0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Dostali ste napomenutie za prekročenie rýchlosti?

01.07.2012 | Autor: Netfinancie.sk

Prekročili ste rýchlosť a dostali ste „len“ napomenutie? Mali ste šťastie. Napomenutie je akýmsi „predkrokom“ pokuty. Čo to znamená?

Nielen, že od 1.júla 2012 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, a tak nám na cesty pribudla objektívna zodpovednosť či povinnosť poisťovní informovať o novej výške poistného pre PZP na nasledujúce obdobie, ale nám narástli aj výšky pokút. Vodiči si tak za niektoré priestupky priplatia, za niektoré navyše prídu o svoje vodičské preukazy. Tieto sprísnené pravidlá sú najmä z dôvodu zvyšujúceho sa počtu dopravných nehôd, najmä pri vysokých rýchlostiach či požití alkoholu. Novelou zákona sa tak štát snaží znížiť negatívnu bilanciu a znížiť počet dopravných nehôd. Rozdiel nie je iba vo výškach pokút, ale pribudlo aj tzv. napomenutie. Čo presne znamená?

Napomenutie za prekročenie rýchlosti

Ak prekročíte maximálnu povolenú rýchlosť o max. 6 km/h budete dopravným policajtom zastavení a napomenutí. Neznamená to ešte žiadnu sankciu, ani pokutu, ale akýsi varovný prst, že ste istým spôsobom porušili pravidlá cestnej premávky, i keď v menšej miere. Dôvodom tohto inštitútu napomenutia je najmä snaha pozitívne ovplyvňovať dopravnú nehodovosť a čo najrýchlejšie riešiť priestupky aj s ich právnym následkom. Napomenutie je tak tým správnym riešením, pretože predstavuje výchovné opatrenie pri priestupkoch s najmenšou závažnosťou. A tak nastupuje tam, kde predtým nebolo žiadne upozornenie a malé prekročenie rýchlosti sa neriešilo. Takto budú vodiči napomenutí a upozornení na to, že maximálnu povolenú rýchlosť treba dodržiavať. Ak tak neurobia a dopustia sa už vyššieho priestupku, aj pokuty zaň budú oveľa vyššie.