pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Sme prvým partnerom poisťovacej značky Onlia

16.06.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Dnešným dňom sme do našej ponuky, ako jej prvý a zatiaľ jediný partner, zaradili najnovšiu možnosť auto poistenia – poisťovaciu značku Onlia. Stojí za ňou stabilná a dôveryhodná poisťovňa Union. Aj táto novinka je znakom toho, že sa skutočne snažíme ponúkať najkomplexnejšiu ponuku poistenia.

Čo prináša Onlia na poistný trh?

Na rozdiel od klasických poisťovní prináša poisťovacia značka viacero noviniek. Medzi tie najdôležitejšie patrí skutočnosť, že klient si môže svoje poistenia auta takpovediac vyskladať. Na výber má okrem PZP aj poistenie proti rôznym ďalším rizikám – prírodným živlom, havárii, krádeži a odcudzeniu a vandalizmu. Klasicky však umožňuje dopoistiť si aj poistenie skla, batožiny, úrazové a cestovné poistenie či asistenčné služby. V konečnom dôsledku tak skutočne získa klient poistenie na mieru, ktoré spĺňa jeho potreby.

Viacero noviniek v poistení auta

Ďalšia novinka, ktorá zatiaľ nie je možná v iných poisťovaniach, sa týka platby poistného. Zvyknutí sme totiž na to, že môžeme platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Onlia však zavádza aj mesačnú platbu poistného. Flexibilitu poskytovaného poistenia auta je možné vidieť aj v možnosti kedykoľvek poistku vypovedať, a to v priebehu 24 hodín.

Ak sa teda pozrieme na nový model poistenia auta od Onlie, môžeme povedať, že ide o akúsi modernejšiu formu poistenia, ktorá klientom vychádza v ústrety vo viacerých pohľadoch. Ak máte záujem o viac informácií týkajúcich sa výhod alebo poisťovacej značky, nájdete ich na našej stránke a rovnako sme Onliu zaradili aj do nášho porovnania.