pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prečo by ste mali pravidelne aktualizovať poistnú zmluvu poistenia majetku?

Ceny domov a bytov neustále rastú, a preto je dobré mať na pamäti to, že sa zvyšuje aj hodnota vašej nehnuteľnosti. Vaše majetkové poistenie by preto malo rast cien bývanie reflektovať, v opačnom prípade sa vystavujete riziku podpoistenia. Viac o tejto problematike sa dozviete v tomto videu.

Text videa – Vyhnite sa podpoisteniu vo vašom majetkovom poistení

Marian Nitron: Ceny nehnuteľností rastú. Na jednej strane sa nám zhodnocuje majetok, ale na druhej strane, máme poistené nehnuteľnosti tak, aby sme v prípade poistnej udalosti dostali adekvátnu sumu? Čo je to podpoistenie a ako si opravovať vlastné staré poistky? O tom bude hovoriť Vladimír Cvik z portálu Netfinancie.sk. Máme štatistiky o tom, že poistených je len 60 % nehnuteľností a 50 % domácností. Ale máme aj údaje o tom, aké sú tieto poistky staré?

Vladimír Cvik: Neexistuje na Slovensku nejaká centrálna evidencia poistných zmlúv. Sú to len odborné odhady jednotlivých poisťovní. Ak v minuloročnom sčítaní bytov, domov a obyvateľstva bolo zaznamenaných, že na Slovensku je viac ako 1,2 milióna stavieb určených na bývanie, tak tých bytových jednotiek je viac ako 2,2 milióna. A je odhad, že z týchto bytových jednotiek takmer milión nehnuteľností, bytov, domov, nie je poistených buď na poistenie nehnuteľnosti, stavby, alebo poistenie domácnosti.

Marian Nitron: Ceny bytov rastú, naposledy bol údaj o medziročnom raste takmer 20 %. Znamená to, že byt, ktorý pred piatimi rokmi stál stotisíc, dnes môže mať hodnotu stopäťdesiattisíc. Čo to znamená pre tých, ktorí si poisťovali byt pred piatimi rokmi a aká veľká katastrofa to môže byť, ak sa niečo s tým bytom stane?

Vladimír Cvik: Ak poistná zmluva pre poistenie nehnuteľnosti nebola aktualizovaná v priebehu piatich, desiatich rokov, tak sa vystavuje klient takzvanému podpoisteniu. To podpoistenie znamená, že moja nehnuteľnosť, rodinný dom alebo byt, má v skutočnosti omnoho vyššiu hodnotu, na akú som ja uzatváral tú poistnú zmluvu pred x rokmi. A v tom prípade toto podpoistenie znamená, že by mohlo prísť aj ku kráteniu poistného plnenia. Krátenie poistného plnenia pri totálnych škodách alebo tých parciálnych čiastkových škodách je vždy robené tým spôsobom, že sa urobí pomer aktuálnej hodnoty poistenej nehnuteľnosti a nehnuteľnosti, ktorá je v poistnej zmluve určená, s poistnou sumou. A je to výrazný nepomer, v tomto prípade je to o 50 % vyššia hodnota, aktuálna, ako je poistná suma stanovená poistnou zmluvou. V takomto prípade aj poisťovňa poskytne plnenie len dve tretiny, to znamená, že klient nedostane toľko peňazí, aby si mohol dať veci do takého stavu, ako boli pred nejakou škodovou udalosťou.

Marian Nitron: Mnohí ľudia dnes ani netušia, koľko vlastne stojí nehnuteľnosť, lebo ju kupovali za inú cenu, ako je dnešná hodnota. Ako vlastne človek zistí, že už má byt alebo dom podpoistený?

