pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Časté chyby pri podaní výpovede PZP

10.04.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia je rýchle a jednoduché. Jeho vypovedanie, prípadne zrušenie, tiež nie je žiadna veda, no má svoje pravidlá. A tie mnohí ľudia nepoznajú až tak dobre, tak sa môže stať, že urobia pár chýb. V tomto článku si prejdeme tie najčastejšie.

žena drží v ruke papier

Neskontrolovanie údajov

Toto je chyba, ktorá sa stáva najčastejšie pri akomkoľvek administratívnom úkone. Môže sa vyskytnúť chyba v čísle zmluvy, preklep v ulici, EČV či akomkoľvek inom údaji. Nemusí ísť o nič vážne, no pre vás to bude znamenať dodatočnú prácu, keď bude potrebné uvedené údaje opraviť. Ak vaša výpoveď PZP obsahuje aj žiadosť o vrátenie nespotrebovaného poistného, určite si aspoň dvakrát skontrolujte uvedené číslo účtu. Za jeho chybné uvedenie zodpovedáte iba vy, tak majte istotu, že ich poisťovňa pošle na správny účet.

Nedodanie všetkých potrebných dokumentov

Pokiaľ ide o zrušenie PZP predčasne, napríklad z darovania či predaja auta, je dôležité k výpovedi doložiť dokument potvrdzujúci túto skutočnosť. Ak ho nedodáte, celý proces sa opäť predĺži, pretože poisťovňa vás bude musieť kontaktovať, aby ste jej potrebný dokument, resp. dokumenty, dodali. Následne bude čakať na vašu reakciu a až potom bude môcť pristúpiť k vyhoveniu vašej žiadosti.

Porušenie podmienok výpovede PZP

Povinné zmluvné poistenie nemôžete zrušiť len tak, kedy sa vám zachce. Na jeho vypovedanie alebo zrušenie existujú presné pravidlá. Platí, že PZP je možné vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, tento termín sa nazýva aj výročie zmluvy. . Iba jedna poisťovňa má túto lehotu skrátenú.

Dobré vedieť: Poisťovateľ je povinný poslať poistníkovi informácie o zmene výšky poistného najneskôr 10 týždňov pred výročím poistenia. Ak táto lehota dodržaná nebude, poistník nemusí pri podaní výpovede dodržať 6-týždňovú lehotu, ale výpoveď PZP môže podať kedykoľvek.

Predčasné ukončenie PZP má tiež nastavené podmienky, ktoré definuje Občiansky zákonník. Ide o zrušenie PZP do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia alebo neuhradením poistného.

Ďalšie možnosti predčasného zrušenia PZP sme naznačili v predchádzajúcom odstavci. Môže ísť o tieto situácie:

  • predaj auta,
  • úmrtie poistníka alebo držiteľa,
  • zánik poistníka (v prípade právnickej osoby),
  • krádež vozidla,
  • dohodou dojednanou medzi poistníkom a poisťovňou.

Ak teda podáte výpoveď len tak, napríklad 8 mesiacov po dojednaní poistenia, pričom na to nebudete mať relevantný dôvod, poisťovňa vám výpoveď neuzná. Preto upozorňujeme, aby ste si pri uzatvorení PZP vždy dôsledne prečítali Všeobecné poistné podmienky a venovali pozornosť aj pravidlám o výpovedi poistenia.

Vygenerujte si výpoveď PZP rýchlo a jednoducho

Chcete spísať výpoveď poistenia a neviete, ako na to? Využite náš online generátor výpovede PZP, s ktorým všetko zvládnete veľmi jednoducho. Stačí vyplniť požadované údaje a kliknúť na „Vytvoriť výpoveď“.

Samozrejme, mysleli sme aj na to, že ľudia môžu mať problém pri spísaní iných výpovedí. Na tejto stránke si môžete vybrať aj iné typy poistení, pre ktoré si tlačivo pre zrušenie poistenia tiež ľahko zostavíte. Potom stačí výpoveď vytlačiť, podpísať a doručiť do poisťovne buď elektronicky, osobne alebo poštou.


Výpoveď PZP máte hotovú a chcete si uzavrieť nové poistenie auta? Ľahko a rýchlo to zvládnete vďaka našej online kalkulačke povinného zmluvného poistenia!