pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čakajú nás vyššie ceny PZP?

Pozrite si reportáž, v ktorej sa dozviete, ako sa zmenia ceny za povinné zmluvné poistenie pre budúci rok 2011. Okrem toho zistíte aj to, ako poisťovne pristupujú k zmene a rozširovaniu svojich kritérií pri výpočte poistného. V neposlednom rade sa v reportáži rozoberajú aj rôzne bonusy a zľavy, ktoré poisťovne poskytujú svojim klientom.Text videa – Ako sa zmenia ceny PZP na budúci rok

Reportáž začína v čase 17:10

Maroš Stano: Ak máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla na kalendárny rok a uvažujete o zmene poisťovne, váš čas sa kráti. Vypovedať zmluvu musíte najneskôr 6 týždňov pred jej vypršaním. V takom prípade je posledný prestupný termín 18. november.

Komentár: Sadzby povinného zmluvného poistenia na rok 2011 musia poisťovne zverejniť do konca mesiaca. Sľubujú, že ceny by mali byť zhruba rovnaké ako vlani. Zamiešať karty ale môže nová poisťovňa. Nižšie poistné zaplatia vodiči z malých mimokrajských miest a skúsení šoféri. Viac si priplatia mladí a škodoví vodiči.

Vladimír Cvik: Pre vodičov, ktorí mali v minulom roku škodovú udalosť je predpoklad mierneho navýšenia poistného. Je takisto predpoklad, že mladí vodiči zaplatia viac ako vodiči skúsení a vodiči bez nehody.

Komentár: Niektoré poisťovne pristúpili aj k zmenám doterajších kritérií pre výpočet konečnej ceny.

Vladimir Cvik: Členenie sa rozširuje predovšetkým vo veku vodičov, to znamená, pribúdajú nové kategórie veku, a takisto v objeme valcov, prípadne vo výkone motora. Doteraz boli len 3 kategórie, to znamená veľmi mladí, zrelý vek a potom, povedal by som, seniorní vodiči. Teraz niektoré poisťovne používajú päť alebo až šesť kategórií veku motoristov.

Komentár: Poisťovne lákajú klientov tiež rôznymi zľavami za vernosť či špeciálnymi bonusmi. V dôsledku tlaku konkurencie môžu vodičovi priamo pri uzatváraní zmluvy ponúknuť nižšie ceny, ako majú v sadzobníku.

Maroš Stano: Pozvanie do štúdia k tejto téme prijal výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete, dobrý večer.

Imrich Fekete: Dobrý večer.

Maroš Stano: Takže, ako sme už spomínali, v nedeľu ako posledný deň októbra uplynie ten termín pre poisťovne, aby zverejnili prípadný nový sadzobník povinného zmluvného poistenia pre svojich klientov. Na základe tohto kritéria sa možno aj niektorí majitelia motorových vozidiel rozhodnú pre zmenu. Aký musia dodržať postup?

Imrich Fekete: Štandardný postup je taký, že klient môže ukončiť poistenie výpoveďou. Výpoveď sa musí podať písomne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, vychádza to v tom termíne, ako ste naznačili. Vo výpovedi sa nemusí uvádzať dôvod výpovede, ale najneskoršie posledný deň výpovednej lehoty musí byť výpoveď doručená priamo poisťovni.

Title odkazu: Výpoveď povinného zmluvného poistenia

Maroš Stano: No môže však nastať situácia, keď záujemcu o poistenie odmietne možno každá poisťovňa, ktorá je na trhu. Alebo ktorá poskytuje takúto službu. Čo potom?

Imrich Fekete: No viem si predstaviť takú situáciu, pretože na našich cestách jazdia aj takí vodiči, ktorí veľmi často spôsobujú nehody a sú pre poisťovne rizikoví. A potom sa môže stať to, že žiadna poisťovňa takéhoto klienta nechce poistiť. Samozrejme, zákon počíta aj s takýmto prípadom. Že pokiaľ toho klienta, konkrétneho vodiča, by nechcela poistiť žiadna poisťovňa, ktorá vykonáva povinné zmluvné poistenie, v takom prípade podľa zákona môže Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad poisťovníctvom určiť konkrétneho poisťovateľa, ktorý musí takéhoto majiteľa vozidla poistiť.

Maroš Stano: V súvislosti s tým poistným plnením musia vodiči spísať v prípade nejakej škodovej udalosti takzvanú Správu o nehode. Zefektívnila táto relatívne nová povinnosť prácu poisťovní?

