pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Porovnajte si benefity zdravotných poisťovní

16.09.2020 | Autor: Eva Majerská

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti. Preto na trhu aktuálne vrcholia kampane troch zdravotných poisťovní. Podľa čoho sa rozhodnúť a čo všetko je k zmene potrebné? Zhrnuli sme vám v našom článku.

kocky so symbolmi zdravia

Na základe verejného zdravotného poistenia poskytujú lekári a nemocnice pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť. Aktuálne v spolupráci s troma zdravotnými poisťovňami – dvoma súkromnými, DÔVERA zdravotnou poisťovňou (DÔVERA ZP) a Union zdravotnou poisťovňou (Union ZP), a jednou štátnou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Čoraz viac však každá upriamuje pozornosť na zdravotnú starostlivosť navyše, rôzne benefity a výhody pre svojich poistencov. Každoročne tak zvádzajú boj o poistenca, ktorý musí zhodnotiť všetky pre a proti. Aby to rozhodovanie nebolo až také zložité, máme pre vás prehľadné porovnanie zdravotných poisťovní a všetkých ich poskytovaných služieb, benefitov a príspevkov.

Najzaujímavejšie poskytované služby a výhody zdravotných poisťovní

Aktuálne sa veľa hovorí o testovaní na COVID-19, preto aj tieto testy poisťovne zaradili medzi preplácané služby. Je však dôležité pozrieť si, za akých podmienok, či v akej výške vám test na koronavírus uhradia.

Zároveň medzi benefitmi môžete nájsť príspevky na lieky v rôznych výškach, príspevky na zuby alebo zubné strojčeky u detí. Výhody môžu čerpať samotní poistenci, v niektorých prípadoch dokonca aj matky s deťmi alebo celé rodiny.

Medzi rozhodujúce veci pre mnohých poistencov patria aj vyšetrenia, ktoré prepláca poisťovňa nad rámec základného poistenia, aj v rámci prevencie, a čakacie doby na zákroky alebo odborné vyšetrenia. Najmä skrátenie čakacích lehôt a celková dostupnosť liečby sú v súčasnosti vítanými výhodami, keďže v mnohých prípadoch vedia ľuďom zlepšiť ich zdravotný stav alebo predísť jeho zhoršovaniu. Bežné lehoty sa pri niektorých vyšetreniach totiž odhadujú na niekoľko mesiacov.

Zdravotné poisťovne ponúkajú aj príspevky na nepovinné očkovania či zapožičiavajú monitor dychu pri novorodencoch. Rozhodujúca je aj sieť zazmluvnených lekárov a nemocníc.

Zistite si, čo všetko ponúka vaša zdravotná poisťovňa a či sa oplatí ju zmeniť. Prejdite na prehľad benefitov zdravotných poisťovní.

Porovnali ste si benefity a rozhodli ste sa pre zmenu?

Zmenu zdravotnej poisťovne je možné urobiť prostredníctvom novej prihlášky do 30.9. daného kalendárneho roka (aktuálne do 30.9.2020).

Možností „AKO?“ máte viacero:

  • vyplnenie online prihlášky s doručením podpísanej zmluvy kuriérom, poštou či osobne na pobočke
  • telefonicky
  • na pobočke zdravotnej poisťovne
  • poštou.

Dôležité je, aby ste nielen prihlášku vyplnili, ale nejakým z uvedených spôsobov ju podpísanú aj doručili do vybranej zdravotnej poisťovne. Následne prebehne kontrola a akceptovanie Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Až na základe toho vzniká nový poistný vzťah od 1.1. budúceho roka (aktuálne od 1.1.2021).

Niektoré dôležité náležitosti zmeny poisťovne

  • Ak prihlášku podáte po 30.9., budete poistencom novej zdravotnej poisťovne až od ďalšieho roka (čiže od 1.1.2022).
  • V prípade, že by ste podali novú prihlášku a vzápätí by ste si to rozmysleli, máte právo na späťvzatie žiadosti. Musíte to však rovnako stihnúť do 30.9..
  • Keď podáte viacero prihlášok a tie navyše nestiahnete, nebude platná žiadna z nich. Kedysi platilo, že akceptovaná bola prvá, ktorá bola podaná, aktuálne to však už neplatí a ostali by ste klientom pôvodnej zdravotnej poisťovne.

Čo nasleduje po zmene zdravotnej poisťovne?

Na základe akceptácie sa stávate poistencom v novej poisťovni, ktorá vám vydá preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ak ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom, bude nový preukaz poistenca už jeho súčasťou a vydaný vám bude len ten európsky. U lekára potom budete preukazovať, že máte zdravotné poistenie, už iba s občianskym preukazom.

Po zmene nemusíte vracať neplatný preukaz ani nahlasovať zmenu v pôvodnej poisťovni či u lekára, vybaví to za vás nový poskytovateľ.

Čo však naďalej musíte, je oznámiť túto zmenu svojmu zamestnávateľovi, a to do 8 dní od zmeny, aktuálne teda do 8.1.2021. Ak ste živnostníkom a máte zriadený trvalý príkaz, nezabudnite na jeho úpravu pred prvou platbou.


Pozrite si, čo vám ponúka DÔVERA zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa a porovnajte si benefity!