Onlia – Union poisťovňa, a.s.


Logo - Onlia – Union poisťovňa

O poisťovni Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Onlia je digitálna poisťovacia značka, ktorej prevádzkovateľom je Union poisťovňa, a.s. Onlia vstúpila na slovenský poisťovací trh v roku 2015, jej materská spoločnosť si však úspešne buduje meno spoľahlivého a dôveryhodného partnera už od roku 1992.

Značka Onlia ponúka širokej verejnosti možnosť uzatvoriť si auto poistenie, ktoré sa skladá zo štyroch základných poistení a rôznych doplnkových pripoistení. Klient si môže uzatvoriť PZP aj ktorékoľvek zo základných poistení samostatne, alebo môže využiť ich kombináciu. Okrem poistenia auta poskytuje aj úrazové poistenie, cestovné poistenie a poistenie batožiny.

Poisťovacia značka Onlia poskytuje svoje služby individuálnym klientom s možnosťou vyskladania poistenia na mieru. V rámci frekvencie platby si môžu klienti vybrať medzi ročnou, polročnou, štvrťročnou, ale aj mesačnou splátkou poistného. Onlia navyše umožňuje svojim zákazníkom vypovedať zmluvu k PZP kedykoľvek v priebehu roka.


Kontaktné informácie Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti
Union poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
IČO
31 322 051
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 383/B

Zákaznícky servis
0800 400 400
(+421) 2 20 811 400
Hlásenie škôd
0800 400 400
Asistenčná služba
0800 400 400
(+421) 2 20 811 400
E-mail
Web stránky
Sociálne siete
Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN
SK5911110000006600547090

Aktuality - Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

Sme prvým partnerom poisťovacej značky Onlia