pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako sa vyvíja škodovosť na slovenských aj európskych cestách a aké sú najčastejšie príčiny dopravných nehôd?

26.04.2022 | Autor: Eva Majerská

Nehôd na cestách, či už vážnejších alebo menej vážnych, je stále dosť. Hoci má Európa oveľa lepšie štatistiky nehodovosti oproti zvyšku sveta, stále je čo zlepšovať. Práve preto pristúpili aj zástupcovia EÚ k schváleniu rôznych opatrení a smerníc na zlepšenie bezpečnosti na cestách. Ako je na tom Slovensko, čo sa týka štatistiky dopravných nehôd, a aké zmeny nás čakajú?

dopravná nehoda s hasičmi

Na základe prieskumov môžeme zhodnotiť, že počet dopravných nehôd sa na európskych cestách v priebehu rokov 2010 až 2020 znížil o 36 %. Najbezpečnejšie sa pritom jazdí vo Švédsku, ktoré si drží už dlhodobo prvenstvo s najnižším počtom dopravných nehôd. Týmto sa naopak nemôže chváliť Rumunsko, ktoré sa ocitlo na opačnom konci. Zaujímavým údajom môže byť aj fakt, že až 76 % obetí autonehôd sú muži. Pričom táto situácia je v priemere rovnaká vo všetkých európskych krajinách. Či za to môže fakt, že mužov je za volantom celkovo viac alebo to, že v mnohých prípadoch majú agresívnejší spôsob jazdy a viac riskujú, ťažko povedať.

Za ostatné dva roky môžeme ale badať isté znižovanie nehodovosti, čo sa dá pripísať aj celosvetovej pandémii koronavírusu, počas ktorej sa rapídne obmedzila cestná premávka, keďže väčšina ľudí ostávala doma. S postupným uvoľňovaním však musíme počítať aj s istým nárastom škodovosti.

Európska únia prináša novinky

Keďže ide o problém, ktorý sa aj predstavitelia EÚ snažia už dlhšie ovplyvňovať, aj v najbližšom období nám pribudnú opatrenia a nové predpisy týkajúce sa bezpečnosti na cestách. Ešte v novembri 2021 vydali Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118, ktorá obsahuje nové pravidlá pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Tie by mali riešiť viaceré oblasti.

Zlepšenie ochrany obetí po dopravných nehodách

  • Poškodený má byť odškodnený aj v prípade, že jeho poisťovňa skrachuje.
  • Zvýšia sa minimálne poistné limity v PZP pri škode na zdraví na 6,45 mil. eur za dopravnú nehodu (bez ohľadu na počet poškodených) alebo na 1,3 mil. eur na poškodenú osobu. Pri škode na majetku pôjde o limit vo výške 1,3 mil. eur na nehodu bez ohľadu na počet poškodených subjektov.
  • Povinne si budú musieť uzatvoriť zákonné poistenie aj elektrické kolobežky s vyššou hmotnosťou a výkonom (oslobodené ostanú vozidlá do rýchlosti 14 km/h a elektrické bicykle, rovnako aj vozidlá určené na motoristický šport).

Lepšie podmienky pri uzatváraní poistenia

  • Plánuje sa harmonizácia výpisu z histórie poistných udalostí v rámci celej únie. V praxi to bude znamenať, že hoci sa presťahujete do inej členskej krajiny, pri uzatváraní PZP budete mať rovnaký nárok na bonus za bezškodový priebeh (ak taký bude) ako v tej pôvodnej. Tieto informácie by totiž už mali byť dostupné na úrovni celej EÚ.
  • Docieliť sa má jednoduché porovnávanie nielen poistných produktov a cien, ale aj taríf a poistného krytia.

Po schválení Radou EÚ tak majú jednotlivé štáty 2 roky na transpozíciu do svojich národných predpisov, a teda do 23.12.2023.

