pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké škody na nehnuteľnosti a v domácnosti nie sú kryté z poistenia majetku?

19.05.2021 | Autor: Katarína Zelinková

Na vaše poistenie majetku sa môžete spoľahnúť pri rôznych nehodách a škodách, ktoré môžu vzniknúť na vašom dome, byte a tiež aj v domácnosti. Rovnako ako každá poistka, aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti má výluky, ktoré by mal poznať každý poistník. V našom článku sa bližšie pozrieme na to, čo všetko je z majetkového poistenia vylúčené.

Nešťastný muž sediaci na gauči

Pri každom type poistnej ochrany je dôležité nielen to, aké riziká kryje, ale aj aké nekryje. Preto si každú poistnú zmluvu pozorne preštudujte predtým, ako ju podpíšete. Keď budete presne vedieť, čo vaša poistka zahŕňa, vyhnete sa tak nepríjemných prekvapeniam. Každé poistenie má aj výluky, teda presne špecifikované riziká, na ktoré sa nevzťahuje. Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti nie je výnimkou.

Aké sú najčastejšie výluky z poistenia majetku?

Každá poisťovňa si môže výluky z poistenia domácnosti a nehnuteľnosti nastaviť podľa seba. Poistné podmienky medzi jednotlivými poisťovateľmi tak nie sú rovnaké, ale mohli by sme povedať, že podobné. Najčastejšie sa môžete stretnúť s nasledujúcimi výlukami.

Úmyselne spôsobené škody nie sú poistné udalosti

Ani to najkvalitnejšie majetkové poistenie nie je dôvodom na to, aby ste sa k vášmu majetku mohli správať bezohľadne a nedávať si pozor. Preto sú jednou z najčastejších výluk z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti škody, ktoré poistník spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti. Ide napríklad o prípady, kedy deti pri hre úmyselne poškodia časť domu či vybavenia. Rovnako sem patria aj situácie, keď napríklad doma necháte zapálenú sviečku a z domu odídete. Do výluk sú tiež zahrnuté aj všetky poškodenia, ktoré poistník spôsobil pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

Dôležité sú pravidelné kontroly spotrebičov

Revízie plynových kotlov, komínov a iných spotrebičov či častí domu sú dôležité nielen pre vašu bezpečnosť, ale budú zaujímať aj vašu poisťovňu. Ak príde vo vašom dome či byte k požiaru následkom skratu alebo inej poruchy, ktorá nastala napríklad v plynovom kotli, poisťovňa bude kontrolovať aj dátum poslednej revízie tohto zariadenia. V prípade zistenia, že ste takúto kontrolu zanedbali a k požiaru prišlo následkom zlého stavu danej veci, nemusí vám vyplatiť poistné plnenie.

Dávajte si pozor pri oprave alebo prestavbe

Do výluk z poistenia majetku patria aj škody, ktoré vzniknú pri prestavbe alebo oprave či už nejakej časti domu, alebo veci v domácnosti. Ak sa pri rekonštrukcii domu či bytu poškodia napríklad steny alebo podlaha, nejde o poistnú udalosť, pretože toto riziko nie je z vašej poistky kryté. Tiež si dávajte pozor pri rôznych opravách, ktoré v prípade neodborného zásahu môžu priniesť viac škody než úžitku.

Treba byť obozretný aj pri manipulácii s poistenými vecami

Poistenie bytu, domu a domácnosti nekryje prípady, keď sa poistená vec poškodila alebo zničila v čase, keď bola prepravovaná, premiestňovaná, montovaná alebo demontovaná. To neznamená, že s vecami u vás doma nemôžete nijako manipulovať. Vždy je však dôležité správať sa k svojim veciam zodpovedne a ohľaduplne. Výrazne tak znížite riziko vzniku poškodenia alebo zničenia.

Pozor na vady a chyby

Často sa stáva, že rôzne poškodenia vzniknú následkom chýb alebo vád jednotlivých častí domu alebo vecí v domácnosti. Ide napríklad o poškodený zámok na garážových dverách či bránke alebo nedostatočné tesnenie na plastových oknách. Ak tieto nedostatky vznikli ešte pred začiatkom poistenia a poistník o nich mohol vedieť, súvisiace poškodenia nebudú z poistenia majetku kryté.

Veci odložené na balkóne alebo záhrade nie sú chránené

Medzi výluky z poistenia majetku tiež patrí krádež alebo poškodenie tých vecí, ktoré boli odložené na balkóne, lodžii, terase, záhrade, v záhradnom altánku alebo na inom vonkajšom mieste. Najmä v letnom období ľudia často nechávajú vonku vyložené drahé notebooky alebo inú elektroniku. Poistenie domácnosti môže kryť za určitých podmienok aj poškodenie týchto vecí, ale len v prípade, že boli uložené priamo v dome. Ak boli vyložené na vonkajšom mieste a poškodili sa, napríklad pri silnom daždi, ide o situáciu, ktorá z poistenia majetku krytá nie je.

