pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Takto sa zmenia ceny PZP pre rok 2019

13.11.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Opäť je tu tá časť roka, kedy sa často skloňuje slovo poistenie. Práve v tomto období väčšina poisťovní zvykne zverejňovať nové sadzobníky PZP pre rok 2019. Sféru poistenia čaká v nasledujúcom roku hneď niekoľko zásadných zmien. Do platnosti vstúpia nielen najnovšie zmeny v Občianskom zákonníku, ale aj nová poistná daň. Táto daň sa však na PZP nevzťahuje, preto, ak sa vám cena vášho PZP zvýšila, nestalo sa tak následkom zavedenia novej dane.

Čo sa v PZP teda zmení?

Dobrou správou pre klientov je to, že žiadna dramatická zmena cien PZP sa do budúceho roka neočakáva. Poisťovne ceny naďalej upravujú so zámerom udržať si tých motoristov, ktorí nie sú výrazne rizikoví alebo škodoví. Očakávané navýšenie cien PZP by malo byť len mierne a dotkne sa prevažne rizikových kategórií vodičov. Naďalej pretrváva súboj poisťovní o najmenej rizikovú kategóriu vodičov, teda o vodičov, ktorí sú skúsení, jazdia v menších mestách alebo obciach a využívajú vozidlo s nízkym výkonom, nízkou hmotnosťou a objemom. Za rizikových vodičov sú považovaní mladší vodiči, ktorí jazdia vo väčších mestách a využívajú vozidlo s väčším objemom, hmotnosťou a výkonom. Do rizikovej kategórie taktiež patria aj tí vodiči, ktorí už spôsobili škodovú udalosť.

Čo môžu vodiči očakávať pre rok 2019?

Pre rok 2019 sa očakáva nárast cien PZP približne vo výške 5 - 6 %, teda podobne, ako to bolo v roku 2018. Taktiež sa predpokladá, že poisťovne sa zamerajú najmä na poskytovanie tzv. autopoistenia, teda k základnému PZP budú ponúkať rôzne typy pripoistení. Klienti si takto môžu poistnú ochranu rozšíriť pre prípad poškodenia skiel, prípad úrazu, stretu so zverou alebo s výtlkom. Druhou možnosťou rozšírenia poistnej ochrany budú jednotlivé balíky pripoistení, ktoré sa od seba budú odlišovať úrovňou a šírkou krytia havarijných rizík.

Koho sa najviac dotkne zvýšenie cien?

Poistný trh je dlhodobo stratový a zároveň na ňom vládne silný konkurenčný boj. Tieto faktory majú za následok postupné zvyšovanie cien, ktoré sa v menšej miere môže prejaviť aj tento rok. Trend zvyšovania cien sa najviac dotkne mladých vodičov, ktorí na jazdenie používajú auto s vysokým výkonom a zároveň jazdia vo väčších mestách. Táto kategória vodičov je považovaná za najrizikovejšiu. Zdraženie sa dotkne aj škodových vodičov, teda tých, ktorí počas poistného obdobia spôsobili škodovú udalosť a poisťovňa je zo zákona povinná im upraviť cenu poistenia na základe ich škodového priebehu. Osobitnou kategóriou sú ťahače, ktoré sa dočkajú najväčšieho zdraženia. Táto kategória poisťovniam spôsobuje najväčšie náklady pri plnení poistných udalostí.

Na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobí až 11 poisťovní, ktoré vodičom ponúkajú PZP. Každá poisťovňa nastavuje a mení svoje ceny po svojom, preto sa oplatí porovnávať všetky dostupné ponuky. Vyskúšajte našu kalkulačku pre porovnanie cien poistenia aj vy a nájdite si tú najvýhodnejšiu ponuku ešte dnes!