pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Úvery, ich typy a využitie v praxi

Pôžičky, hypotéky, úvery – ide o požičané peniaze, ktoré je potrebné vrátiť banke alebo organizácii, ktorá ich poskytla. Rozdiely medzi týmito troma finančnými produktmi sú zväčša v preukazovaní príjmu, v dĺžke splácania, v zabezpečení či úrokových sadzbách.

Pôžička predstavuje požičané peniaze od banky, nebankovej inštitúcie či zamestnávateľa, pri ktorých sa neručí nehnuteľnosťou. Výška pôžičky, podmienky takéhoto požičiavania, ako aj následné splácanie pôžičky závisia vždy od konkrétnej inštitúcie, ktorá financie poskytla.

Úver je dlh voči banke alebo nebankovej inštitúcii, ktorá požičala finančné prostriedky za úroky s definovanou dobou splatnosti. Zvyčajne sa myslí klasický spotrebný úver, pri ktorého žiadaní je potrebné preukázať výšku príjmu. Zvyčajne majú oveľa vyššie úrokové sadzby ako hypotekárne úvery a maximálna doba splácania sa je do 10 rokov.

Hypotéka je druh úveru, pri ktorom sa vždy zakladá nehnuteľnosť. Takto založená nehnuteľnosť potom slúži ako zábezpeka banky v prípade nesplácania hypotéky. Rozdiel medzi hypotékou a klasickým, spotrebným úverom či pôžičkou je zvyčajne aj v dĺžke splácania – tá môže byť v prípade hypotekárneho úveru až 30 a viac rokov.

Ako si vybrať správny úver?

Okrem solventnosti a dôveryhodnosti banky či inštitúcie, od ktorej si klient požičiava, je potrebné pozerať aj na samotný produkt, a to primárne na:

 • výšku mesačnej splátky
 • výšku pôžičky a dĺžku jej splácania
 • účel, na ktorý má úver využiť
 • možnosti splácania úveru
 • možnosti zabezpečenia úveru

Aké základné typy úverov sú dnes k dispozícii?

Klientom sú v súčasnosti k dispozícii viaceré typy úverov:

1) Úvery na bývanie

 • hypotekárne úvery – úver slúžiaci na účely nadobudnutia, výstavby či rekonštrukcie nehnuteľnosti, ktorý je zabezpečený založenou nehnuteľnosťou, a ktorého splatnosť sa pohybuje od 4 do 30 rokov;
 • hypotekárne úvery pre mladých – úver so štátnym príspevkom pre mladých slúži na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním určený pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov;
 • medziúvery bez záložného práva – úver zo stavebnej sporiteľne, ktorý sa po splnení podmienok transformuje na stavebný úver, na jeho získanie je potrebný ručiteľ;
 • medziúvery so záložným právom – úver zo stavebnej sporiteľne, ktorý sa po splnení podmienok transformuje na stavebný úver, na jeho získanie je potrebné záložné právo na nehnuteľnosť;
 • stavebné úvery – úver poskytnutý stavebnou sporiteľňou na všestranné účely bývania ako napr. nadobudnutie, rekonštrukcia nehnuteľnosti či zariadenie domácnosti;
 • úvery na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania – úver na účely výstavby, kúpy alebo obnovy nehnuteľnosti, ktorého podmienky pridelenia definujú zákony, nariadenia a vyhlášky MVRR SR.

2) Spotrebné úvery

 • mladomanželské pôžičky – bezúčelová pôžička pre mladomanželov, ktorých vek nie je vyšší ako 35 rokov a ich manželstvo netrvá dlhšie ako dva roky;
 • spotrebné úvery založené nehnuteľnosťou (americká hypotéka) – spotrebný bezúčelový úver založený nehnuteľnosťou;
 • spotrebné úvery na auto – účelový úver určený na nákup motorového vozidla spĺňajúceho podmienky predpísané bankou, ktorá úver poskytuje;
 • spotrebné bezúčelové úvery – úver, ktorý možno použiť na akýkoľvek účel bez potreby jeho dokladovania;
 • splátkové spotrebné úvery na tovar či služby – úver využívaný na financovanie nákupu spotrebného tovaru, ktorý poskytujú splátkové spoločnosti;
 • študentská pôžička – pôžička určená pre každého študenta vysokej školy, ktorú je možné využiť na čokoľvek, a ktorej splácanie začína až po ukončení vysokej školy.

3) Krátkodobé spotrebné úvery

 • kreditné úvery – spotrebný bezúčelový úver poskytovaný a čerpaný prostredníctvom kreditnej karty;
 • kontokorentné úvery – úver poskytnutý bankou na základe pohybov na bežnom účte, ktorý je možné čerpať prostredníctvom prevodu z účtu alebo platobnou kartou;
 • pôžičky nebankových inštitúcií – ide o bezúčelové pôžičky poskytované nebankovým sektorom, ktoré možno získať bez ručiteľa, dokladovania príjmu či založenia majetku.