Vladimír Cvik: Môže sa každý obrátiť, samozrejme, na poistného makléra alebo na pracovníka poisťovne, aby mu pomohol s takzvanou aktualizáciou poistnej sumy pre nehnuteľnosť alebo domácnosť. Pri uzatváraní poistnej zmluvy môže klient vychádzať buď z nejakého znaleckého posudku, alebo v prípade výstavby domu či bytu z nejakých rozpočtovaných nákladov. Ale každá poisťovňa poskytuje klientovi aj také odporúčacie metodiky, to znamená, podľa metrov štvorcových podlahovej plochy alebo metrov štvorcových zastavanej plochy, podľa typu rodinného domu, či je podpivničený, alebo je to bungalov, alebo je to viacposchodová nehnuteľnosť. Tak v takomto prípade mu ponúkne optimálnu poistnú sumu podľa metrov štvorcových a podľa typu nehnuteľnosti.

Marian Nitron: Ak hovoríme o tom, že 40 % nehnuteľností nie je poistených vôbec, aký má zmysel presviedčať ľudí, že si majú aktualizovať poistné zmluvy, lebo už sú podpoistení? Veľa poistiek sa takto opravuje?

Vladimír Cvik: Áno, na Slovensku je podpoistenie, čiže dávno stanovená poistná suma alebo nesprávne stanovená poistná suma, významným fenoménom. A poisťovne uvádzajú, že podpoistenie je najčastejšou chybou pri uzatváraní poistnej zmluvy. A to buď z dôvodu neznalosti klienta stanoviť si tú poistnú hodnotu veci, domu alebo domácnosti. Alebo je to z dôvodu toho, že klient sa snaží uzatvoriť si poistenie čo najlacnejšie a tým pádom aj umelo môže podpoistiť svoju nehnuteľnosť, že tvrdí, mne stačí poistná suma na stotisíc, pričom hodnota jeho majetku je dvestotisíc. Vypuklé to býva pri poskytovaní hypotekárnych úverov, najmä z minulosti, keď banke stačila vinkulácia poistného plnenia zakladanej nehnuteľnosti len do výšky poskytovaného úveru. Čiže, ak si predstavíme situáciu, že kupujem nehnuteľnosť v hodnote dvestotisíc a od banky si požičiavam prostredníctvom hypotéky stotisíc a ja si iba na tých stotisíc poistím nehnuteľnosť, už v tomto momente som podpoistený o päťdesiat percent, a keby prišlo k nejakému poistnému plneniu, tak poisťovňa mi kráti plnenie o jednu polovičku.

Marian Nitron: Aké je vlastne postup, keď si chcem nehnuteľnosť prepoistiť? Treba na to znalecký posudok?

Vladimír Cvik: Nie, nie je vôbec potrebný znalecký posudok. Jednak môžem postupovať podľa kalkulačných systémov a metód jednotlivých poisťovní, ktoré na základe zastavanej alebo podlahovej plochy mi vedia určiť aj podľa lokality, akú zhruba poistnú sumu by som si mal nastaviť pri nehnuteľnosti alebo veci akej hodnoty mám v tom zariadení a vybavení domácnosti. V každom prípade ja ako klient som ten posledný, ktorý rozhodne, akú poistnú sumu si stanovím. V niektorých poisťovniach je možné, že klient si určí akúkoľvek poistnú sumu a tá poisťovňa to môže akceptovať. V iných poisťovniach je napríklad nejaká minimálna poistná suma podľa typu nehnuteľnosti a pod túto poistnú sumu klientovi neumožnia uzatvoriť poistenie. 

Marian Nitron: Existuje aj nejaká maximálna suma? Je možné, že z preventívnych dôvodov si povieme, že moju stotisícovú nehnuteľnosť si chcem poistiť na stopäťdesiattisíc? Dá sa to?

Vladimír Cvik: Maximálna poistná suma stanovená nie je. Samozrejme, pri tých vysokých poistných sumách rádovo v mnohých stovkách tisíc eur už prichádza aj k nejakému úpisu rizika zo strany poisťovne. Už je potrebné doložiť poisťovni napríklad fotodokumentáciu nehnuteľnosti alebo fotodokumentáciu tej domácnosti, jej vybavenia, zariadenia a štandardu, aký sa nachádza v tej nehnuteľnosti. Ale v zásade je možné poistiť nehnuteľnosť rádovo aj v miliónoch eur.

