pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Mali by ste mať cestovné poistenie pri každej ceste do zahraničia?

Oplatí sa mať cestovné poistenie alebo sú to vyhodené peniaze? Dokáže vás táto poistka chrániť aj vtedy, keď na dovolenke ochoriete na koronavírus? Vladimír Cvik vám v tomto videorozhovore odpovie na všetky dôležité otázky ohľadom poistenia na cesty.Text videa - Prečo sa oplatí mať poistenie na cesty

Marian Nitron: Dobrý deň. Uvoľnené korona opatrenia dali Slovákom nádej na letnú dovolenku v zahraničí, a tak je napokon aktuálna aj téma cestovného poistenia. Vitajte v relácii Ide o peniaze. Dobrý deň.

Vladimír Cvik: Dobrý deň prajem.

Marian Nitron: Mojím hosťom je pán Vladimír Cvik zo spoločnosti Netfinancie.sk. Prvá, možno taká naivná otázka. Moja rodina má už niekoľko rokov celoročné poistenie do zahraničia, ale nikdy sa nám nič nestalo. Má to zmysel takéto poistenie?

Vladimír Cvik: Poistenie ako také je o  náhode, nepredvídateľnosti, na druhej strane aj o nejakej štatistike. To znamená, že môžeme mať samozrejme 10 rokov svoj život šťastný, bez akýchkoľvek problémov, bez akýchkoľvek potrieb získavať nejaké poistné plnenie, či zo životného poistenia, z poistenia domácnosti, z poistenia nášho motorového vozidla. Ale potom môže prísť okamih, kedy budeme potrebovať, samozrejme, tú zdravotnú starostlivosť alebo budeme potrebovať nejakú finančnú zábezpeku v prípade nejakej havarijnej udalosti, a preto je dobré mať poistenie. A poistenie je aj o solidárnosti, teda aby niektorým ľudom, ktorí majú tie nešťastia a škody a problémy, sme mohli poskytnúť poistné plnenie, niekedy v stovkách, niekedy v tisícoch alebo desaťtisícich eur. Preto potrebujeme, samozrejme, do toho poistného fondu vyzbierať peniaze aj od tých, ktorí majú to šťastie a desať rokov sa im nič nestalo. V každom prípade poistenie je aj o matematike a treba si vždy len spočítať a uvedomiť si, že či tých pár eur alebo desiatok eur nám stojí za to, aby sme chránili svoj život, svoj majetok, svoje zdravie voči tým tisícom alebo desaťtisícom eur, ktoré môžeme napokon z tej poistky získať.

Marian Nitron: Aké sú najčastejšie poistné udalosti v zahraničí?

Vladimír Cvik: Najčastejšími poistnými udalosťami bývajú rôzne alergické reakcie, úpaly, dermatitídy, angíny, ochorenia dýchacích ciest alebo aj rôzne infekcie. Ale, samozrejme, môže to byť aj nejaké poranenie, tržné rany, rezné rany, vykĺbenia, zlomeniny. A nezabúdajme, že poistenie liečebných nákladov v tom cestovnom poistení nás chráni aj v prípade bolesti zubov, chráni nás pred tým, že môžeme mať problémy s dioptrickými alebo protetickými pomôckami. Takže to poistenie liečebných nákladov zahŕňa široké spektrum zdravotných problémov, ktoré nás v zahraničí môžu stretnúť.

Marian Nitron: Čo všetko zahŕňa také to klasické cestovné poistenie okrem liečebných nákladov? A koľko nás to môže stáť?

Vladimír Cvik: Základom komerčného cestovného poistenia je práve to poistenie liečebných nákladov. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Sú to všetky možné typy ošetrení, vyšetrení, diagnostiky. Sú to transporty, prevozy do nemocnice, je to, samozrejme, hospitalizácia v tej nemocnici, rôzne typy operácií a zákrokov. Súčasťou liečebných nákladov na rozdiel od európskeho preukazu zdravotného poistenia je aj transport na Slovensko. Alebo sú to aj náklady súvisiace s nevyhnutnou starostlivosťou príbuzných o toho zdravotne nespôsobilého alebo postihnutého, či zraneného v zahraničí. Môže to byť napríklad platená návšteva rodiča v prípade, že hospitalizované je dieťa. A poistenie liečebných nákladov v tom komerčnom cestovnom poistení nás chráni aj voči tomu, aby sme nemuseli platiť spoluúčasť zo zdravotného poistenia.

Marian Nitron: Bavili sme sa o zdravotnej starostlivosti, ale v tom cestovnom poistení ste spomínali aj napríklad krádež batožiny, stratu dokladov, zodpovednosť za škodu a zabudli sme na tie ceny.

