pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prečo by ste si vždy mali prečítať všeobecné poistné podmienky?

28.10.2022 | Autor: Katarína Zelinková

V dnešnej rýchlej dobe nemá nikto čas na čítanie dlhých textov. Platí to hlavne pre tie, ktoré sú veľmi dlhé a komplikované. V niektorých prípadoch vás však úspora času, ktorý by ste strávili čítaním, môže vyjsť veľmi draho.

muž za počítačom s papierom v ruke

Je veľký rozdiel v tom, či si neprečítate návod na zostavenie skrine, než keď nevenujete pozornosť podmienkam v akomkoľvek právnom dokumente. Či už ide o pracovnú, úverovú, poistnú alebo akúkoľvek inú zmluvu, vždy si prečítajte, aké máte práva a povinnosti. My sa v tomto článku zameriame na poistné zmluvy a vysvetlíme vám, čo si v nich treba všímať a čo robiť, ak niečomu nerozumiete.

Nové PZP, havarijné poistenie, či poistenie majetku alebo na dovolenku, môžete mať doslova za pár minút. Samotné dojednanie poistenia je skutočne rýchla a ľahká záležitosť, ktorú zvládne naozaj každý. Treba však vždy myslieť na to, že ide o komplexný produkt, ktorého súčasťou sú všeobecné poistné podmienky. Reč je o dokumente, ktorý môže mať v niektorých prípadoch desiatky strán, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe.  Samotný rozsah tohto dokumentu napovedá, že obsahuje veľa dôležitých a užitočných informácií. Nemusíte ich vedieť všetky naspamäť, je však dobré si ich prečítať aspoň raz. Tento doklad si starostlivo uschovajte, aby ste sa k nemu mohli kedykoľvek vrátiť.

Čo všetko zahŕňajú všeobecné poistné podmienky?

Tento dokument musí predovšetkým obsahovať informácie o rozsahu poistenia, ktoré ste si dojednali. Bez problémov by ste tu mali nájsť aj údaje o limitoch vašej poistky a územnej platnosti. Tiež tu nájdete aj bližšiu definíciu poistných balíkov či ďalších dojednaní, ktoré rozširujú platnosť všeobecných poistných podmienok. V neposlednom rade tu sú presne definované výluky daného poistenia. Aj ak by ste si poistné podmienky vôbec neprečítali, časti o základnom rozsahu a výlukám určite venujte pozornosť. Výnimky z poistného plnenia by mal poznať každý poistník v prípade akéhokoľvek poistenia, ktoré si uzatvoril. V praxi sa často stáva, že výsledok šetrenia poistnej udalosti je pre klientov sklamaním, pretože vzniknutá škoda patrí do výluk z ich poistenia a poisťovateľ ju tým pádom neuhradí. Preto je dobré vedieť, kedy na poistné plnenie máte nárok a kedy nie. Veľakrát sú vo výlukách škody spôsobené po vplyvom alkoholu alebo z nedbalosti. Nejeden klient sa však v otázke poistenia spolieha na to, že ho bude chrániť aj vtedy, keď sa bude správať nezodpovedne. Poistná ochrana sa však vzťahuje predovšetkým na nepredvídateľné a nečakané udalosti, pri ktorých prišlo ku škode na majetku alebo zdraví.

Dôležité je poznať aj svoje povinnosti

Uzatvorením poistnej zmluvy vznikajú obom stranám, teda klientovi aj poisťovni, určité povinnosti. V prípade klienta ide napríklad o povinnosť uhradiť poistné do dátumu splatnosti, oznámiť poisťovateľovi zmenu kontaktných údajov a pod..

Poisťovňa má zasa povinnosť  vyplatiť poistné plnenie v prípade, že boli splnené všetky stanovené podmienky. Ďalej je povinná začať objektívne šetrenie poistnej udalosti bez zbytočného odkladu, náležite poškodeného informovať o dôvodoch zníženia či odmietnutia poistného plnenia a pod..

