pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kedy zmeniť a kedy vypovedať poistnú zmluvu?

12.11.2020 | Autor: Eva Majerská

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, či si uzatvorené poistné zmluvy vyžadujú po nejakom čase aktualizáciu? Čo je potrebné robiť, ak sa zmenia vaše údaje? Poradíme vám, kedy riešiť úpravu a kedy je potrebná výpoveď poistnej zmluvy.

otáznik

Najbežnejšie prípady úprav v poistných zmluvách

Pre každú poistnú zmluvu sú nevyhnutné údaje o poistníkovi či poistenej osobe. Zadávajú sa najčastejšie osobné údaje, trvalé bydlisko a kontaktné údaje. Určite sa však aj vám stalo, že sa niektoré z nich v priebehu času zmenili. Či už išlo o presťahovanie na inú adresu a z toho vyplývajúcu zmenu občianskeho preukazu, či zmenu e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Aby mali poisťovne k dispozícii vždy aktuálne údaje, je potrebné takéto zmeny nahlásiť. Vo svojich poistných podmienkach uvádzajú presné prípady, kedy má poistený povinnosť oznámiť zmenu. Existuje viacero spôsobov, ako to možno urobiť. Klienti môžu poisťovňu informovať telefonicky, osobne alebo môžu využiť e-mailovú komunikáciu či rôzne aplikácie. Záleží od poisťovní, čo konkrétne ponúkajú.

Aktualizácia parametrov poistnej zmluvy

Podstatným údajom pri uzatváraní poistnej zmluvy je poistná suma. Niektoré typy poistenia však chápu jej stanovenie rôzne. Napr. pri PZP sú zákonom určené minimálne limity poistného krytia, ktoré sa môžu upraviť len na základe zákona. Klienti si však môžu vybrať, či si uzavrú PZP so základnými limitmi alebo niektoré z vyšších balíkov, ktoré často obsahujú aj niečo navyše.

Iný prípad je pri havarijnom poistení, kde sa automaticky počíta so znižovaním trhovej hodnoty vozidla v priebehu trvania poistenia, čo ovplyvňuje prípadné poistné plnenie. Z tohto dôvodu sa pre staršie vozidlá havarijnú poistku ani neoplatí riešiť.

V týchto dvoch prípadoch sa o aktualizácii poistných súm v zmluve hovoriť nedá.

Poistenie, pri ktorom je však riešenie poistnej sumy viac ako výhodné, je poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Keďže sa trh s realitami neustále hýbe, hýbu sa aj hodnoty. Ak si teda pri kúpe bytu uzatvoríte poistku s poistnou sumou, napr. 120 000 €, je možné, že po 5 rokoch už táto hodnota nebude identická. Preto je dobré sledovať, ako sa ceny menia a v prípade výraznejšej zmeny, poistnú zmluvu aktualizovať. Poisťovne pri nehnuteľnostiach používajú pre tento prípad indexáciu poistnej sumy, čiže automatické prehodnocovanie podľa realitného trhu. Na základe toho sa upraví aj výška poistného. V niektorých poisťovniach si môžete indexáciu zvoliť, niektoré ju uplatňujú automaticky.

Úprava poistnej zmluvy sa odporúča aj v prípade rekonštrukcie, kedy môže nehnuteľnosť nabrať na hodnote aj desiatky tisíc eur. Najmä pri rozsiahlejších úpravách starších domov. Ak sa pýtate, prečo je to dôležité, odpoveď je jasná. Poistná suma odráža maximálnu výšku poistného plnenia.

  • Ak máte stanovenú poistnú sumu, ktorá nezodpovedá aktuálnej hodnote vášho majetku, vystavujete sa riziku podpoistenia. V prípade vzniku poistnej udalosti vám nebude preplatená taká hodnota, akú by ste mohli získať pri prehodnotení poistnej zmluvy.
  • Ak máte naopak nadhodnotenú poistnú sumu, platíte zbytočne vysoké poistné.

Z tohto dôvodu je ideálne mať poistné sumy, či už na nehnuteľnosť alebo domácnosť, stanovené v čo najreálnejšej výške. Samozrejme, to neznamená, že každý rok budete poistnú zmluvu upravovať. Je to potrebné len pri skutočne zásadných zmenách.

Kedy je možná zmena a kedy výpoveď poistnej zmluvy?

I keď veľkú časť pravidiel poisťovní určujú príslušné zákony, niektoré podmienky majú poisťovne špecifikované rôzne, a to vo svojich poistných podmienkach. Zároveň závisí aj od druhu poistenia. Je preto dobré overiť si, kedy je možné upraviť len potrebné údaje v zmluve a kedy je nutné zmluvu vypovedať a uzatvoriť novú.

Takýto rozdiel nastáva napríklad pri poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Je viacero prípadov, ktoré môžu nastať a poisťovne ich riešia rôzne. Môžete zmeniť zamestnávateľa, prestúpiť na inú pozíciu, výrazne sa vám upraví plat alebo začnete využívať služobné motorové vozidlo. Sú poisťovne, ktoré to riešia len úpravou v poistnej zmluve, ale sú aj také, pre ktoré sú to dôvody na zánik zmluvy. Všetky tieto podmienky sú však uvedené v poistných podmienkach danej poisťovne. Ak budete zmluvu rušiť a uzatvárať novú, môže sa stať, že po vyhodnotení nových údajov získate výhodnú ponuku inde a budete chcieť aj zmeniť poisťovňu.

Nie je na tom ale nič zložité. Výpoveď poistnej zmluvy si viete jednoducho vygenerovať alebo stiahnuť na našej stránke. V prípade, že by ste potrebovali zmeniť alebo aktualizovať údaje, môžete nás kontaktovať a my vám poradíme najlepší spôsob.

S každou vašou požiadavkou alebo situáciou vyžadujúcou si nejaké riešenie SME TU PRE VÁS!