Vladimír Cvik: Keď si predstavíme, že jeden deň v zahraničí pre dospelú osobu, ak si kupujem len liečebné náklady, ma môže stáť od sedemdesiat centov na deň. Ak chcem toto poistenie liečebných nákladov rozšíriť o ďalšie riziká, napríklad poistenie zodpovednosti, poistenie úrazu, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby tej poisťovne alebo technickú asistenciu v prípade poruchy alebo nehody nášho motorového vozidla, alebo aj také poistenie pátrania a záchrany v horách, čiže to poistenie horskej služby v zahraničí, tak takéto poistenie, kompletné poistenie do zahraničia, na jeden deň môže stáť od 1,15 €. Čiže tá štvorčlenná rodina za týždňovú dovolenku zaplatí okolo dvadsať až dvadsaťpäť eur a všetky štyri osoby sú chránené kompletným komerčným cestovným poistením pre poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené v zahraničí, poistenie právnej ochrany a podotýkam, veľmi dôležitou súčasťou každého poistenia a obzvlášť cestovného poistenia sú asistenčné služby.

Marian Nitron: Aký zmysel alebo pre koho má zmysel celoročné poistenie , v akých prípadoch sa už oplatí a v akých prípadoch nie.

Vladimír Cvik: Keď som hovoril o tom, koľko stojí cestovné poistenie na jeden deň alebo na jeden týždeň, ktoré sa počíta tými dennými sadzbami, čiže sedemkrát nejaká denná sadzba, a na druhej strane si uvedomím, že celoročné poistenie liečebných nákladov môžem kúpiť na slovenskom trhu spomedzi desiatich poisťovní už od osemnásť eur na rok, tak každému, kto niekoľkokrát ide za nákupom a ide aspoň jedenkrát na týždňovú dovolenku, už sa rozhodne oplatí rozmýšľať nad tým celoročným cestovným poistením. A čo je to vlastne celoročné cestovné poistenie? Mám ho poistené od nejakého termínu na 365 dní a poisťovňa ma nelimituje, ja môžem mať neobmedzené množstvo výletov alebo dovoleniek, alebo jednoducho ciest do zahraničia. V tomto celoročnom cestovnom poistení mi poisťovne len hovoria, koľko dní maximálne môže trvať môj výjazd. Niektoré poisťovne hovoria o štyridsiatich piatich dňoch, iná poisťovňa hovorí, maximálne v tom zahraničí môžeš byť šesťdesiat dní, iná povie dokonca až deväťdesiat dní. Ak si uvedomíme, že deväťdesiat dní môžem byť v zahraničí a môžem mať cestovné poistene od osemnástich eur na celý rok, tak určite pre mnohých jednotlivcov, ale najmä pre mnohé rodiny, je dobré rozmýšľať nad týmto celoročným cestovným poistením viacnásobných výjazdov.

Marian Nitron: Dôležitá otázka asi je: to celoročné poistenie teda platí na celý rok, ale je v ňom aj neobmedzený počet poistných udalostí?

Vladimír Cvik: Áno, nie sme limitovaní počtom poistných udalostí. V každom poistnom produkte platí, že po nejakej poistnej udalosti má jedna strana, čiže poisťovňa aj poistený, právo zmluvu ukončiť, vypovedať. Ale v cestovnom poistení sa to nedeje.

Marian Nitron: Cestovné poistenie nám ponúkajú aj banky, napríklad k platobným kartám alebo ku kreditnej karte. Je veľký rozdiel medzi takýmto poistením a poistením v poisťovni? Oplatí sa brať si poistenie ku kreditnej karte alebo k bežnej platobnej karte?

Vladimír Cvik: Je potrebné, aby som vedel, čo vlastne to moje poistenie pri platobnej karte znamená. Po prvé, kto je vlastne ten poisťovateľ, ktorý sa skrýva za tou bankou, teda kto mi poskytne to poistné plnenie, ak sa niečo stane. Potom musím vedieť, aké sú tie moje limity. Sú, samozrejme, produkty pri platobných kartách v bankách, ktoré majú obrovské, naozaj veľmi vysoké, limity poistného plnenia, ale sú, samozrejme, aj platobné karty, ktoré tie limity majú omnoho nižšie, a to je pochopiteľné, pretože mňa to v úvodzovkách nič nestojí, ale na druhej strane nič nie je zadarmo. Že nejaké prostriedky za to, že v rámci platobnej karty mám aj cestovné poistenie pre seba a svoju rodinu, platím v konečnom dôsledku tej banke. Treba len vidieť, že na čo mám poistenie liečebných nákladov, na akú výšku, čo mi to kryje. Niekedy platí toto poistenie pre držiteľa platobnej karty a aj rodinných príslušníkov, ak so mnou cestujú do zahraničia. Ale ak už moje dieťa v rámci školského výletu ide do zahraničia, tak z titulu tohoto držiteľstva platobnej karty toto dieťa nie je kryté, lebo necestuje so mnou ako držiteľom platobnej karty.

Marian Nitron: Žijeme v čase koronavírusu, takže mnohí rozmýšľajú nad tým, čo sa stane, keď napríklad idem na dovolenku do Chorvátska a ochoriem tam, nakazím sa koronavírusom, kryje mi cestovné poistenie aj takúto vec? Lebo napríklad mohol by som sa v nejakej africkej krajine nakaziť maláriou a s tým už asi skúsenosti sú.

