0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

COVID-19: Aktuálne informácie o cestovnom poistení

22.05.2020 | Autor: Eva Majerská

Hoci aj naďalej pandémia vo svete pretrváva, krajiny, ktoré neboli až takým závažným spôsobom zasiahnuté a zvládajú situáciu lepšie, začínajú uvoľňovať pravidlá. Reaguje na to aj Slovensko a otvára niektoré hranice. Samozrejme, neznamená to, že by sa ľudia mali teraz rozpŕchnuť do sveta a začať húfom cestovať.

cestovný kufor na letisku

Aj naďalej sa odporúča necestovať. Ak to je však už z nejakého dôvodu nutné, je potrebné si dopredu overiť nielen u nás (za akých podmienok môžete opustiť krajinu a vrátiť sa), ale aj v daných štátoch, do ktorých sa chystáte, všetky podmienky. Môžu totiž požadovať aj iné povinnosti, aké platia pre Slovensko (napr. negatívny test, potvrdenie od zamestnávateľa, o pobyte a podobne).

Zároveň vám prinášame aktuálne informácie o tom, ktoré poisťovne cestovné poistenie poskytujú a s akými výnimkami.

Poskytovanie cestovného poistenia zo strany poisťovní

Spoločnou výnimkou pre väčšinu poisťovní zostáva výluka tých poistných udalostí, ktoré súvisia s ochorením Covid-19. Ak teda vycestujete a náhodou sa nakazíte, poisťovňa vám liečbu na zahraničnej klinike nemusí preplatiť.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Momentálne poisťovňa neuvádza žiadny oznam ohľadom obmedzenia poistenia. Cestovné poistenie v Allianz sa riadi bežnými podmienkami ako inokedy.

AXA ASSISTANCE CZ

Poisťovňa umožňuje uzatvoriť cestovné poistenie. Jediným obmedzením je, že zmluvy po 11. marci 2020 nezahŕňajú preplatenie nákladov spojených s koronavírusom. AXA ASSISTANCE však všetky ostatné poistné udalosti rieši v rámci svojich bežných poistných podmienok.

Európska cestovná poisťovňa

Cestovné poistenie je v tejto poisťovni zatiaľ pozastavené až do odvolania.

Aktualizované 3.6.2020: K oznamu, ktorý poisťovňa uvádza na svojom webe, pribudla výnimka pre okolité krajiny. Ide o štáty, pre ktoré boli uvoľnené pravidlá vycestovania.

"Vážený klient, dovoľujeme si Vás upozorniť, že pred cestou je potrebné sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Aby ste boli našim cestovným poistením krytý, Vaše poistenie a Vaša cesta do zahraničia sa môže začať až po zrušení odporúčania necestovať do krajiny, ktorú plánujete navštíviť. Výnimkou sú krátke cesty do krajín: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko."

Všetky podmienky poistenia si môžete overiť v ich poistných podmienkach.

Aktualizované: 23.6.2020

Obmedzenie poistného plnenia platí pre poistné udalosti na území niektorej z krajín, pre ktorú je v čase nástupu na cestu vyhlásený 3. stupeň varovania Ministerstva zahraničných vecí SR (vydané odporúčanie necestovať z dôvodu pandémie COVID-19) a poistná udalosť nastane v priamej súvislosti s ochorením COVID-19. Poistné udalosti nesúvisiace s koronavírusom sú kryté poistením. Všetky ďalšie obmedzenia, bez súvislosti s COVID-19, sú uvedené v poistných podmienkach. Poisťovňa zároveň vydala Verejný prísľub.

Generali Poisťovňa

V poisťovni Generali naďalej pokračuje pozastavenie cestovného poistenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 až do odvolania.

Aktualizované 3.6.2020: Poisťovňa obnovila predaj cestovného poistenia. Naďalej však na svojom webe upozorňuje klientov:

"Vážený klient, aby ste boli našim cestovným poistením krytý, Vaše poistenie a Vaša cesta do zahraničia sa môže začať až po zrušení odporúčania necestovať do krajiny, ktorú plánujete navštíviť. Cestovné odporúčania sú zverejnené na stránke MZV SR. Obmedzenia sa nevzťahujú na krytie záchranných činností v slovenských horách. Ďakujeme"

Zároveň poisťovňa vydala nové všeobecné poistné podmienky platné od 1.6.2020 a Verejný prísľub s usmerneniami pre platnosť cestovného poistenia.

Groupama poisťovňa

Cestovné poistenie poskytuje bez obmedzenia v zmysle svojich všeobecných poistných podmienok.

Poštová poisťovňa

Poisťovňa nijakým spôsobom neobmedzuje klientov, aby si aktuálne uzatvorili cestovné poistenie. Všetky výluky, ktoré si uplatňuje, sú aj za normálnych okolností a vychádzajú zo všeobecných poistných podmienok poisťovne.

Union poisťovňa

Poisťovňa odporúča sledovať všetky odporúčania príslušných orgánov. Cestovné poistenie však poskytuje v plnom rozsahu. Obmedzuje len online klientov, ktorí chcú vycestovať ihneď, pretože zmluvu umožňuje uzatvoriť najskôr až 15 dní od aktuálneho dátumu. Čo sa týka rozsahu, na svojej stránke uvádza poisťovňa oznam, že liečebné náklady (pre ochorenie, úraz) sú plne kryté aj v prípade, ak cestujúci vycestoval napriek varovaniu MZVaEZ SR. Karanténa sa však, samozrejme, do toho nepočíta. Všetky ďalšie obmedzenia nájdete v poistných podmienkach.

UNIQA poisťovňa

Od 16.5.2020 spustila opäť možnosť uzatvoriť si cestovné poistenie do zahraničia. Rovnako zostáva možnosť aj pre klientov v zahraničí, aby si predĺžili cestovné poistenie podľa platných všeobecných poistných podmienok.

Wüstenrot poisťovňa

Poisťovňa umožňuje uzatvoriť cestovné poistenie bez špeciálnych obmedzení súvisiacich s koronavírusom. Riadiť sa treba platnými poistnými podmienkami.

(zdroj informácií: poisťovne)

Najlepšia možnosť je využiť online kalkulačku!

V prípade, že potrebujete nutne vycestovať a sú vám známe pravidlá a povinnosti v daných krajinách, môžete využiť našu online kalkulačku. Poskytne vám všetky aktuálne ponuky poisťovní, rovnako aj informácie o obmedzeniach pri niektorých. Ľahko sa tak poistíte na cestu a naďalej máte možnosť ušetriť čas aj peniaze.


Potrebujete cestovné poistenie? Využite našu kalkulačku so všetkými aktuálnymi ponukami.