Ďalšie kroky pre zvýšenie bezpečnosti na cestách

Predstavitelia Európskej únie ďalej vydali uznesenie, ktoré by malo ovplyvniť bezpečnosť cestnej premávky a docieliť nulovú úmrtnosť na európskych cestách do roku 2050. Uvedené uznesenie sa týka obmedzenia rýchlosti v obytných oblastiach na 30 km/h, nulovej akceptácie požívania alkoholu alebo iných návykových látok za volantom a zvyšovania úrovne bezpečnostných prvkov, či už na ceste alebo vo vozidle.

Práve bezpečnostné prvky riešia viaceré predpisy. Jeden, ešte z apríla 2019, určoval povinnosť zdokonaliť až 30 bezpečnostných prvkov na vozidle, ktoré by pomohli zlepšiť situáciu v premávke. Ide napríklad o inteligentnú asistenciu pri rýchlosti, systém núdzového brzdenia či varovanie pred rozptyľovaním vodiča. Tieto považujú odborníci za najdôležitejšie, keďže podľa štatistík až 95 % dopravných nehôd vzniká z dôvodu zlyhania ľudského faktora. Samozrejme, musíme sa potom asi pripraviť aj na to, že len také „bežné vozidlo“ si už nekúpime a vzhľadom na množstvo povinných bezpečnostných prvkov porastie aj jeho cena. Uvidíme, ako sa s týmto popasujú výrobcovia.

Situácia na slovenských cestách z pohľadu množstva dopravných nehôd

Na základe policajných štatistík sme vytvorili prehľadnú tabuľku, kde môžete vidieť celkový počet dopravných nehôd za roky 2021 a 2020 a aj to, o aké nehody išlo. Zaujímavé je, že počet dopravných nehôd sa v roku 2021, v porovnaní s rokom 2020, jeho začiatkom znižoval. Ako sme uviedli už vyššie, pravdepodobne tento stav odzrkadľuje lockdown a to, že väčšina ľudí pracovala z domu. Postupne sa však opatrenia začali uvoľňovať a na cestách bolo viacej áut.

Čo týka územných oblastí, tak rebríčku najvyššieho počtu dopravných nehôd kraľuje Prešovský kraj, a to za každý mesiac roku 2021. Najlepšie z pohľadu nehodovosti je na tom Trenčiansky kraj.

tabuľka škodovosti na Slovensku

TIP: Ak sa náhodou stanete účastníkom kolízie, je dobré vedieť, ako postupovať pri dopravnej nehode. V prvom rade ide, samozrejme, o záchranu života a zdravia, ale dobré je myslieť aj na samotné riešenie škody.

Situácia na slovenských cestách z pohľadu príčin dopravných nehôd

Takmer polovica všetkých dopravných nehôd vzniká na Slovensku z dôvodu porušenia povinnosti vodiča. Za touto príčinou sa však skrývajú viaceré skutky, ktoré upravuje § 4 Zákona o cestnej premávke. Podľa neho sa napríklad musí vodič počas jazdy naplno venovať vedeniu vozidla, musí mať pri sebe platné doklady, brať ohľad na cyklistov, chodcov, jeho vozidlo musí byť spôsobilé na jazdu, aj jeho výhľad dostatočný, aby vedel bezpečne viesť vozidlo a podobne. Veľmi dôležitým pravidlom, ktoré nie každý vodič dodržiava, je šoférovanie s platným vodičským preukazom a len vtedy, ak to nemá zakázané. Uvedený zákon ďalej zakazuje požívanie alkoholu a iných návykových látok, čo sa však rovnako nie vždy dodržiava. Preto sme sa rozhodli upriamiť pozornosť a ukázať aj to, koľko dopravných nehôd stále vzniká dôsledkom alkoholu.

tabuľka príčin škodovosti na Slovensku

Prvotným a najdôležitejším pravidlom pre účastníka cestnej premávky je dodržiavania zákona. Ďalej sa musí správať tak, aby neohrozoval seba ani ostatných účastníkov, musí dodržiavať dopravné značenie a riadiť sa podľa neho, poslúchnuť pokyn alebo výzvu policajta a podobne. Ako je vidieť zo štatistiky, aj toto sú stále problematické veci pre niektorých vodičov.

Zdroj: minv.sk, europarl.eu


Ceny a podmienky PZP si jednoducho a ľahko porovnáte už teraz. V našej online kalkulačke!