Všetko o poistnom plnení

Ďalším dôležitým bodom vo všeobecných poistných podmienkach sú informácie o náhrade škody, resp. o poistnom plnení. V tejto časti poisťovňa informuje klienta o spôsoboch, ktorými môže poistnú udalosť nahlásiť, aké dokumenty a záznamy je potrebné predložiť a aké sú lehoty na nahlásenie vzniknutej škody.

Čo treba vedieť o poistnej zmluve

Súčasťou všeobecných poistných podmienok sú aj informácie o poistnej zmluve. Do tejto kapitoly je dobré nahliadnuť preto, aby ste mali prehľad o tom, kedy vaše poistenie začalo platiť a ako dlho bude jeho platnosť trvať. Tiež tu nájdete aj presne definované podmienky ukončenia poistky, teda kedy a akou formou je možné podať výpoveď poistenia.

Slovník poistných pojmov

Tradičnou súčasťou tohto dokumentu je aj zoznam poistných pojmov s vysvetleniami. Do tejto časti nahliadnite vždy, keď si nebudete istý, čo konkrétny pojem znamená. Často sa stáva, že si niektoré poistné termíny klienti zle vysvetlia alebo si pomýlia významy. Možné je aj to, že poisťovňa si niektoré pojmy vyloží inak, alebo ich môže mať jemne upravené podľa vlastných podmienok. Môže ísť napríklad o zoznam rizikových športov, ktorý u každého poisťovateľa iný, tiež o definíciu skupiny či rodiny. Keď budete presne vedieť, čo jednotlivé výrazy znamenajú, pomôže vám to lepšie sa orientovať v celej problematike poistenia.

banner PZP s maskotom

Ďalšie informácie

Súčasťou všeobecných poistných podmienok môžu byť aj rôzne rady a tipy pre klientov. Napríklad v prípade povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia uvádzajú niektorí poisťovatelia tu tipy pre bezpečnú jazdu a správnu údržbu vozidla. Pri poistení domu a domácnosti zasa môžu hovoriť o zabezpečení bytu, domu a vedľajších stavieb.

Tiež v tomto dokumente môžete nájsť zoznam otázok, ktoré sa klienti najčastejšie pýtajú spolu s odpoveďami. Samozrejmosťou sú aj všetky kontaktné údaje vašej poisťovne, ktoré sú tu spísané na jednom mieste.

Dlhé roky všeobecné poistné podmienky predstavovali dokument s nahusteným textom, plný odborných termínov, v ktorom bolo ťažké sa zorientovať. V súčasnosti sa poisťovne snažia toto tlačivo spracovať tak, aby bolo pre klientov čo najzrozumiteľnejšie. Dbajú nielen na správnosť údajov, ale aj zaujímavé grafické a textové spracovanie. Niektoré informácie môžu mať vypracované aj vo forme infografiky, napríklad keď ide o postup pri poistnej udalosti.

Vždy nájdete odpoveď na svoju otázku

Samozrejme, že čítanie poistných podmienok nepatrí medzi tie najzáživnejšie činnosti. Robíte to však pre seba, pretože sa dozvedáte viac o poistnom produkte, ktorý ste si zakúpili. Takto presne zistíte, aké máte práva a povinnosti, kedy vám vzniká nárok na poistné plnenie, aké sú výluky z poistenia a mnohé ďalšie dôležité informácie. V prípade poistnej udalosti tak budete vedieť, čo robiť a tiež budete mať aspoň približnú predstavu o tom, čo vás čaká pri jej následnom šetrení. Preto nebude na škodu, keď si všeobecné poistné podmienky pozorne preštudujete a v prípade potreby sa k nim vrátite.

Ak by ste v nich nenašli informáciu, ktorú potrebujete, vždy sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis, ktorý vám je k dispozícii úplne zadarmo. Ďalšou možnosťou je asistenčná služba vašej poisťovne, ktorá je dostupná nonstop.


Hľadáte najlacnejšie PZP, cestovné poistenie, či poistenie bytu a domácnosti? Využite naše porovnávacie kalkulačky a zaručene ušetríte!