pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Problémy so strechou: ako v poisťovni riešiť zatekanie zo strechy a mokré steny?

05.05.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Zatekanie vody po stenách z vrchných poschodí alebo strechy je nočnou morou každého obyvateľa v bytovom dome. Najčastejšie tieto prípady vznikajú, keď jeden sused vytápa druhého, ale iným prípadom je zatekanie do najvrchnejšieho bytu v dome priamo zo strechy. Čo v takom prípade poškodenému uhrádza poisťovňa, z akého poistenia a existujú aj špeciálne pripoistenia strechy?

strecha rodinného domu“ width=

Poistenie nehnuteľnosti a bytového domu

Pri dome je to jednoduché. Môžete si poistiť nehnuteľnosť aj vybavenie domácnosti, táto kombinácia sa všeobecne odporúča uzavrieť v jednom balíku, aby ste mali krytý skutočne všetok majetok. Dôležité je tiež skontrolovať si rozsah rizík.

Pri bytovke väčšinou spoluvlastníci prostredníctvom svojho správcu alebo bytového družstva uzatvárajú poistenie bytového domu, ktoré chráni budovu, jej súčasti a všetky technologické zariadenia v nej, teda aj strechu.

Poisťovňa prepláca škody z nečakaných udalostí

Tu však prichádza tá dôležitejšia otázka. Ak aj máte poistený svoj byt a bytový dom, poisťovňa vám škodu zo zatekajúcej strechy, pri ktorom vám vlhnú steny a schádza omietka, nemusí uznať. Poistenie nehnuteľnosti a aj poistenie bytového domu sa totiž vzťahuje na nečakané udalosti, ako sú živly, kam spadajú silné víchrice, búrky a výdatné zrážky. Ak vám do bytu na vrchnom poschodí pravidelne zateká, a to aj pri obyčajnej búrke alebo silnejšom daždi, znamená to, že strecha už nezvláda plniť svoju funkciu a vyžaduje opravu. V takomto prípade vám poisťovňa s vysokou pravdepodobnosťou škody nenahradí a vec by ste mali riešiť so správcom bytového domu, aby čím skôr došlo k oprave strechy.

Vyskytli sa tiež prípady, kedy práve počas opravy strechy bytového domu došlo k zatečeniu bytov. V tomto prípade je zodpovedný zhotovovateľ opravy, ktorý by mal mať poistenie zodpovednosti za škodu. V prípade, že ju nemá, ale majiteľ bytu má poistenie nehnuteľnosti, poisťovňa môže škodu majiteľovi uhradiť a následne si ju vymáhať od vykonávateľa opravy strechy.

Naopak, v prípade, že vo vašej lokalite dôjde k živelnej udalosti, ako je silná búrka s vetrom, pri ktorej dôjde k poškodeniu strechy a zatečeniu vašich múrov, škodu poisťovňa uhradí z poistenia bytového domu. Je dobré sa počas domových schôdzí zaujímať o to, akú podobu majú poistné zmluvy na bytový dom. Zodpovedný správca bytového domu by sa mal pravidelne zaujímať o aktualizáciu poistnej zmluvy, aby nebola stavba podhodnotená a aby v zmluve boli pokryté všetky potrebné riziká.

Rovnaký princíp platí aj v prípade rodinných domov.  Vysvetľuje odborník na poistenie, Vladimír Cvik: „Strecha je neoddeliteľnou a pevnou stavebnou súčasťou každého rodinného domu. Na krytie poškodení samotnej strechy či škôd z nich vyplývajúcich je potrebné si uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti. Upozorňujem, že nie je možné strechu poistiť samostatne, taktiež nie sú v ponuke žiadne špeciálne pripoistenia pre túto časť stavby. Preto pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti sa do poistnej sumy započítava aj hodnota strechy.“

Pri poškodení hnuteľného majetku, ktorý máte vnútri domu, keď napríklad kvapkajúca voda cez poškodenú strechu zničí elektroniku, si uplatníte náhradu z poistenia domácnosti. Zaujímavým prípadom je tiež zatečenie stien vplyvom topenia väčšieho množstva snehu. Pri silnom snežení môžu mať problém najmä ploché strechy: vezmite si napríklad, že na meter štvorcový strechy je pri 20 centimetrovej pokrývke snehu vyvíjaný tlak pod váhou až 200 kilogramov. Hrozí nielen preťaženie, ale aj náhle roztopenie snehu a zatekanie cez strechu do vnútra. Pozor však aj v tomto prípade na podmienky zmluvy. Ak máte krytie tohto rizika, poisťovne vyžadujú adekvátnu údržbu strechy a predvídanie škodovej udalosti. Znamená to, že ak necháte sneh roztopiť bez toho, aby ste sa pokúsili ho zo strechy odhádzať, môže vám poisťovňa plnenie zamietnuť. Vo všetkých prípadoch, kedy hrozí zatečenie strechy, skrátka odporúčame urobiť všetko pre to, aby k škodám vôbec nedošlo.


Poistite svoj dom či byt výhodne a pohodlne. Porovnajte si ceny poistenia nehnuteľnosti a domácnosti a uzatvorte si ideálnu poistku kompletne online