Marian Nitron: Je automatickou súčasťou poistných zmlúv, najmä tých nových, indexácia? To znamená, že tá poistná suma kopíruje rast cien nehnuteľností?

Vladimír Cvik: Nie vo všetkých poisťovniach je to automatickou súčasťou, že je to a priori nevyhnutná súčasť a parameter poistnej zmluvy. V niektorých poisťovniach je to akosi automaticky. Indexovať si poistnú zmluvu, čiže hodnoty moje veci, môj majetok, je veľmi dobrá vec, pretože tá indexácia síce na jednej strane nás stojí každý rok o niečo viac na tom poistnom, na druhej strane si aj zhodnocujem tou poistnou sumou ten majetok a v zásade kopírujem vývoj, index cien stavebných materiálov, stavebných prác alebo zároveň nejaký nákupný kôš, ktorý vplyvom inflácie neustále mení nejakú svoju hodnotu.

Marian Nitron: Vieme, že inflácia nie je vždy totožná s rastom cien nehnuteľností, to znamená, že ceny nehnuteľností môžu rásť výraznejšie ako inflácia. Podľa čoho teda ide indexácia poistných zmlúv? Podľa inflácie alebo podľa rastu cien nehnuteľností?

Vladimír Cvik: V prípade nehnuteľností sa indexácia odvíja od cien alebo priemernej ceny, alebo zvýšenia indexu cien stavebných materiálov a prác a v prípade domácnosti sa zas poisťovne uberajú smerom inflácie, to znamená rastu spotrebiteľských cien v tom nákupnom koši.

Marian Nitron: Poďme teda k cenám poistiek. Povedzme si, čo stojí také poistenie bytu a domácnosti pri stotisícovom byte a povedzme si aj to, že ak by tam bola indexácia, o koľko môže narásť cena poistky medziročne.

Vladimír Cvik: Začnem tým posledným, to znamená, ak inflácia za 2021 dosiahla dajme tomu 6 %, tak v zásade hodnota poistnej sumy pre moju domácnosť bude poisťovňou navýšená o tých 6 %. A pre zjednodušenie, o tých 6 % mi narastie aj poistné. To znamená, ak som za svoju domácnosť platil dajme tomu 100 eur, tak v budúcom roku, keďže sa mi zvýšilo o tých 6 % poistné krytie pre veci v mojej domácnosti, tak o tých 6 % sa mi navýši aj poistné. Čiže, ak sa chceme pozrieť na nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu dvestotisíc eur, a svoju domácnosť si poistím napríklad na dvadsaťpäťtisíc eur tým základným balíkom, viem sa dostať na úroveň 100 až 150 eur. A keď mám rodinný dom s hodnotou päťstotisíc eur a už moja domácnosť je lepšie vybavená a sú tam veci vyššej hodnoty a poistná suma pre domácnosť bude päťdesiattisíc, tak toto poistenie sa mi už bude šplhať rádovo k trom, štyrom, piatim stovkám eur v tom najvyššom balíku poistného krytia.

Marian Nitron: Ročne?

Vladimír Cvik: Ročne.

Marian Nitron: Sú v cenách poistiek také rozdiely, že má zmysel oslovovať viacero poisťovní a vyberať si alebo je to v zásade jedno? A dôležitejší je možno ten balík?

Vladimír Cvik: Samozrejme, tak ako pri autách, tak ako pri voľbe životného alebo úrazového poistenia aj pri poistení privátneho majetku sa porovnávať niekoľko ponúk oplatí. Dnes to pre klientov nie je žiadny problém, existujú aj špecializované poistné kalkulačky, internetové porovnávače a určite je medzi tými poisťovňami rozdiel. Čiže okrem toho, aby som si správne s nejakým sprostredkovateľom, pracovníkom poisťovne, nastavil dobre tú poistnú sumu pre moju nehnuteľnosť a pre moju domácnosť, tak je dôležité sa pozrieť, aký ten rozsah poistného krytia mi tá ktorá poisťovňa ponúka a v ktorom balíku mám čo zahrnuté.

