Po-Pia: 08:00-17:00

Union poisťovňa poisťovacia značka Onlia


Logo - Onlia

O poisťovni Onlia

Onlia je digitálna poisťovacia značka, ktorej prevádzkovateľom je Union poisťovňa, a.s. Onlia vstúpila na slovenský poisťovací trh v roku 2015, jej materská spoločnosť si však úspešne buduje meno spoľahlivého a dôveryhodného partnera už od roku 1992.

Značka Onlia ponúka širokej verejnosti možnosť uzatvoriť si auto poistenie, ktoré sa skladá zo štyroch základných poistení a rôznych doplnkových pripoistení. Klient si môže uzatvoriť PZP aj ktorékoľvek zo základných poistení samostatne, alebo môže využiť ich kombináciu. Okrem poistenia auta poskytuje aj úrazové poistenie, cestovné poistenie a poistenie batožiny.

Poisťovacia značka Onlia poskytuje svoje služby individuálnym klientom s možnosťou vyskladania poistenia na mieru. V rámci frekvencie platby si môžu klienti vybrať medzi ročnou, polročnou, štvrťročnou, ale aj mesačnou splátkou poistného. Onlia navyše umožňuje svojim zákazníkom vypovedať zmluvu k PZP kedykoľvek v priebehu roka.


Kontaktné informácie Onlia

Úplný názov spoločnosti
Union poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
IČO
31 322 051
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 383/B
Infolinka Onlia
0800 400 400
(+421) 2 20 811 400
Hlásenie škôd
0800 400 400
Asistenčná služba
0800 400 400
(+421) 2 20 811 400
Webová stránka
Sociálne siete
Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN
SK5911110000006600547090

Aktuality - Onlia

Logo Netfinancie - aktuality

Prehľad zmien v PZP pre rok 2017

11.11.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Momentálne je jednou z najčastejších tém medzi motoristami práve téma PZP. Komu sa podľa nových cien zvýši, komu zníži a ako ovplyvní nový daňový odvod poistencov a poisťovne? Dozviete sa.

Logo Netfinancie - aktuality

Poškodené čelné sklo vám už poisťovňa z PZP musí preplatiť

02.08.2016 | Autor: Netfinancie.sk

O poškodení čelného skla odleteným kamienkom a následnom riešení vzniknutej škody sa už dlhé roky diskutuje, píše... dokonca sa niektorí obrátili aj na súdy. Teraz sme sa konečne dočkali rozuzlenia, ktoré je záväzné pre všetkých.

Logo Netfinancie - aktuality

Sme prvým partnerom poisťovacej značky Onlia

16.06.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Dnešným dňom sme do našej ponuky, ako jej prvý a zatiaľ jediný partner, zaradili najnovšiu možnosť auto poistenia – poisťovaciu značku Onlia. Stojí za ňou stabilná a dôveryhodná poisťovňa Union. Aj táto novinka je znakom toho, že sa skutočne snažíme ponúkať najkomplexnejšiu ponuku poistenia.