Imrich Fekete: Zatiaľ sa nedá na toto odpovedať takým zovšeobecňujúcim spôsobom, pretože u nás to funguje necelý rok. Vo vyspelých krajinách ten systém vyplňovania Správy o nehode pri každej nehode, kde nevyšetruje nehodu policajt, tento postup je veľmi obvyklý. Z praxe poisťovní vieme, že takýto postup, teda pokiaľ sa vyplnia všetky údaje, všetky kolónky na tlačive, tak veľmi sa potom urýchli vybavenie poistnej udalosti a je to potom, samozrejme, na prospech poškodených, ktorým sa škoda vypláca.

Maroš Stano: Existujú, samozrejme, aj takí vodiči alebo majitelia motorových vozidiel, ktorí si nesplnia svoju povinnosť a neuzatvoria povinné zmluvné poistenie. Čo potom? Akým sankciám môže čeliť takýto vlastník?

Title odkazu: Povinné zmluvné poistenie

Imrich Fekete: Stretávame sa aj s takýmito prípadmi. Len pre informáciu, minulý rok sa Slovenská kancelária poisťovateľov zaoberala päťtisíc prípadmi, kedy škodu spôsobili nepoistení vodiči. Na škodách sme vyplatili zhruba tri milióny eur. Pokiaľ ide o to, akým spôsobom postihovať takýchto vodičov, tam je možnosť uložiť im pokutu. Pokutu ukladajú obvodné úrady. Tá pokuta sa pohybuje v rozsahu od 16,60 eur až po 3 320 eur, to je dosť citeľný zásah do peňaženky každého vodiča a pokiaľ takýto vodič spôsobí škodu a takúto škodu vybaví Slovenská kancelária poisťovateľov, tak voči každému ideme postihom do plnej sumy, ktorú sme vyplatili poškodenému.

Maroš Stano: Doklady o povinnom zmluvnom poistení môže, samozrejme, vyžadovať aj povedzme polícia pri cestnej kontrole. Akým spôsobom sa to preukazuje? Aký doklad je potrebný?

Imrich Fekete: Áno, v zákone sa pamätá aj na takýto prípad, že policajt môže alebo teda má právo kontrolovať aj takýto doklad o poistení a pokiaľ vodič teda takýto doklad nemá, je tam možnosť uložiť pokutu v rámci priestupkového konania. Dokladom o tom, že existuje poistenie, môže byť takzvaná biela karta, ktorú by mal mať každý vodič pri sebe, môže to byť aj zelená karta alebo samozrejme poistná zmluva. Potvrdenka o zaplatení poistného sa za takýto doklad nepovažuje.

Maroš Stano: No a ako postupovať v situácii, keď sa stane tá nepríjemná vec, príde k zrážke a vodič alebo majiteľ vozidla zistí, že tá druhá strana povinné zmluvné poistene uzatvorené nemá. Čo potom?

Imrich Fekete: No, toto je práve ten prípad, ktorý sme spomínali predtým. To sú tí nepoistení majitelia motorových vozidiel. Slovenská kancelária poisťovateľov má databázu všetkých poistených motorových vozidiel a databázu všetkých evidovaných motorových vozidiel. Na našej webovej stránke si každý môže po zadaní evidenčných čísiel tej druhej strany zistiť, kde bolo to konkrétne auto v čase dopravnej nehody poistené a má sa potom obrátiť na tú poisťovňu, kde bol škodca poistený.

Maroš Stano: Prečo sa na našom trhu na záver neuplatňuje takzvaný systém malusov a bonusov. Prečo to nefunguje?

Imrich Fekete: Áno, ten systém bonusov a malusov počíta s tým zákonom, pretože v zákone je povedané, že keď odchádzam z poisťovne, mal by som si od poisťovne vypýtať doklad o takzvanom škodovom priebehu a ten by som mal ukázať tej poisťovni, kde sa chcem poistiť. Len bohužiaľ na Slovensku je strašne veľká konkurencia v tomto segmente poistenia a poisťovne prakticky po druhom roku fungovania povinného zmluvného poistenia od uplatňovania systému malusov upustili, čo je, si myslím, že na veľkú škodu, pretože je spravodlivé, aby tí vodiči, ktorí často spôsobujú škodu, platili vyššie poistné a tí, ktorí škodu nespôsobujú, boli odmeňovaní cez bonusy. Tak by to malo fungovať a budeme sa snažiť, aby tento systém v budúcnosti aj u nás fungoval.

Maroš Stano: Tak uvidíme, ako sa vyvinie situácia a akú ponuku poisťovne zverejnia. V každom prípade ďakujem za návštevu v štúdiu. Pekný večer.

Imrich Fekete: Ďakujem aj ja. Dovidenia.

Späť na zoznam videí.