Marian Nitron: Ak má niekto poistku na nehnuteľnosť a tá nie je indexovaná, po akom čase treba túto poistku prehodnocovať? Už po roku?

Vladimír Cvik: Nie je potrebné po roku. Ak som si objektívne správne nastavil tú poistnú sumu v danom čase, tak v zásade za jeden rok, napriek tomu rastu cien nehnuteľností, sa nestane to, že sa výrazne podpoistím. To výrazné podpoistenie môže nastať naozaj v priebehu niekoľkých rokov. Ak už ale nemám indexáciu zakomponovanú v poistnej zmluve, ktorá mi automaticky garantuje rast tej poistnej sumy a také objektívne posúdenie hodnoty majetku, tak v takom prípade určite odporúčam raz za tri až päť rokov sa zamyslieť nad tým, či by som nepotreboval poistnú sumu nehnuteľnosti alebo aj domácnosti prehodnotiť. A najmä v prípade domácnosti. Pred dvadsiatimi rokmi som mal nejak zariadenú domácnosť a v priebehu toho života človek má stále viac a viac vecí a možno aj vyššej a vyššej hodnoty. Takže určite je potrebné prehodnocovať v rozpätí troch až piatich rokov, ale odporúčam pri súčasne uzatváraných poistných zmluvách, aby si klient nastavil indexáciu a tým pádom by sa mal vyhnúť nejakému výraznému podpoisteniu. Kedy ešte môže nastať podpoistenie? V dobrom úmysle som si stanovil správne poistnú sumu, ale urobil som rozsiahlu rekonštrukciu, interiérovú, exteriérovú, urobil som prístavbu alebo prestavbu tej nehnuteľnosti. No tak v takom prípade sa mi, samozrejme, hodnota môjho majetku zvýšila a mal by som podobne ako pri životnom poistení aj v majetkovom poistení na túto vec reflektovať a opätovne zvážiť, akým spôsobom si nastavím poistnú sumu do tej poistky majetku.

Marian Nitron: Skúsme si to zhrnúť. Mnohí ľudia majú poistené byty, ale niektorí majú ešte poistky v korunách, pretože to robili dávno. Čo majú títo ľudia robiť?

Vladimír Cvik: Poisťovne uvádzajú, že je obrovské množstvo občanov, ktorí majú poistky staré rádovo v desiatkach rokov. Poisťovne na to reagujú aj tým spôsobom, že oslovujú svojich klientov, u ktorých vidia, že tie poistky dlhodobo neboli prehodnocované, aktualizované. Oslovujú klientov a ponúkajú im, aby sa prepoistili alebo aby si zvýšili poistné hodnoty na tých zmluvách. Čo je dôležité povedať,  pred desiatimi, pätnástimi rokmi rozsah poistenia nebol ani zďaleka taký široký, ako ponúkajú poisťovne dnes. Neboli tam mnohé riziká, ktoré už sú dnes bežnou súčasťou poistných balíkov, a preto to poisťovne robia aj spôsobom, že dokonca vypovedávajú staré poistky, aby náhodou nemuseli čeliť nejakej konfliktnej situácii medzi klientom, ktorý ma vysoké očakávania, že dostane vysoké poistné plnenie, no ale jeho poistka nezodpovedá tomu, že by to vysoké poistenie mal dostať, pretože je podpoistený. A príbehov, že človek má dvadsaťročnú poistku a vlastne poistná suma je jednou desatinou oproti súčasnej hodnote domu alebo bytu, tých je na Slovensku niekoľko tisíc.

Späť na zoznam videí.