Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.


Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

O poisťovni Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pôsobí na slovenskom trhu od 1.7.2005. Vznikla na základe transformácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne v súlade so zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poisťovňa sa stala právnym nástupcom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a od 1. 1. 2010 je zároveň aj právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s., s ktorou sa zlúčila. Výkonná moc poisťovne je v rukách generálneho riaditeľa.

Poisťovňa vykonáva verejné zdravotné poistenie v súlade zo zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za svoje hlavné princípy si Všeobecná zdravotná poisťovňa zvolila tradíciu, efektivitu a dostupnosť. Priazeň približnej 64 % Slovákov získala na základe profesionality a zodpovedného prístupu. Charakterizuje ju spojenie najdlhšej tradície, najväčších skúseností so zdravotným poistením a kvalitného odborného zázemia. Široká sieť pobočiek a expozitúr po celom Slovensku zároveň poskytuje klientom maximálne pohodlie a dostupnosť. Od roku 1998 je Všeobecná zdravotná poisťovňa členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – AssociationInternationalede la Mutualite (AIM), ktorá sídli v Bruseli.


Kontaktné informácie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Sídlo spoločnosti
Mamateyova 17
P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55
IČO
35 937 874
Obchodný register
OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
Zákaznícky servis
0850 003 003
(+421) 2 2081 7003 (zo zahraničia)
Web stránky

Aktuality - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Nová výška odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od januára 2020

17.12.2019 | Autor: Netfinancie.sk

Každý rok sa mení suma odvodov, ktoré živnostníci, resp. samostatne zárobkovo činné osoby, platia do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ani budúci rok nebude výnimkou a SZČO môžu opäť rátať so zvýšením týchto preddavkov.

Generic placeholder image

Čo prinášajú mobilné aplikácie zdravotných poisťovní?

24.11.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Koncom októbra priniesla Všeobecná zdravotná poisťovňa novinku v podobe bezplatnej mobilnej aplikácie pre svojich poistencov. Keďže v poisťovni DÔVERA funguje takáto aplikácia už pár rokov, rozhodli sme sa porovnať ich možnosti a služby. Union zdravotná poisťovňa zatiaľ ostáva verná svojej online pobočke, ktorú pravidelne dopĺňa o nové služby.