Postupné opotrebenie nie je predmetom poistenia

Každá vec má svoju životnosť. Či už sú to spotrebiče, nábytok a ostatné vybavenie vašej nehnuteľnosti a domácnosti, nič nevydrží večne, postupnému opotrebeniu sa nevyhnete. Preto je dôležité myslieť aj na to, že poistenie majetku sa nevzťahuje na prípady, keď sa akákoľvek poistená vec následkom pravidelného používania opotrebuje.

Poistenie majetku nekryje škody na dátach

Elektronické dáta môžu pre niektorých ľudí tvoriť veľmi významnú časť ich majetku. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti však nekryje prípady, keď prišlo k poškodeniu, vymazaniu, skresleniu alebo inému poškodeniu na elektronických dátach, napríklad následkom počítačového vírusu alebo počítačovej kriminality.

TIP: Hoci poistenie majetku nezahŕňa poškodenie alebo zničenie elektronických dát, je možné si v rámci neho poistiť cyber riziká. Zaistíte si tak ochranu pri nákupoch cez internet alebo pri útoku v rámci elektronických platieb. Tiež vám toto poistenie môže pomôcť pri poškodení dobrého mena a môžete využiť aj nonstop právnu asistenčnú službu, ktorá vám poskytne právnu pomoc a poradenstvo.


Výluky platia aj pre domácich miláčikov

Domáce zvieratá sú neodmysliteľnou súčasťou mnohých domácností. Preto nie je nič výnimočné, keď sa o rôzne poškodenia a škody v domácnosti postarajú práve ony. Reč je napríklad o doškriabaných stenách, prehryzených kábloch či rozdriapanom drahom nábytku. Toto všetko sú nepríjemnosti, ktoré z poistenia majetku nie sú hradené, bez ohľadu na to, či váš domáci miláčik poškodil zariadenie domácnosti alebo nehnuteľnosti.

Prečo treba poznať výluky z poistenia majetku?

Poistenie poskytuje poistníkovi poistnú ochranu pred nepredvídateľnými a nečakanými udalosťami. Kryje rôzne riziká, ktoré sú presne špecifikované v poistných podmienkach a rovnako sú tu špecifikované aj výluky, teda riziká a situácie, na ktoré sa poistka nevzťahuje. V súčasnosti sa v praxi často stáva, že klienti sa svojich nárokov domáhajú veľmi sebaisto a to aj v prípade, keď podľa poistnej zmluvy nemajú nárok na poistné plnenie. S poisťovňami sa neboja súdiť, čo však môže vyústiť v neprospech klienta a následne mu tak vzniknú ďalšie neželané výdavky spojené so súdnym konaním. Takto je to nielen v prípade poistenia majetku, ale aj pri ostatných typoch poistenia, ako je napríklad PZP či havarijné poistenie.

Ide o to, že poistníkovi vznikne nárok na poistné plnenie vtedy, keď príde ku škode za takých podmienok a okolností, aké sú definované v poistnej zmluve. Treba mať na pamäti, že nie každá škodová udalosť je automaticky aj poistnou udalosťou. Ak vaše poistenie nekryje riziko úderu blesku a do strechy vášho domu udrie blesk a spôsobí škodu, nepôjde o poistnú udalosť. Preto je pri výbere a uzatváraní poistenia veľmi dôležité pozorné preštudovanie poistných podmienok. Samozrejme si ich nemusíte pamätať celé naspamäť, je však dobré vedieť, čo vaša poistka kryje a čo nie.

Najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti nájdete online

Výber toho najvýhodnejšieho poistenia majetku nie je taký ťažký, ako sa zdá. Stačí využiť našu porovnávaciu kalkulačku poistenia domu a domácnosti, ktorá vám po zadaní požadovaných údajov porovná všetky dostupné ponuky. Na vygenerovanom prehľade si ľahko a rýchlo prezriete, aké riziká daná ponuka zahŕňa a môžete si tu zobraziť a preštudovať aj poistné podmienky. Okrem toho, že tu nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste, poistenie si ľahko uzatvoríte kompletne online a následne uhradíte poistné. Všetky dôležité dokumenty vám budú doručené na vašu e-mailovú adresu a v prípade, že sa vyskytne nejaký problém alebo sa budete chcieť niečo opýtať, náš zákaznícky servis vám je k dispozícii.

Váš majetok môžete chrániť kvalitným poistením, ktoré si dojednáte pohodlne priamo z domu, a to za tú najlepšiu cenu. Vyskúšajte to aj vy a presvedčte sa, že určite ušetríte.


Doprajte vášmu majetku tú najlepšiu poistnú ochranu. Výhodné poistenie majetku si môžete uzatvoriť kompletne online bez toho, aby ste museli vstať zo stoličky!