pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Bezhotovostné pôžičky

Dostali ste sa do menšej finančnej tiesne a zišla by sa vám pomoc?
Zvážte možnosť vziať si bezhotovostnú pôžičku
za výhodných podmienok.

Peniaze - online pôžičky

Bezhotovostná pôžička predstavuje záväzok, na základe ktorého veriteľ požičia dlžníkovi finančné prostriedky vo vopred dohodnutej výške. Dlžník sa zaväzuje vrátiť požičanú sumu do určitej doby, najčastejšie formou mesačných plátok.

Dôležitým aspektom pri pôžičkách a ďalších typov úverov je úrok a jeho výška. Úrok je cena, za ktorú veriteľ požičiava dlžníkovi peniaze. Vyjadruje sa v percentách a v praxi to vyzerá tak, že dlžník musí okrem pôvodnej sumy, ktorú si požičal, zaplatiť aj odplatu za poskytnutie pôžičky, a to vo forme úroku.

Kto môže požiadať o pôžičku?

Získať pôžičku môže fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce základné kritériá:

 • vek nad 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • platné doklady totožnosti,
 • slovenské občianstvo s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom v SR.

Pri žiadosti o pôžičku treba splniť aj ďalšie podmienky podľa toho, v akej inštitúcii je podávaná.

Kde možno podať žiadosť o pôžičku?

Možnosť získať pôžičku poskytujú dva typy inštitúcií:

 • banky,
 • nebankové spoločnosti.

V oboch je pri bezhotovostných pôžičkách definovaná minimálna aj maximálna výška pôžičky a tiež aj najkratšia a najdlhšia doba splácania.

Pôžička v banke

Žiadateľov o bezhotovostnú pôžičku posudzujú banky prísnejšie než nebankové spoločnosti. Vo väčšine prípadov podrobnejšie prihliadajú aj na príjem žiadateľa, jeho schopnosť splácať a celkovú bonitu. Pre mnohých klientov je preto náročnejšie dostať pôžičku priamo od banky. Výhodou bankových pôžičiek je nižší úrok a optimálnejšie nastavené podmienky vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom.

Pôžička od nebankovej inštitúcie

Nebankové spoločnosti posudzujú pri žiadosti o pôžičku rovnaké kritériá ako banky, spravidla však majú menej prísne podmienky schvaľovania. Tým pádom celý proces vyžaduje menej dokladovania a je rýchlejší. Nevýhodou je však to, že tieto pôžičky majú vysoké úroky.

Ako podať žiadosť o pôžičku?

Banky a tiež aj nebankové inštitúcie poskytujú klientom viacero možností podania žiadosti, a to:

 • osobne na pobočke,
 • prostredníctvom call centra,
 • online vyplnením elektronického formulára,
 • cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu banky (dostupné pre klientov danej banky).

Na čo si pri pôžičke treba dať pozor?

Bezhotovostná pôžička predstavuje záväzok voči inej inštitúcii, ktorý má presne stanovené pravidlá. Keď sa rozhodnete pre tento typ finančného produktu, mali si dať pozor na nasledujúce skutočnosti:

 • Pri rozhodovaní, či si pôžičku vezmete alebo nie, sa držte základného pravidla, že životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si peniaze požičiavate, musí prevyšovať dobu splácania. Neodporúča sa požičiavať si peniaze napríklad na cestovanie alebo na tovary bežnej spotreby. Požičané peniaze by mali byť investované do dlhodobejších cieľov, napríklad do bývania, auta a pod..
 • Je dôležité poznať svoje možnosti a nepreceniť ich. Výšku pôžičky by ste preto mali nastaviť aj podľa vášho príjmu. Ak máte príliš nízky príjem, vysokú pôžičku nemusíte dostať, prípadne nemusíte byť schopný ju splácať.
 • Dôsledne zvážte aj dĺžku splácania. Pri mnohých ponukách sa môžete stretnúť s nízkou výškou splátok na veľmi dlhé obdobie. Niekedy je však lepšie zvoliť vyššie splátky na kratšie časové obdobie. V takom prípade sa vaša pôžička nepredraží a vy rýchlejšie splatíte váš záväzok.
 • Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa a nechajte si poradiť. Je dobré využiť aj služby finančného poradcu, ktorý vás prevedie celým procesom čerpania pôžičky, od rozhodnutia, koľko a na ako dlho si požičať, až po výber správnej spoločnosti. Tiež vám bude vedieť vysvetliť prípadné riziká a ostatné podmienky.
 • Veľmi dôležitý je aj výber poskytovateľa pôžičky. Obráťte sa iba na seriózne a overené inštitúcie, môžete si pomôcť aj zoznamom od Národnej banky Slovenska.
 • Je dobré porovnať si viacero ponúk od rôznych inštitúcií, neprežeňte to však s počtom žiadostí. Odporúča sa podať si maximálne tri žiadosti, pretože v prípade, že by ste mali viacero predschválených úverov, by vás systém mohol vyhodnotiť ako „preúverovaného“ klienta.
 • Neprehliadnite ukazovateľ RPMN, teda ročnú percentuálnu mieru nákladov. Na základe tohto ukazovateľa zistíte, koľko na pôžičke preplatíte za jeden rok. RPMN zahŕňa napríklad vedenie úverového účtu, výšku poistného, poplatok za schválenie žiadosti a pod..
 • Oboznámte sa s podmienkami poskytovania pôžičky. Napríklad môžu byť v týchto podmienkach definované sankcie za omeškanie so splátkami, čo sa stane, keď nebudete schopný pôžičku splácať, aká je výška poplatku za predčasné splatenie úveru a pod..
 • Ak budete mať problém pôžičku splácať, bezodkladne kontaktujte danú spoločnosť a dohodnite sa s ňou na ďalšom postupe. Banky a tiež aj nebankové inštitúcie vám môžu splácanie prispôsobiť, prípadne navrhnúť iné riešenie. Dôležité je situáciu riešiť a komunikovať, pretože nesplácanie a neinformovanie veriteľa môže priniesť väčšie problémy, ktoré môžu viesť až k exekúcii.

Uvažujete nad hypotékou alebo jej refinancovaním? Viac informácií nájdete na našej stránke o hypotekárnych úveroch.