pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Môže sa stať, že poisťovňa odmietne poistiť nehnuteľnosť? Kedy sa tak deje a čo s tým?

17.03.2023 | Autor: Eva Majerská

Mať nepoistenú nehnuteľnosť je dnes rizikom. Nielen kvôli riziku návštevy zlodejov, ale najmä kvôli meniacej sa klíme a čoraz častejším živelným pohromám.

pohľad na zatopené budovy

Takmer každoročne sa v lete opakujú situácie, kedy po horúčavách nastupujú prudké búrky s víchricami a prívalové dažde. Ostať po takejto udalosti bez strechy nad hlavou a bez nádeje na finančnú náhradu, je skutočné peklo. Ale aj keď chcete byť maximálne zodpovedný a svoj dom či byt si poistiť, môžete natrafiť na problémy. Najmä, ak vaša nehnuteľnosť spadá pod takzvané rizikové lokality.

Pri poisťovaní nehnuteľnosti sa odporúča uzavrieť aj poistenie domácnosti, pretože pri živloch býva zasiahnutá nielen stavba, ale aj hnuteľný majetok – elektrospotrebiče, technika, nábytok. Poistiť si svoj domov môžete proti nečakaným a náhlym udalostiam, teda nie proti pravidelne sa opakujúcim javom. V našich končinách máme oblasti, ktoré bývajú veľmi často vystavené povodniam a záplavám. Práve tie patria medzi rizikové oblasti a s poisťovaním nehnuteľností v nich mávajú poisťovne problém.

Ako poisťovne pracujú s rizikovými oblasťami?

Pri posudzovaní lokality pracujú poisťovne s povodňovými mapami, ktoré pravidelne zverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Slúžia na predpovedanie povodňových rizík v oblastiach v blízkosti riek. Podľa nich potom určujú sadzby poistného.

Je dôležité opäť pripomenúť, že povodeň a záplava nie je to isté. O povodni sa hovorí, keď v dôsledku dlhotrvajúcich zrážok dôjde k zvýšeniu hladín vodných tokov alebo pretrhnutiu hrádze, následkom čoho sa voda vyleje z koryta rieky a zaplaví priľahlé oblasti. Záplava je jav, kedy dlhotrvajúce dažde alebo prudké topenie snehu spôsobia vznik stojatej vody bez možnosti prirodzeného odtoku a tým dochádza k vzniku škôd na majetku. Ide teda aj o oblasti, ktoré sú ďaleko od vodných tokov.

Ak poisťovňa vyhodnotí, že sa dom nachádza v rizikovej oblasti, môže skutočne odmietnuť uzavrieť poistenie nehnuteľnosti s majiteľom, prípadne odmietne dom poistiť konkrétne na tieto riziká. Čo v takom momente môžete robiť? Stále existujú poisťovne, ktoré sú ochotné dom v rizikovej oblasti poistiť, za poistné si však výrazne priplatíte.

Kde si za poistenie nehnuteľnosti možno priplatíme?

Vyššie sadzby poistného môžete očakávať najmä vtedy, ak sa dom nachádza v oblasti, kde počas uplynulých 5 alebo 10 rokov opakovane vyskytli škody na majetku kvôli záplavám alebo povodniam. Tiež ak sa dom nachádza priamo v rizikovej oblasti, napríklad do 200 metrov od brehu rieky alebo vodnej plochy. Existujú aj iné prípady rizikových lokalít okrem záplavových zón, v ktorých poisťovne neradi nehnuteľnosti poisťujú? Odpovedá odborník na poistenie, Vladimír Cvik: „Poisťovne vo všeobecnosti nepoisťujú ani nehnuteľnosti v zlom technickom stave alebo tie, ktoré sú neudržiavané. Po rekonštrukcii sa, samozrejme, môžu stať poistiteľné. Čo sa týka oblastí, tak v určitých prípadoch sa za rizikovú oblasť, t. j. oblasť, v ktorej môže poisťovňa odmietnuť poistenie alebo ho poskytne za zvýšenú sadzbu poistného, pokladá aj priemyselná zóna, ak sa nehnuteľnosť nachádza do 30 metrov od nej (pozn. red. vzdušnou čiarou), zóna, ak sa do 500 metrov nachádza lom, samota, prípadne iné miesta so zvýšeným rizikom, napríklad miesto poistenia bolo v minulosti postihnuté zosuvom pôdy alebo hrozí zosuv pôdy a podobne.“

Blíži sa vari obdobie, kedy poisťovne budú ochotné poistiť čoraz menej nehnuteľností kvôli ich rizikovosti? Nevedno. Faktom však ostáva, že v určitých oblastiach sa prírodné živly dokážu vyšantiť čoraz častejšie a poisťovne budú mať tendenciu čoraz viac prispôsobovať ponuku služieb v takýchto lokalitách. Vo všeobecnosti je vhodné sa o lokalitu nehnuteľnosti zaujímať už v čase jej kúpy, aby ste vedeli na čo sa prípadne pripraviť. Pri jeho zabezpečovaní - prostredníctvom poistenia - sa potom vždy oplatí ponuky poisťovní porovnávať, keďže každá má inak nastavené svoje pravidlá a inak hodnotí rizikovosť oblasti. Aj v prípade tej problematickejšej si budeme môcť nájsť to najvýhodnejšie riešenie.


Využite našu kalkulačku a nájdite si výhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré ochráni váš majetok.