pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Dostali ste napomenutie alebo pokutu za prekročenie rýchlosti?

26.09.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Keď vodič nedodrží maximálnu povolenú rýchlosť a zastavia ho policajti, nemusia mu v každom prípade dať pokutu. Nezodpovedný motorista môže dostať iba napomenutie. Viete, kedy policajti udeľujú iba napomenutie a kedy sankciu?

auto na ceste v meste

Inštitút napomenutia za prekročenie rýchlosti je u nás v platnosti už 10 rokov. Spočíva v tom, že ak vodič prekročí maximálnu povolenú rýchlosť maximálne o 6 km/h a zastavia ho dopravní policajti, nebudú ho sankcionovať, ale dostane napomenutie. Udelenie napomenutia znamená, že vodič síce porušil pravidlá cestnej premávky, avšak v menšej miere. Preto je len upozornený s pripomenutím, že najvyššiu povolenú rýchlosť treba dodržiavať. V opačnom prípade vystavuje riziku nielen seba, ale aj ostatných vodičov. V tom lepšom prípade môže za nerešpektovanie stanovenej rýchlosti dostať pokutu, v tom horšom môže spôsobiť dopravnú nehodu.

TIP: Zaujíma vás, ako sa vyvíja škodovosť u nás v Európe? Prečítajte si náš článok, kde sa venujeme tejto problematike. Dozviete sa aj, aké sú najčastejšie príčiny dopravných nehôd a ďalšie zaujímavé informácie.

Tresty pre vodičov sú od tohto roka prísnejšie

Začiatkom apríla schválil parlament návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá prináša sprísnenie trestov za rôzne priestupky pri šoférovaní. Vodiči, ktorí opakovane prekračujú najvyššiu povolenú rýchlosť, budú trestaní naozaj prísne. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti najmenej o 50 km/h a pri jazde mimo obce minimálne o 60 km/h bude považované za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Ak sa vodič dopustí troch priestupkov, ktoré možno považovať za závažné počas 12 mesiacov, neminie ho nielen pokuta, ale aj ďalšie opatrenia. Bude povinný absolvovať napríklad prešetrenie psychickej alebo zdravotnej spôsobilosti, doškolenie v autoškole či preskúmanie odbornej spôsobilosti. K zmene výšky sankcií neprišlo. Pokuta na mieste môže byť vodičovi udelená najmenej 10 eur a najviac 800 eur.

Pozor na telefonovanie za volantom

Po novom siahnu hlbšie do vrecka tí vodiči, ktorí zvyknú telefonovať za volantom. Obsluhovanie mobilného telefónu sa podľa novely zákona zaraďuje do kategórie závažných porušení pravidiel cestnej premávky. Zároveň bola zvýšená horná hranica sankcií v blokovom konaní zo 100 na 150 eur. V riadnom konaní mohli vodiči predtým dostať pokutu najviac 200 eur, teraz 300 eur. Policajti tiež budú oprávnení uložiť motoristovi za tento priestupok zákaz vedenia motorového vozidla. Aj toto porušenie sa bude rátať medzi závažné priestupky, pri ktorých platí, že ak sa ich počas 12 mesiacov vodič dopustí trikrát, následne sa bude musieť podrobiť opatreniam, ktoré sme spomenuli vyššie. Upozorňujeme, že uvedené zmeny sa netýkajú používania systému handsfree počas šoférovania.

banner PZP s maskotom

Tvrdšie tresty majú priniesť vyššiu bezpečnosť na cestách

K sprísneniu trestov za tieto priestupky prišlo za účelom zvýšenia bezpečnosti na našich cestách. Počet dopravných nehôd z roka na rok stúpa, pričom veľmi častou príčinou kolízií je práve obsluha mobilného telefónu za volantom alebo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Posledná novela zákona o cestnej premávke síce priniesla prísnejší režim, zodpovední vodiči však vedia, že pokutám a iným komplikáciám sa dá ľahko vyhnúť. A to tak, že budú dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

V prípade nehody pomôže PZP alebo havarijné poistenie

Ako sme spomenuli, pokutám sa dá vyhnúť. Nie vždy sa však dá vyvarovať dopravnej nehode. Do cesty vám môže vbehnúť divá zver, môžete dostať šmyk alebo prejsť cez výtlk. Ovplyvniť sa nedá ani počasie a okolité prostredie, takže živelná udalosť môže vaše auto tiež poškodiť. V týchto a mnohých ďalších situáciách vám pomôže poistenie auta. Povinné zmluvné poistenie, ktoré musí mať každý vodič, vás podrží, keď spôsobíte škodu tretej osobe a vďaka pripoisteniam budete krytý aj pred živlami, výtlkmi, pri rozbití čelného skla alebo zrazení divej zveri. Rozšírenie poistnej ochrany v rámci PZP sa odporúča najmä pre také vozidlá, ktoré nie sú havarijne poistené. Ak jazdíte na automobile, pre ktoré sa havarijné poistenie oplatí, zvážte uzatvorenie aj takejto poistky. Svojmu vozidlu tak zabezpečíte komplexnú poistnú ochranu.


Porovnajte si ceny PZP aj havarijného poistenia v jednej kalkulačke a uzatvorte si obidve poistenia naraz!