pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Chráni smernica o distribúcii poistenia viac spotrebiteľov alebo poisťovne?

05.01.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Pri uzatváraní akéhokoľvek poistenia vstupujú do vzťahu dva subjekty, jedným je poisťovňa a druhým je spotrebiteľ, teda klient. Tieto vzťahy majú presne definované podmienky, ktorými sa musia obe strany riadiť. V tomto článku vám priblížime, o aké pravidlá ide a čo je ich cieľom.

podpisovanie dokumentov

Európsky parlament sa otázkou regulácie a kontroly poskytovania poistných produktov zaoberal už v roku 2015. Výsledkom rôznych prieskumov, analýz a rokovaní je Smernica o distribúcii poistenia.Táto smernica bola skompletizovaná v roku 2016 a začala sa uplatňovať od 1. októbra 2018. Je vypracovaná s cieľom zlepšiť spôsob predaja poistných produktov, a to najmä smerom ku klientom. Podľa slov európskeho komisára Jonathana Hilla by spotrebitelia mali mať pri kúpe poistných produktov prospech najmä z ich väčšieho výberu a tiež z prístupu k podrobnejším informáciám. Zároveň by im nové pravidlá, ktoré smernica o poistení priniesla, mali zabezpečiť lepšiu ochranu v celom procese kúpy a využívania poistných produktov.

Dôležitá je transparentnosť a vysoká úroveň služieb

Predajcovia a sprostredkovatelia poistných produktov musia klásť veľký dôraz na dostupnosť informácií. Netýka sa to len cien a poplatkov za ponúkané produkty, ale aj základných údajov o poistení. Ich hlavná informačná povinnosť spočíva v sumarizovaní základných poistných údajov v štandardizovanom dokumente. Ten obsahuje údaje ako druh a rozsah poistenia, poistné krytie, výluky z poistenia či dĺžka trvania poistnej ochrany a musí byť spotrebiteľom prístupný ešte pred uzatvorením poistenia. Tento dokument je známy ako Všeobecné poistné podmienky a klientom je prízvukované, aby si ho pred uzatvorením poistenia dôsledne preštudovali. Vďaka tomu sa vyhnú tomu, aby si kúpili produkt, s ktorým nebudú spokojní.

banner PZP s maskotom

Vyššie spomenutá smernica Európskej únie tiež určuje právo klienta zakúpiť si produkt alebo službu bez nutnosti platenia doplnkového poistenia. Mnohí možno nevedia, že pred uvedením týchto pravidiel nebolo možné zakúpiť si napríklad predávané vozidlo bez toho, aby klient nemusel platiť aj za doplnkové poistenie, ktoré bolo zahrnuté v jeho konečnej cene. Podľa správy Európskej komisie by tieto pravidlá mali vyžadovať od predajcov a sprostredkovateľov poistenia väčšiu zodpovednosť, čo by v konečnom dôsledku malo podporiť zdravú hospodársku súťaž. Tá v mnohých prípadoch vedie k ponuke vysokokvalitných produktov a služieb a tiež výhodným cenám.

Dobré vedieť: Kompletné znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o distribúcii poistenia nájdete na tomto odkaze.

Smernica má za cieľ klientov chrániť, nie zvýhodňovať

Vyššie sme vám vysvetlili, že pravidlá, ktoré sú definované v tejto smernici, majú spotrebiteľov predovšetkým chrániť pred nekalými praktikami. Zároveň majú pomôcť tomu, aby si kúpili taký produkt, ktorý spĺňa ich požiadavky. Je však dôležité poznamenať, že ako poisťovne, tak aj klienti majú nielen svoje práva, ale aj povinnosti a musia dodržiavať určité podmienky. Niektoré sú dané zákonom, iné určujú samotné poisťovne vo svojich Všeobecných poistných podmienkach. Klienti sa môžu spoľahnúť na to, že sú z hľadiska práva chránené ich záujmy. Musia však rešpektovať pravidlá, s ktorými súhlasili pri uzatvorení poistnej zmluvy. Napríklad pri výpovedi poistenia je potrebné dodržať stanovené lehoty, v prípade poistnej udalosti by poistníci mali postupovať podľa stanovených postupov, predložiť poisťovni potrebné dokumenty a pod..

TIP: Neviete, ako zmeniť alebo akým spôsobom vypovedať poistnú zmluvu PZP, havarijného poistenia či inej neživotnej poistky? V tomto článku nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete.

Ako si vybrať najvýhodnejšie poistenie?

Teraz už viete, že ako klient, ktorý si kupuje a využíva poistný produkt, ste chránený. Pri výbere akejkoľvek poistky je však dobré dodržať nasledujúce zásady, vďaka ktorým si vyberiete takú ponuku, ktorá najviac zodpovedá vašim požiadavkám.

  • Vždy si porovnajte ponuky od viacerých poisťovní. Všímajte si nielen cenové rozdiely, ale aj ostatné tribúty každej poistky, ako sú poistné limity, výluky, výška spoluúčasti, celkový rozsah poistky a pod..
  • Zvážte, aké pripoistenia v rámci PZP, poistenia nehnuteľnosti a domácnosti či iného typu poistenia potrebujete. Poisťovne ponúkajú aj poistné balíky a rôzne varianty poistenia s kombináciou doplnkových poistení za zvýhodnenú cenu.
  • Značka poisťovne vám tiež môže pomôcť pri rozhodovaní. Nedajte sa nalákať na pútavé slogany a masívne kampane. Dohľadajte si recenzie na daného poisťovateľa a preštudujte si jeho produktové portfólio. Pri uzatvorení viacerých poistení od tej istej poisťovne môžete získať zľavu.
  • Ak niečomu v poistných podmienkach nerozumiete alebo máte otázky, neváhajte kontaktovať sprostredkovateľa poistenia alebo priamo poisťovňu.
  • Oboznámte sa s možnosťami, ktoré máte v prípade, keď nie ste spokojný s prístupom poisťovne. Na Slovensku vám môžu pomôcť rôzne inštitúcie.


Hľadáte najlacnejšie cestovné poistenie, PZP či inú poistku? U nás ste na správnom mieste! Uzatvorte si poistenie, ktoré hľadáte za najlepšiu cenu ešte dnes!