pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Slovenská Generali sa stáva pobočkou českej poisťovne

17.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Poisťovňa Generali je na slovenskom poistnom trhu už vyše dvadsať rokov a aktuálne patrí do trojice najsilnejších poisťovní. Prešla viacerými zmenami, či už išlo o zmenu názvu alebo integráciu poisťovne Genertel a Európskej cestovnej poisťovne. Od 19.12.2021 prichádza k ďalšej a poisťovňa bude u nás ďalej pôsobiť ako pobočka českej poisťovne Generali. Prinášame vám bližšie informácie.

vývesný štít Generali na budove

Generali Poisťovňa, a.s. a Generali Česká pojišťovna, a.s. sa k tomuto dátumu organizačne prepoja. Na základe zmluvy o predaji bude aj na Slovensku pôsobiť od 19.12.2021 Generali Česká pojišťovna, a.s., ale prostredníctvom svojej pobočky. Novým názvom slovenskej poisťovne Generali tak bude: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Aké dopady bude mať organizačná zmena v Generali?

Na jej fungovaní sa však nič nemení. Aj naďalej bude poskytovať služby v rovnakom rozsahu, dokonca sa očakáva, že ponuka a servis sa budú postupne ešte viac zlepšovať, a to aj vďaka tomuto spojeniu.

„Chceme využiť expertízu, kapacity a tie najlepšie skúsenosti z oboch firiem k trvalému prepojeniu tímov a k vytvoreniu novej štruktúry, ktorá bude dávať zmysel. Máme skvelú príležitosť spojiť sily, využiť veľkosť a silu Generali Českej poisťovne a jednoduchosť a inovačný drive slovenskej Generali, aby sme spolu mohli poskytovať tie najlepšie služby pre našich klientov a partnerov,“ vyjadril sa Roman Juráš, generálny riaditeľ Generali Českej poisťovne a country manažér skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko.

Ak máte zmluvy povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia, poistenia majetku či iné poistné zmluvy uzatvorené v Generali, nemusíte sa ničoho obávať. Zostávajú stále v platnosti a máte nárok na všetky práva vyplývajúce z týchto zmlúv. Neprichádza ani k zmene kontaktných údajov alebo adresy. Aktuálna zmena sa týka len samotného názvu poisťovne.

Zmeny sa dotknú aj značiek Genertel a Európska cestovná poisťovňa

Keďže súčasťou Generali Poisťovne sú aj organizačné zložky Genertel a Európska cestovná poisťovňa, k úpravám prichádza aj u nich.

logo Genertel

Od 19.12.2021 bude Genertel na trhu pôsobiť ako Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Genertel, naďalej však s ostatnými nezmenenými kontaktnými údajmi. Komplet informácie nájdete na našej stránke o Generteli.

logo Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa mení tiež svoj názov. Produkty a služby už bude poskytovať pod menom Generali, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa. V prípade potreby jej kontaktné údaje nájdete na stránke Európskej cestovnej poisťovne.

Niekoľko praktických informácií pre klientov

  • Prepojenie poisťovní nebude mať žiadny dopad na platné poistné zmluvy. Nie je to zároveň ani dôvod na ukončenie zmluvy. Ak by ste mali záujem predsa len ukončiť poistnú zmluvu, musíte využiť niektorý zo zákonných dôvodov, teda na základe výpovede.
  • K navýšeniu sumy poistného nepríde. Ide len o administratívnu zmenu, ktorá na výpočet poistného súčasných klientov nemá dopad.
  • Nemenia sa ani platobné údaje poisťovní. Aj naďalej môžete využívať rovnaké údaje na platbu poistného ako doteraz.
  • V rámci riešenia poistných udalostí nenastáva žiadna zmena. Tie, ktoré sú rozpracované, doriešia sa bez zmeny, rovnako ako všetky ďalšie vzniknuté poistné udalosti, podľa platných poistných podmienok. Poistné udalosti je možné nahlásiť viacerými spôsobmi (cez online formulár, klientsku zónu poisťovne, osobne na pobočke alebo telefonicky).

Zdroj: generali.sk


Ak by ste mali nejaké otázky týkajúce sa poisťovne Generali, uvedených zmien alebo jej produktov, obráťte sa na nás.