pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie bytu máte, ale čo poistenie bytového domu? Prečo je dôležité a na čo si dať pozor

28.04.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Hoci tragédie v bytových domoch nie sú časté, vylúčiť ich nemožno. Pred pár rokmi celé Slovensko šokoval prípad výbuchu plynu v bytovke v Prešove. Táto tragická udalosť opätovne otvorila otázku poistenia bytových domov. Jedna vec je totiž mať poistený vlastný byt, druhá vec je poistenie celého bytového domu. Bývať v dome bez poistenia je obrovské riziko. V nasledujúcom článku vám vysvetlíme, aký je rozdiel medzi poistením bytu a bytového domu, a ako si overiť, či váš bytový dom má adekvátne poistenie.

bytový dom

Rozdiel medzi poistením bytu a bytového domu

Bytové domy spravujú buď bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovské spoločnosti. Tieto by aj mali uzatvárať poistenie bytového domu. Preto ako majiteľ bytu sa informujte o tom, akú poistku uzavrel váš správca na bytový dom. Na toto poistenie sa pravdepodobne aj skladáte v rámci pravidelného nájomného.

Problém je, že mnohé poistné zmluvy uzavreté na bytové domy sú staré a podhodnotené, ani zďaleka by tak nepokryli skutočnú hodnotu priestorov zničených počas požiaru, výbuchu, prípadne inej škodovej udalosti, najmä takej, ktorej následkom sa bytový dom stane neobývateľným. Na schôdzach vlastníkov bytov máte preto možnosť ovplyvniť ich obsah a trvať na tom, aby sa poistná zmluva na bytový dom aspoň raz za 3-5 rokov aktualizovala a prispôsobila súčasným podmienkam. Skontrolovať treba aj poistné sumy, pretože množstvo problémov vyplýva práve z toho, že sú bytové domy podhodnotené a tak, ako rastú ceny stavebných materiálov, rastú aj ceny nehnuteľností.

Čo všetko by takáto poistka mala kryť?

Poistenie bytového domu bežne pokrýva vonkajšie múry budovy a spoločné priestory, ako sú chodby, kotolňa, schodište, poštové schránky, výťah či pivnice. Postupom času sa však rozsah tohto krytia v jednotlivých poisťovniach rozšíril aj na vnútorné steny bytového domu a ich stavebné súčasti, čiže napríklad rozvody. Patria sem elektroinštalácie, plynové či vodovodné potrubia. Poisťovne dokážu kryť aj škody na priľahlých budovách k bytovému domu, kam môžu spadať garáže, ale aj okolitý priestor bytového domu, ako sú ihriská alebo oddychové zóny.

Aj preto sa odporúča poistné zmluvy na bytový dom aktualizovať tak, aby ste mali čo najväčší záber na potenciálne škody. Z takéhoto poistenia si môžete uplatňovať náhradu na škody, ktoré pocítil aj váš byt. Ako môže poistenie bytového domu v tomto prípade pomôcť vysvetľuje odborník na poistenie, Vladimír Cvik: „Príkladom takejto škody môže byť prasknutá stupačka, z ktorej unikajúca voda zapríčiní zatečenie múrov niekoľkých bytov. Okrem preplatenia nákladov na opravu stien bytov je možné požiadať aj o úhradu výdavkov spojených s opravou samotného potrubia. V ideálnom prípade dostanú klienti aj pomoc vo forme asistencie po poistnej udalosti a preplatenie vypratávacích nákladov či nákladov na náhradné ubytovanie, ak ide o obyvateľov poškodených bytov.“

Škodové udalosti, na ktoré môže byť bytový dom poistený

Najčastejšie môže poistenie bytového domu pokrývať škody po požiari, explózii, zadymení priestorov, úniku vody či inej kvapaliny, pôsobení atmosférických zrážok, povodni, záplave alebo po vyčíňaní víchrice či tornáda. Ďalej to môže byť zemetrasenie, zosuv pôdy, zosuv snehu, pád predmetu na bytový dom, pád lietadla, náraz vozidla do domu. Každá poisťovňa však môže mať inak definované prírodné živly (líšia sa napríklad definície víchrice podľa rýchlosti prúdenia vetra). Poistenie môže kryť aj riziká spojené s odcudzením a vandalizmom.

Poisťovne ďalej v tomto produkte ponúkajú aj poistenie tzv. krížovej zodpovednosti – táto kryje poškodenie bytu či nebytového priestoru vzájomne medzi vlastníkmi bytov. Kryjú aj škody spôsobené sprejermi, čiže poškodené fasády po nájazde pouličných „umelcov“. Ak má bytový dom výťahy alebo iné technologické zariadenia, tak treba myslieť aj na tzv. poistenie lomu stroja.

Vy ako majiteľ, samozrejme, nezabúdajte na to, že poistenie nehnuteľnosti pokrýva len samotný stavebný skelet vášho bytu, no hnuteľný majetok do toho nespadá. Teda váš nábytok, elektronika alebo iné zariadenie bytu si vyžaduje poistenie domácnosti. Tieto dva typy poistení však môžete dostať v spoločnom balíku, a tak mať kryté jednou zmluvou všetko naraz. Aj tu platí, že by ste si mali svoje poistenie majetku aspoň raz za tri roky nechať aktualizovať.


Poistenie bytu za najlepšiu cenu môžete mať už dnes. Porovnajte si ceny cez našu kalkulačku a poistite sa výhodne.