pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Oplatí sa mať poistenú zodpovednosť v rámci poistenia majetku?

12.11.2021 | Autor: Katarína Zelinková

Vaše bývanie si zaslúži kvalitnú poistnú ochranu. Preto by ste mali vedieť, že správne zvolené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti môže vaše bývanie kryť pred rizikami, ako je víchrica, úder blesku, krupobitie či záplava. To je však len zlomok zo všetkých nebezpečenstiev, pred ktorými môže byť váš majetok chránený.

Otec so synom pri pokreslenej stene

Oplatí sa mať poistené svoje bývanie? Mnohí ľudia si myslia, že poistenie majetku kryje iba živelné udalosti. To však už dávno nie je pravda a poisťovne dnes ponúkajú poistenie domu a domácnosti vo veľmi veľkom rozsahu. Môžete sa naň spoľahnúť napríklad aj vtedy, keď vytopíte susedov, sneh z vašej strechy spadne na cudzie auto stojace pri vašom dome alebo spôsobíte škodu na elektrokolobežke. V prípade takýchto situácii vás bude kryť poistenie zodpovednosti, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci poistenia nehnuteľnosti a tiež aj poistenia domácnosti. Obe majú iný rozsah a vzťahujú sa na iné typy situácií.

Poistenie zodpovednosti v poistení nehnuteľnosti

V rámci poistenia nehnuteľnosti možno uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, na základe ktorého má poistník právo na to, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu alebo ujmu, ktorú spôsobil inej osobe. Ide pritom napríklad o neúmyselné ublíženie na zdraví alebo spôsobenie škody na majetku. Toto pripoistenie sa môže vzťahovať nielen na hlavnú stavbu, teda rodinný dom či chatu, ale aj na ostatné priľahlé stavby, oporné múry, chodníky, ploty a pod..

V praxi teda ide o prípady, kedy vznikne škoda v súvislosti s vašou nehnuteľnosťou, napríklad:

  • Návšteva sa pošmykne pri vchodových dverách a zlomí si ruku.
  • Počas víchrice odletí konár zo stromu vo vašej záhrade a rozbije okno na susedovom dome.
  • Cencúľ z vašej strechy spadne na okoloidúceho človeka a spôsobí mu zranenie.
  • Elektrické vedenie v dome skratuje a vznikne požiar, ktorý sa rozšíri až do susedného domu a spôsobí rôzne poškodenia.
  • V dôsledku poruchy práčky je vytopený byt pod vami.
 Banner poistenie majetku

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Súčasťou komplexného poistenia majetku je poistenie domácnosti, ktoré chráni to, čo máte vo svojom dome alebo byte uložené. Poistné krytie sa vzťahuje napríklad na poškodenie nábytku, cenností alebo elektrospotrebičov. Toto poistenie možno rozšíriť o pripoistenie, ktoré kryje občiansku zodpovednosť členov domácnosti. Znamená to, že kryje zodpovednosť členov domácnosti za škodu alebo zdravotnú ujmu, ktorú spôsobia niekomu inému. Na tento typ poistenia sa možno spoľahnúť napríklad v nasledujúcich situáciách:

  • Pri jazde na bicykli alebo elektrokolobežke nechtiac narazíte do plotu rodinného domu a poškodíte ho.
  • Vaše deti pri hre s loptou rozbijú susedovo okno.
  • Váš domáci miláčik na návšteve poškodí nábytok, koberec alebo inú vec.
  • Vaše dieťa na návšteve pokreslí stenu, poškodí počítač alebo nábytok.

Poistná ochrana sa v rámci poistenia zodpovednosti v poistení domácnosti vzťahuje nielen na poistníka, ale aj na ostatné osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, teda na manžela, manželku, deti a pod.. Tiež je dobré vedieť, že tento typ poistenia kryje poistné udalosti, ku ktorým prišlo na nielen na Slovensku a tiež aj v celej Európe.

