pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Oprava vozidla po nehode je možná už len v autorizovanom servise

01.02.2022 | Autor: Eva Majerská

Poškodené vozidlo v dôsledku dopravnej nehody už musí byť opravené v autorizovanom servise. Upravuje to novela zákona o prevádzke vozidiel platná od 1.1.2022. Aké ďalšie povinnosti sú majitelia vozidiel povinní dodržať a prečo prišlo k zmene? Dôležité informácie o tejto povinnosti vám prinášame v článku.

detail otvorenej kapoty a automechanika

Vláda schválila novelu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke najmä z dôvodu zachovania bezpečnosti na cestách. Rovnako totiž ako nezodpovední vodiči jazdiaci vysokou rýchlosťou alebo nebezpečnou jazdou sú rizikové aj vozidlá nezodpovedajúce dobrému technickému stavu. Práve preto sa zodpovední rozhodli toto riziko obmedziť.

Novela rieši najdôležitejšie časti vozidla ovplyvňujúce bezpečnosť v premávke

Ak sa vozidlo stane predmetom dopravnej nehody (či už s iným vozidlom, alebo ide napríklad o stret s divou zverou), pri ktorej sa poškodí, musí byť opravené v autorizovanom alebo nezávislom servise. Vzťahuje sa to však len na vozidlá kategórie M1 a N1 vyrobené od roku 2005, pričom sú aj stanovené časti vozidla, ktorých sa má oprava týkať, a to:

 • zavesenie kolies;
 • deformačné zóny;
 • systémy airbagov;
 • riadenie a
 • brzdy.

Z tohto zoznamu jasne vyplýva, že ide o dôležité oblasti vo vozidle, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú celkovú bezpečnosť. Uvádzame aj priamo citáciu zo zákona, konkrétne § 45, odst. 1, písm. d) bod 1 a 2:

„Prevádzkovateľ vozidla je povinný

d) vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ako sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, na vlastné náklady podrobiť vozidlo

 1. odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni; platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005,
 2. technickej kontrole mimo ustanovených lehôt.“

Zdroj: Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Oprava vozidla po nehode nestačí, nasleduje technická kontrola

Po takejto oprave vozidla je nutné absolvovať technickú kontrolu, ktorá potvrdí, že oprava bola vykonaná potrebným spôsobom a môže tak vrátiť auto do prevádzky. Automaticky je totiž pri poškodení hlavných častí pozastavená jej platnosť. Prevádzkovateľovi plynie lehota 180 dní, do kedy musí absolvovať opravu vozidla a novú technickú kontrolu. Ak sa tak nestane alebo vozidlo kontrolou neprejde, musí byť dočasne vyradené z evidencie.

Zákon určuje aj pravidlá pre samotným servis. Musia byť splnené tieto podmienky:

 • Autorizovaný alebo nezávislý servis.
 • Musí mať prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla.
 • Na opravu využíva potrebné technické vybavenie.
 • Servis vydá tlačivo o danej oprave, ktoré je potrebné pre absolvovanie technickej kontroly.
 • Musí archivovať dokumentáciu o vykonaných opravách po dobu 5 rokov (najmä informácie o opravách, údržbe a spôsobe realizovanej opravy, ďalej doklady o náhradných dieloch).
banner PZP s maskotom

Čo môžeme očakávať v praxi?

Hoci sa táto novinka javí ako bezproblémová, pre niektorých môže znamenať viacero nevýhod. Oprava starších vozidiel v autorizovaných servisoch môže byť totiž drahšia ako oprava doma, prípadne u známeho „domáceho automechanika“.

Obmedzia sa tak aj prípady, kedy si poškodený uplatnili škodu v poisťovni, napríklad z PZP, a následne si dali auto opraviť lacnejšie u známeho, ktorý však nemal autorizovaný servis. Takéto riešenia boli, najmä pri starších vozidlách, bežné. Aktuálne to ale už možné nebude.

Ďalším dôvodom, pre ktorý by mali majitelia vozidiel túto novinku dodržiavať, sú aj sankcie. Okrem toho, že nedostanú potrebné dokumenty pre technickú kontrolu, hrozia nemalé výšky pokút, a to:

 • od 1 000 do 30 0000 € prevádzkovateľovi vozidla a
 • od 1 000 do 10 000 € domácemu automechanikovi.

Všetky tieto nové podmienky sa dejú v záujme bezpečnosti v cestnej premávke. Na základe STK musí byť jasné, že potrebná oprava po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti bola vykonaná autorizovaným servisom. V prípade poškodenia vozidla v inej súvislosti je aj naďalej možná oprava vo vlastnej réžii, resp. domácim automechanikom. Na druhej strane je však otázka, do akej miery je možné súčasné moderné autá opravovať takýmto spôsobom, ak automechanik nedisponuje potrebným vybavením a systémami pre diagnostiku vozidla.


Viete, ako správne postupovať v prípade dopravnej nehody?