Vladimír Cvik: Na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR sú takzvané odporúčania pred cestou. Ministerstvo zahraničia skúma celý svet a má pre dovolenkárov alebo jednoducho cestujúcich do zahraničia odporúčania, do ktorej krajiny cestovať, či je tam minimálne riziko, žiadne riziko, alebo je tam nejaké riziko z dôvodu epidémie alebo pandémie, z dôvodu živelných udalostí, hrozby terorizmu alebo nejakých vojnových konfliktov. A pre tieto krajiny platí, že ja by som mal tieto odporúčania ministerstva zahraničných vecí rešpektovať. Aj poistné podmienky niekoľkých poisťovní hovoria o tom, že v prípade, že je niekde vyhlásená pandémia alebo epidémia, alebo hrozba terorizmu, či vojnového konfliktu a ja tam napriek tomuto odporúčaniu necestovať alebo opustiť tú krajinu cestujem alebo tam zostávam, tak potom poisťovňa môže odmietnuť alebo krátiť poistné plnenie. Ale pri dodržaní všetkých bezpečnostných, hygienických, jednoducho štátnych opatrení a nariadení poisťovňa nemá dôvod neposkytnúť mi plnenie v prípade, že by som sa v týchto krajinách, kde je umožnené cestovať, nakazil koronavírusom alebo musel byť dva týždne hospitalizovaný.

Marian Nitron: Čisto teoreticky, dá sa dnes poistiť aj na to, že sa dostanem do nejakej krajiny, nakazím sa koronavírusom, idem do karantény a v zásade dovolenku strávim v karanténe, respektíve vrátim sa domov a zas musím ísť do karantény. Dá sa aj na toto poistiť?

Vladimír Cvik: V rámci cestovného poistenia takéto niečo nie je, samozrejme, možné. V prípade, že by som ochorel na COVID – 19 a musel by som tráviť dva týždne doma alebo byť nejak hospitalizovaný, na to existujú iné nástroje. V životnom alebo úrazovom poistení môžem mať napríklad dobu nevyhnutného liečenia alebo môžem mať niečo na pobyt v nemocnici, nejaké denné odškodné, nejakú dennú dávku. Eventuálne z tohoto poistenia by som si mohol nárokovať v prípade, že som hospitalizovaný. Ale žiaľ, my nie sme pripravení nejakým poistným produktom na to, že nemôžem dva týždne chodiť do práce z dôvodu povinnej karantény alebo dobrovoľnej karantény. A teraz by mi niekto refundoval ušlý zisk alebo stratu zárobku. Určite nie z cestovného poistenia. To nás chráni vlastne pre všetky nástrahy súvisiace s cestami do zahraničia vrátane zdravotnej starostlivosti. Tá poskytnutá bude, ale nejaký ušlý zisk alebo nejaký nevyhnutný pobyt v nejakom karanténnom zariadení hradený z cestovného poistenia nie je. Len tá zdravotná starostlivosť, ktorá mi bola v súvislosti s týmto ochorením poskytnutá.

Marian Nitron: Na záver, vy ste spomínali, že ministerstvo zahraničných vecí odporúča, do ktorých krajín sa cestovať dá a do ktorých nie, a že to riziko je vlastne na mne, keď prídem do krajiny, kde pandémia vyhlásená je. Ale čo v prípade, keď prídem na dovolenku do zahraničia, situácia sa mení, môže prísť druhá vlna a v polovici mojej dovolenky Španielsko vyhlási pandémiu. Čo mám robiť?

Vladimír Cvik: Samozrejme, pokiaľ Španielsko urobí nejaké opatrenia, aby som opustil krajinu, náš štát na to zareaguje tým spôsobom, že odporúča okamžite opustiť krajinu, tak v takomto prípade by som pochopiteľne mal rešpektovať tieto odporúčania alebo nariadenia vládnych orgánov. Ale poistenie storna sa na túto situáciu nepripravuje. Môžu ale eventuálne byť v poistných podmienkach niektorej poisťovne nejaké ustanovenia, ktoré by mi takzvané riziko nevyužitej dovolenky mohli kryť. To znamená, áno, môže byť v poistení storna aj situácia, kedy by tá poisťovňa akceptovala túto takzvanú nevyužitú dovolenku a nevyhnutnosť vrátiť sa z dôvodu takéhoto rizika na územie Slovenska. Áno, je to nevyužitá dovolenka, ale tam je potrebné sa pozrieť, či náhodou nie sú v poistných podmienkach poisťovní súvisiace veci s pandémiou alebo nejakou epidémiou, či nie sú vylúčené z poisteného plnenia.

Marian Nitron: Ďakujem pekne. O cestovnom poistení sme hovorili s pánom Vladimírom Cvikom zo spoločnosti Netfinancie.sk.

Späť na zoznam videí.