pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké zmeny môžeme očakávať v PZP v roku 2018?

02.11.2017 | Autor: Netfinancie.sk

A máme to tu opäť. Úpravy v sadzobníkoch poisťovní a s tým súvisiace zmeny cien povinného zmluvného poistenia. Aké predpisy poistného môžeme teda očakávať?

Aktualizované: Máme pre vás aj nové informácie o zmenách cien PZP pre rok 2019.

Hoci už poisťovne nemajú povinnosť zverejňovať nové ceny PZP ku koncu októbra, väčšina z nich tak robí a upravuje ceny práve v tomto období. Čo sa týka konkrétnych zmien, je ťažké ich zovšeobecniť. Čoraz viac sa totiž objavuje medzi poisťovňami rôznorodosť. Rovnaký klient s rovnakým vozidlom môže mať v každej poisťovni inú cenu. Môžu za to rôzne parametre, ktoré berú poisťovne do úvahy pri tvorbe ceny.

Podľa čoho sa určuje výška PZP?

Medzi základné segmentačné kritériá patrí už dlhodobo druh vozidla, objem a výkon motora, vek vozidla, jeho hmotnosť či druh paliva. Čoraz častejšie sa však zohľadňuje aj značka a model vozidla. Čo sa týka držiteľa, poisťovne zaujíma jeho forma (FO, PO alebo FO-podnikateľ), vek, okres prihlásenia a dôležitým faktorom je stále škodovosť v rozsahu ostatných 2 – 5 rokov (poisťovne nemajú dĺžku jednotnú).

Bežné zľavy potom vedia poisťovne ponúknúť dôchodcov, držiteľom ZŤP preukazov, rodičom detí do 15 rokov, klientom, ktorí už majú uzatvorené iné poistenia a takým, ktorí si vyberú PZP bez asistenčných služieb, poistenie so spoluúčasťou alebo majú vo vozidle bezpečnostnú výbavu.

Zameranie poisťovní sa mení

Pri pohľade na samotné poisťovne môžeme zhodnotiť, že niektoré nemenili svoje ceny vôbec a niektoré zaradili ku kritériám nové prvky, ako sme už uvádzali vyššie. U iných zas prišlo k zmene výpočtu, kedy použili síce pôvodné parametre, ale upravili jeho spôsob.

Povinné zmluvné poistenie bolo navyše v ostatných rokoch na Slovensku jedno z najnižších v krajinách EÚ. Preto sa teraz dostáva na povrch snaha poisťovní na istú rentabilitu. Už nechcú, resp. ani nemôžu, len znižovať ceny v rámci konkurenčného boja, ale musia v istej miere aj zarábať. Preto si väčšina poisťovní stanovila akési typy klientov, na ktorých sa chcú zameriavať, a tým prispôsobujú ceny, resp. poskytujú zľavy. Žiadna poisťovňa nevyhovie cenou každému.

Objavujú sa aj nové trendy pri tvorbe cien

  • väčšia segmentácia klientov, na základe čoho je viacero cenových skupín klientov
  • viac hodnotiacich parametrov
  • mladí majú stále vyššie poistné, ale len do určitého veku (25 – 29 rokov)
  • skúsení vodiči majú nižšie poistné, ale po dosiahnutí istého veku (napr. nad 65 rokov) sa poistné zvyšuje z dôvodu vyššej rizikovosti
  • zvyšuje sa význam škodovosti klientov, najmä za ostatné 2 – 3 roky

Mierne zvýšené ceny PZP nemusí očakávať každý

Na základe týchto informácií môžeme zhodnotiť, že ceny poistného pre rok 2018 mierne narastú. Nemusíte sa však obávať, vždy máte na výber viacero ponúk. Ak ste si vedomý spôsobenej škody, navýšenie je pravdepodobné. Vtedy sa oplatí porovnať si ceny aj ostatných poisťovní, či náhodou nenájdete aj lacnejšiu variantu. Rovnako sa skúste porozhliadnuť inde aj v prípade, ak vám zdvihnú cenu bez dôvodu, a to napr. o 15 %. Bežné navýšenie, vzhľadom na prijaté zmeny v legislatíve a nový odvod v poistení, by sa totiž malo pohybovať okolo 5 – 8 %. Aj v takomto prípade sa však môžete prepoistiť, právo na to máte.

Pre lepší prehľad jednotlivých zmien v poisťovniach vám prikladáme aj grafiku, na základe ktorej môžete vidieť praktické príklady klientov, ich vozidiel a príslušných cien poistného v jednotlivých poisťovniach na rok 2018. Na základe uvedeného tak môžeme zhodnotiť, že pre mladého vodiča so silným autom sa oplatí uzatvoriť PZP v Kooperative, naopak dôchodca s menším autom si určite vyberie Groupamu. Ak sa pozrieme na zvyšných dvoch, najnižšia cena im vyšla v Komunálnej poisťovni, hoci obaja mali v ostatnom sledovanom období škodovú udalosť. Samozrejme, najpresnejší prehľad získate tak, že si vypočítate ceny na základe svojich konkrétnych údajov.

Tabuľka s cenami PZP 2018

Aktualizované: Prečítajte si aj o zmenách cien PZP platných pre rok 2019.