pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prečo sa oplatí mať poistenie majetku?

Druhá časť reportáže o majetkovom poistení z relácie Teleráno. Zistite, prečo sa oplatí mať komplexné poistenie majetku. Dozviete sa, že poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti je spoľahlivá ochrana pri živelných pohromách.



Prvú časť reportáže o poistení majetku si môžete pozrieť na tejto stránke.

Text videa – Poistite svoj majetok proti živelným pohromám

Milan Zimnýkoval: Dobré ráno vám želáme. Vlado, takisto dobré ráno.

Vladimír Cvik: Dobré ránko.

Milan Zimnýkoval: Vladimír Cvik je odborník, ktorý nám dnes v Teleráne radí, ako to je s poistením v rámci toho, čo sa deje na Slovensku, pretože počasie vládne a veľmi nepríjemne. My sme sa rozprávali v prvom vstupe a mohli by sme si to zhrnúť, že je iné poistiť dom, je iné poistiť to, čo je v ňom, to znamená vo výbave.

Vladimír Cvik: A najlepšie všetko, aj nehnuteľnosť aj domácnosť.

Milan Zimnýkoval: To znamená, že treba kombinovať dve poistky a pokiaľ ide o auto v garáži, tak tam tak isto neplatí poistka pre domácnosť.

Vladimír Cvik: Auto nie je domácnosť, auto nie je súbor vecí a zariadení domácnosti. Auto je samostatný objekt, ktorý treba poistiť havarijným poistením.

Milan Zimnýkoval: Pokiaľ ide o tie škody, ktoré sú, ako to je dobré nakombinovať, aby to bolo komplexné a aby sme proste jednoducho, ak sa už poistíme, aby platilo všetko a aby sme sa o to nestarali.

Vladimír Cvik: Tak človek si môže vybrať základné krytie istých poistných rizík, živelných udalostí, ale odporúčame práve s ohľadom na to, čo sa deje teraz na Slovensku, aby si ľudia vyberali nehnuteľnosť a domácnosť na komplexné krytie. To znamená aj proti víchrici, aj proti krupobitiu, aj proti ťarche snehu alebo námrazy, aj proti požiaru, výbuchu, povodniam a záplavám.

Milan Zimnýkoval: Mňa ešte zaujíma, často sa deje aj to, teraz v rámci tohto počasia, že padajú stromy, je to veľmi nepríjemné. Aj čo sa týka majetku, trebárs dom a autá. Aký je to rozdiel, stále platí tá istá poistka, o ktorej sa rozprávame?

Vladimír Cvik: Áno, je to poistenie nehnuteľnosti, ak má človek poistený pád stožiaru alebo stromu, tento strom sa zvalí na nehnuteľnosť, na rodinný dom trebárs, tak samozrejme, takýto človek je krytý, to znamená, poisťovňa mu uhradí poistné plnenie až do výšky poistných súm, ktoré má stanovené vo svojej poistnej zmluve.

Milan Zimnýkoval: Dobre, ty zostávaš ešte u nás v Teleráne, to teraz neviem presne.

Vladimír Cvik: Chvíľočku ešte.

Milan Zimnýkoval: Chvíľočku áno, to len preto, aby ste vy mohli telefonovať Vladovi a pýtať sa na poistenie, pretože je to užitočná informácia, ktorú vám dnes ponúkame a ponúkame vám ju preto, pretože to, čo sa deje na Slovensku asi nie je taký štandard teraz.

Vladimír Cvik: To vôbec nie je štandard a poisťovne nie sú asi rady.

Milan Zimnýkoval: Vlado, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne, bež do štúdia. Pozdravuj odo mňa Lindu a ja Linde odovzdávam slovo, pretože teraz sa budeme baviť o vlasoch a ja zostávam von a mám pre vás  ďalšie prekvapenia.

Späť na zoznam videí.