Pozor na výluky

Nešťastná náhoda sa môže stať kedykoľvek. Poistenie zodpovednosti v rámci poistenia bytu, domu a domácnosti vás v mnohých prípadoch ušetrí od nemalých výdavkov. Treba však mať na pamäti, že ani to najkvalitnejšie poistenie nie je zámienkou na to, aby ste úmyselne poškodzovali cudzí majetok či spôsobili ujmu na zdraví. Akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti, sú v rámci poistenia zodpovednosti zaradené do výluk. Majetkové poistenie kryje v prvom rade neočakávané a nepredvídateľné udalosti.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti môže pomôcť aj inak

V rámci poistenia majetku si môžete uzatvoriť aj rôzne iné užitočné pripoistenia, ktoré vás ochránia pred nasledujúcimi rizikami.

Krádež a vandalizmus

V rámci poistenia bytu, domu a domácnosti sa môžete poistiť aj proti vyčíňaniu vandalov na vašom majetku a tiež aj proti krádeži. Je však dôležité, aby v takomto prípade prišlo k prekonaniu prekážky, teda vylomeniu zámku či dverí. Tiež je potrebné o vandalizme alebo krádeži upovedomiť Políciu SR a spísať s ňou záznam. Poisťovňa môže vyžadovať aj ďalšie stupne zabezpečenia. Viac o tom, ako zabezpečiť vaše bývanie sa dočítate v našom článku.

Kybernetické riziká

Podstatnú časť nášho života dnes tvorí používanie internetu. Niektoré poisťovne poskytujú v rámci poistenia majetku aj pripoistenie cyber rizík, ktoré zahŕňa napríklad ochranu pri elektronických platbách alebo nárok na vyplatenie kompenzácie za nedoručený tovar objednaný cez internet.

Príjem z prenájmu

Poistiť sa možno aj pre prípad, že v nehnuteľnosti, ktorú poistník prenajíma, nastane poistná udalosť následkom tých rizík, ktoré sú definované v poistnej zmluve pre poistenie bytu, domu alebo domácnosti. Ak sa daný byt alebo dom stane neobývateľným, poisťovňa bude, odo dňa vzniku poistnej udalosti až dokým nebude nehnuteľnosť opäť obývateľná, vyplácať poistné plnenie, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov.

Predĺžená záruka

Toto pripoistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie tých spotrebičov, ktorým už skončila záruka. Poisťovňa preplatí náklady na opravu daného spotrebiča alebo obstaranie náhradných súčiastok či dielov. Pripoistenie možno uzatvoriť na 3 roky od uplynutia zákonnej záruky.

Práva ochrana

Na základe tohto doplnkového poistenia poskytuje poisťovňa právnu asistenčnú službu, poradenskú službu a tiež telefonické právne informácie. Poistník môže túto pomoc využiť v prípade spotrebiteľských sporov, susedských sporov, sporov pri zmluve o dielo a tiež sporov s dodávateľmi služieb.

Dobré vedieť: Ak máte záujem o pripoistenie právnej ochrany, straty príjmu z prenájmu, predĺženej záruky alebo kybernetických rizík, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis.

Najlepšie poistenie majetku nájdete online

Poistné krytie v rámci poistenia domácnosti a nehnuteľnosti je naozaj široké. Je síce pravda, že čím širšia poistná ochrana, tým je vyššie poistné. Ale zároveň je pravda aj to, že výhodné poistenie majetku môže mať naozaj každý a to práve vďaka našej porovnávacej kalkulačke. Poistite si váš domov priamo z vašej obývačky bez toho, aby ste museli kamkoľvek chodiť. Ľahko si porovnáte všetky dostupné ponuky a poistíte sa za najlepšiu cenu. Na vaše poistenie sa tak budete môcť spoľahnúť nielen vtedy, keď nastanú škody u vás doma, ale aj v prípade mnohých ďalších problémov a nepríjemností. Mať takú istotu sa vždy oplatí.


Výhodné poistenie majetku s poistením zodpovednosti za škodu si môžete dojednať rýchlo a jednoducho, kompletne online!