pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zdravotnú poisťovňu zmeníte len do konca septembra

09.09.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Zdravotné poistenie musí mať uzatvorené každý občan SR. Na výber má však tri zdravotné poisťovne – Dôveru, Union a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Do kedy môže zmeniť aktuálnu poisťovňu a ako v takom prípade postupovať?

Každý poistenec zdravotného poistenia si môže vybrať, kde bude poistený. Aktuálnu poisťovňu môže aj zmeniť, ale nie hocikedy. Je povinný tak urobiť do 30.9. príslušného roka na základe prihlášky do novej poisťovne.

Čo je potrebné pri zmene poisťovne urobiť?

Poistenec

 • musí do 30.9. do novej poisťovne doručiť prihlášku – osobne, poštou alebo elektronicky
 • z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa odhlasovať nemusí

Zdravotná poisťovňa

 • v prípade splnenia podmienok akceptuje prihlášku poistenca
 • ak zistí viacnásobné podania prihlášky (viacerým poisťovniam), akceptuje prihlášku len v prípade, že jej bola doručená ako prvej, v opačnom prípade poisťovňa prihlášku odmietne
 • odmietne prihlášku aj vtedy, ak zaniká a vzniká zdravotné poistenie v priebehu kalendárneho roka. V takom prípade sa musí poistenec poistiť v tej poisťovni, kde bol poistený naposledy
 • oznámi Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prijatie prihlášky a následne ju úradu aj potvrdí
 • do piatich dní od potvrdenia prihlášky úradu doručí poistencovi nový preukaz poistenca

Viac informácií o zmene zdravotnej poisťovne nájdete tu.

S niektorými povinnosťami poistencov sa spájajú aj pokuty

 • Poistenec si môže vybrať len jednu zdravotnú poisťovňu. Ak zašle prihlášku do viacerých, jednak mu bude platiť iba tá, ktorú podal ako prvú, jednak mu hrozí pokuta až do výšky 165 €. Ostatné zdravotné poisťovne mu prihlášku zamietnu.
 • V prípade zmeny zdravotnej poisťovne od 1.1. je poistenec povinný do 8. 1. vrátiť pôvodnej zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, aj európsky preukaz zdravotného poistenia. Ak tak neurobí, hrozí mu pokuta do výšky 165 €.
 • Ak je poistenec zamestnancom, do 8.1. musí rovnako oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne aj svojmu zamestnávateľovi. V prípade, že tak neurobí, môže zaplatiť pokutu až do výšky 331 €.
 • Poistenec musí zmenu ohlásiť aj svoju lekárovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Hoci na to nie je stanovená lehota ani pokuta, odporúča sa to spraviť čo najskôr kvôli uplatňovaniu výkonov správnej poisťovne.
 • Poistenec, ktorý je SZČO, musí po zmene zdravotnej poisťovne do 8.1. informovať novú poisťovňu o výške preddavku, ktorý mu bol vypočítaný na základe ročného zúčtovania.