možno hľadajú práve čo najširšie poistné krytie pre svoju cestu do zahraničia.

AXA Assistance pridala do balíka EXCELENT rozšírenie krytia COVID-19

Cestovné poistenie AXA Assistance bolo doteraz dostupné vo viacerých balíkoch podľa poistného krytia a jeho limitov. Krytie koronavírusu pridala poisťovňa do svojho najširšieho poistného balíka EXCELENT. Rozširuje tak liečebné náklady o náklady, ktoré súvisia s ochorením COVID-19 aj v oblastiach, ktoré sú označené ako rizikové. Štáty do jednotlivých oblastí rozdeľuje Svetová zdravotnícka organizácia, Ministerstvo zahraničných vecí SR alebo podobná inštitúcia. Limit poistného krytia pre ochorenie koronavírusom je pre cestovné poistenie AXA Assistance stanovené na 40 000 €. Jediná výnimka platí pre územia USA, Kanady a Mexika.

Union vytvorila k svojim balíkom doplnkové poistenie PANDEMIC

Novinkou je samostatné pripoistenie PANDEMIC pre cestovné poistenie Union, ktoré je určené práve na krytie liečebných nákladov v prípade pandemického či epidemického ochorenia. Môže sa tak uzatvoriť ku každému balíku cestovného poistenia Union a poistné krytie bude platiť aj v rizikových krajinách do limitu až 50 000 €. Okrem samotnej liečby ochorenia COVID-19 sú hradené aj náklady na ubytovanie počas nutnej karantény a cestovné náklady na návrat domov po jej ukončení v zahraničí.

V ostatných poisťovniach zatiaľ cestovné poistenie COVID-19 v rizikových štátoch nekryje

Väčšina poisťovní sa pri rozdelení oblastí na rizikové a menej rizikové riadi cestovateľským semaforom, ktorý pravidelne aktualizuje Ministerstvo zahraničných vecí SR. Ten určuje mieru rizika aj opatrenia na hraniciach v daných štátoch. Z pohľadu cestovného poistenia sú však aktuálne všetky krajiny brané ako rizikové. V prípade vycestovania do zahraničia a ochorenia na koronavírus by väčšina z poisťovní uplatnila na poistné plnenie výluky práve z dôvodu vysoko rizikovej epidemiologickej situácie.

Treba však upozorniť, že ostatné riziká v cestovnom poistení nie sú týmto ovplyvnené. Ak by sa vám stal úraz (napr. zlomenina) alebo ochorenie (napr. zápal slepého čreva), ktoré nemajú žiadny súvis s ochorením COVID-19, cestovné poistenie by vám zabezpečilo preplatenie liečebných nákladov. Samozrejme, v závislosti od výšky poistného krytia. Rovnako sa to týka krytia batožiny, zodpovednosti za škodu, technickej či právnej pomoci v zahraničí a ďalších poistných rizík.

Na základe reakcie na aktuálnu situáciu a následnej ponuky cestovného poistenia AXA Assistance a cestovného poistenia Union poisťovne však môžeme predpokladať, že pred blížiacou sa letnou sezónou sa aj ďalšie poisťovne pridajú na ich stranu a vytvoria nové poistné balíky. O ďalších dostupných možnostiach na trhu ohľadom cestovného poistenia COVID-19 vás budeme potom informovať.

Do našej kalkulačky sme pridali aj cestovné poistenie pre rizikové krajiny

Nové balíky od AXA Assistance a Union poisťovne nájdete už teraz aj v našej online kalkulačke cestovného poistenia. Môžete si vybrať z ponuky všetkých balíkov alebo si na porovnaní cien dáte zobraziť len tie, ktoré okrem iného kryjú aj COVID-19 v rizikových krajinách. Tieto balíčky sú síce o niečo drahšie, v konečnom dôsledku sa však v tejto situácii určite oplatia. Ak totiž pri cestách hrozí riziko nakazenia, určite sa oplatí využiť cestovné poistenie s krytím epidemických ochorení.

O všetkých opatreniach, ktoré by ste mali pri cestách do zahraničia dodržiavať, aby bola vaša dovolenka či iná cesta bezpečná, sme vás informovali už v našom článku.


Hľadáte cestovné poistenie na COVID-19? V online kalkulačke nájdete cestovné poistenie AXA Assistance aj cestovné poistenie Union, ktoré kryjú koronavírus v rizikových krajinách.