0850 555 000

PO-PIA: 08:00-17:00

Nové pravidlá v poistení majú chrániť spotrebiteľa

27.07.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Poslanci v Európskom parlamente sa po dvoch rokoch diskusií dostali konečne k zhode. Smernica nových pravidiel pre distribúciu a uzatváranie poistenia by mala byť po septembrovom plenárnom zasadnutí schválená a do účinnosti zavedená v polovici roka 2017. Čo to bude znamenať v praxi? 

Väčšia transparentnosť a vyššia úroveň služieb

Podľa tlačovej správy, ktorú 1. júla uverejnila Európska komisia na svojej webovej stránke, by nové pravidlá mali zlepšiť spôsob predaja poistných produktov, a to najmä smerom ku klientom. Podľa slov európskeho komisionára Jonathana Hilla by spotrebitelia mali mať pri kúpe poistných produktov prospech najmä z ich väčšieho výberu a tiež z prístupu k podrobnejším informáciám.

Predajcovia a sprostredkovatelia poistných produktov budú musieť byť po novom viac transparentní. Netýka sa to len cien a poplatkov za ponúkané produkty, ale aj základných údajov o poistení. Informačná povinnosť by mala spočívať v sumarizovaní základných poistných údajov v štandardizovanom dokumente. Ten by mal obsahovať údaje ako druh a rozsah poistenia, poistné krytie, výnimky v poistení či dĺžka trvania poistnej ochrany, a mal by byť spotrebiteľom prístupný ešte pred uzatvorením poistenia. Doteraz toto pravidlo platilo len pre životné poistenie a poistenie ponúkané cez sprostredkovateľov. Po novom ho Európska únia chce zaviesť aj pre všetky ostatné produkty neživotného poistenia, pričom by malo platiť tak pre sprostredkovateľov, ako aj samotné poisťovne. Cieľom je zníženie počtu prípadov, kedy si klient kúpil produkt, ktorý nespĺňal jeho potreby.

Poisťovací agenti budú musieť po novom informovať svojich klientov aj o tom, či nimi ponúkané poistné produkty patria jednej alebo viacerých poisťovniam, a akú províziu za ich predaj dostávajú. Nová smernica Európskej únie tiež určuje právo klienta zakúpiť si produkt alebo službu bez nutnosti platenia doplnkového poistenia. Momentálne nie je možné zakúpiť si napríklad predávané vozidlo bez toho, aby klient nemusel hradiť aj za doplnkové poistenie tohto vozidla, ktoré je zahrnuté v jeho konečnej cene. Podľa správy Európskej komisie by tieto nové pravidlá mali vyžadovať od predajcov a sprostredkovateľov poistenia väčšiu zodpovednosť, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k zlepšeniu zdravej hospodárskej súťaže.